Rozvrh hodin a předměty v novém semestru

Harmonogram

Forma výuky

 • Na základě četných žádostí studentů bude výuka probíhat třemi formami:
  • prezenční: ve třídě
  • hybridní: ve třídě s přenosem v Microsoft Teams, tj. s možnou online účastí
  • online: mimo třídu s přenosem v Microsoft Teams

Rozvrh hodin

Prerekvizity

 • U některých předmětů je v registracích vyžadováno předchozí studium stejného či jiného předmětu:
  • U019 Tradice a současný život – Průsečíky dějin v architektuře: pro absolventy U019 (PhDr. Hoftichová)
  • U031 Tajemství mýtů a rituálů: pro absolventy U031 (Mgr. Kučera)
  • U036B Španělština 2: pro absolventy U036 Španělština 1 (Mgr. Doubková, PhDr. Vilímková)
  • U036C Španělština 3: pro absolventy U036A Španělština 2 (PhDr. Nacherová)
  • U036D Španělština 4 – pro každý věk: pro absolventy U036B Španělština 3 (Mgr. Doubková)
  • U041E Angličtina 5: pro absolventy U041C Angličtina 5 (PhDr. Lhotáková)
  • U042A Angličtina 8: pro absolventy U042A (PhDr. Lhotáková)
  • U047A Němčina 2: pro absolventy U047 Němčina 1 (PhDr. Niklesová)
  • U092A Malba a kresba 1: pro absolventy U092A
  • U092B Malba a kresba 2: pro absolventy U092A, U092B, U092C
  • U092C Malba a kresba 3: pro absolventy U092A, U092B, U092C
  • U097A Tai-či 1: nelze současně s U097B ani s U097C
  • U097B Ta-či 2: pro absolventy U097A nebo U097B
  • U097C Tai-či 3: pro absolventy U097B
 • V zápisech jsou prerekvizity odstraněny.

Statistika registrací

 • v InSIS
  • po přihlášení
  • Moje výuka / Statistiky registrací předmětů
  • Univerzita třetího věku
  • ZS 2024/2025, Vybrat
 • Předměty jsou vypisovány při zájmu alespoň 14 registrovaných studentů, popř. v případě jazyků 10 registrovaných studentů (pro menší skupiny o 10 – 13 studentech vyšší poplatky za jazykové předměty).

Nové předměty

Jazykové předměty pro začátečníky

Změna identů a učitelů angličtiny

dříve nyní
ident předmět vyučující ident předmět vyučující
U041A Angličtina 1 PhDr. Poláková
U041A Angličtina 1 PhDr. Míšková U041B Angličtina 2 PhDr. Míšková
U041B Angličtina 2 PhDr. Míšková U041C Angličtina 3 PhDr. Míšková
U041C Angličtina 3 PhDr. Poláková U041D Angličtina 4 PhDr. Poláková
U041E Angličtina 5 PhDr. Lhotáková
PhDr. Lhotáková
U041E Angličtina 5 PhDr. Lhotáková
PhDr. Míšková
U042A Angličtina 8 PhDr. Lhotáková U042A Angličtina 8 PhDr. Lhotáková
U043 Angličtina 11 PhDr. Lhotáková
PhDr. Lhotáková
U043 Angličtina 11 PhDr. Míšková
PhDr. Lhotáková
U044 Angličtina 12 PhDr. Lhotáková U044 Angličtina 12 PhDr. Lhotáková
U044A Angličtina 13 PhDr. Poláková U044A Angličtina 13 PhDr. Poláková

Změna identů němčiny

dříve nyní
ident předmět vyučující ident předmět vyučující
U047 Němčina 1 PhDr. Bednářová
U047 Němčina 1 PhDr. Niklesová U047A Němčina 2 PhDr. Niklesová
U048 Němčina 3 PhDr. Vedralová U041C Němčina 3 PhDr. Vedralová
U049A Němčina 5 PhDr. Vedralová U041D Němčina 5 PhDr. Vedralová

Změna identů španělštiny

dříve nyní
ident předmět vyučující ident předmět vyučující
U036A Španělština 1 Mgr. Krejčí
U036 Španělština 1 Mgr. Doubková
PhDr. Vilímková
U036B Španělština 2 Mgr. Doubková
PhDr. Vilímková
U036A Španělština 2 PhDr. Nacherová U036C Španělština 3 PhDr. Nacherová
U036B Španělština 3 – pro každý věk Mgr. Doubková U036D Španělština 4 – pro každý věk Mgr. Doubková
U036C Španělština 4 – na cesty PhDr. Vilímková U036E Španělština 5 – na cesty PhDr. Vilímková

Rozdělení výuky tělesné výchovy

dříve nyní
ident předmět vyučující ident předmět vyučující
U091A Pohyb v prevenci a péči o zdraví PhDr. Svobodová U036B Pohyb v prevenci a péči o zdraví PhDr. Svobodová
U091B Pohyb v prevenci a péči o zdraví PhDr. Svobodová U036C Pohyb v prevenci a péči o zdraví Mgr. Mázlová
U091C Pohyb v prevenci a péči o zdraví U036D Pohyb v prevenci a péči o zdraví Mgr. Mázlová

Dočasná změna vyučujících předmětů Malba a a kresba

dříve ZS 2024/2025
ident předmět vyučující ident předmět vyučující
U092A Malba a kresba 1 ak. soch. Malovaná U092A Malba a kresba 1 Mgr. Feldsteinová
U092B Malba a kresba 2 ak. soch. Malovaná U092B Malba a kresba 2 Mgr. Majerová
U092C Malba a kresba 3 ak. soch. Malovaná U092C Malba a kresba 3 Mgr. Majerová

Předměty s novým obsahem

Obvyklé předměty, které se v letním semestru nekonají

Mimosemestrální předměty

Poplatky za studium

 • Poplatky jsou uvedeny v katalogu předmětů.
 • Poplatky v kategorii jazykové předměty: 1 500 Kč
  • V případě, že bude v první den výuky zapsáno 14 a více studentů v předmětu, snižuje se poplatek na 900 Kč.

Intranet studentů

 • https://u3v.vse.cz
 • v horní nabídce Intranet studentů
 • přihlášení
  • uživatelské jméno dle InSIS včetně @vse.cz, např. novj01@vse.cz
  • heslo dle InSIS