Rozvrh hodin a předměty v novém semestru

Harmonogram

Nabídka předmětů

 • 88 předmětů v 98 paralelkách
 • 2 757 míst
 • 1 235 studentů

Rozvrh hodin

 • https://u3v.vse.cz
 • Katalog předmětů, rozvrh hodin a učebny
 • Rozvrh hodin
 • Katalog předmětů (včetně návazností pro registrace, tzv. prerekvizit)

Statistika registrací

 • v InSIS
  • po přihlášení
  • Moje výuka / Statistiky registrací předmětů
  • Univerzita třetího věku
  • ZS 2019/20, Vybrat

Nové předměty

Předměty s novým obsahem

Nevypisovaný předmět, který bude vypsán až v letním semestru

Přečíslované předměty

 • dříve U036 Španělština 3 – na cesty, nyní U036A Španělština 3 – na cesty
 • dříve U041 Angličtina 2 – skupina PhDr. Krásové, nyní U041A Angličtina 3 (skupina PhDr. Polákové zůstává jako U041 Angličtina 2)
 • dříve U041A Angličtina 3 (PhDr. Baštýřová a PhDr. Míšková), nyní U041B Angličtina 4

Mimosemestrální předměty

Zápis do předmětů golfu

 • Předměty golfu U099J – U099N se konají 26. 8. .- 1. 11. 2019, zápis je do 19. 8. 2019 nebo do vyčerpání kapacity.
 • Zápis je přímý, předměty golfu nejsou uvedeny v registracích, postup v Integrovaném studijním informačním systému (InSIS):
  • Moje studium, Portál studenta
  • v řádku fakulty U3V kliknout do ikony Mimosemestrální kurzy
  • zaškrtnout vybraný předmět (v závorce ve sloupci Limit je uvedena zbývající volná kapacita)
  • kliknout do tlačítka Přidat označené kurzy

Poplatky za studium

 • Poplatky jsou uvedeny v katalogu předmětů.
 • Na financování provozu U3V se podílí MŠMT prostřednictvím Asociace univerzit třetího věku (AU3V).
  • AU3V zvažuje nedotování některých předmětů, které neodpovídají zaměření U3V VŠE v Praze.
  • V případě, že AU3V nebude dotovat předmět, bude aplikován sloupec Nedotovaný poplatek.
  • V zimním semestru 2019/20 se to bude týkat určitě předmětů U008 a U097D.
  • Další nedotované předměty mohou být ještě doplněny do září 2020.
  • Od letního semestru 201/20 se to bude týkat navíc určitě předmětů golfu.

Promoce

Promoce na závěr akademického roku se od r. 2012 nekonají.

Intranet studentů

 • https://u3v.vse.cz
 • v horní nabídce Intranet studentů
 • přihlášení
  • uživatelské jméno dle InSIS včetně @vse.cz, např. novj01@vse.cz
  • heslo dle InSIS