Rozvrh hodin a předměty v novém semestru

Harmonogram

 • po 2. 1. 2023, 8 h –  pá 27. 1. 2023, 20 h: registrace
 • po 2. 1. 2023, 8 h – pá 27. 1. 2023, 20 h: přihlášky nových zájemců
 • výuka: po 13. 2. – pá 12. 5. 2023
 • náhrady svátků:
  • pá 7. 4. 2023 (náhrada pá 19. 5. 2023)
  • po 10. 4. 2023 (náhrada po 15. 5. 2023)
  • po 1. 5. 2023 (náhrada út 16. 5. 2023)
  • po 8. 5. 2023 (náhrada st 17. 5. 2023)
 • další termíny

Forma výuky

 • Na základě četných žádostí studentů bude výuka probíhat třemi formami:
  • prezenční: ve třídě
  • hybridní: ve třídě s přenosem v Microsoft Teams, tj. s možnou online účastí
  • online: mimo třídu s přenosem v Microsoft Teams

Rozvrh hodin

 • https://u3v.vse.cz
 • celkem k dispozici 79 paralelek
 • rozvrh hodin v barevné tabulce s odlišením prezenční (zelená, 34 paralelek, 43 %), hybridní (žlutá, 28 paralelek, 35 %) a online (červená, 17 paralelek, 22 %) výuky
 • katalog předmětů

Prerekvizity

 • U některých předmětů je v registracích vyžadováno předchozí studium stejného či jiného předmětu:
  • U019 Tradice a současný život – Průsečíky dějin v architektuře: pro absolventy U019 (PhDr. Hoftichová)
  • U031 Tajemství mýtů a rituálů: pro absolventy U031 (Mgr. Kučera)
  • U036B Španělština – pro každý věk: pro absolventy U036 nebo U036B (PhDr. Nacherová)
  • U042A Angličtina 8: pro absolventy U042A (PhDr. Lhotáková)
  • U092B Malba a kresba 2: pro absolventy U092A, U092B, U092C
  • U092C Malba a kresba 3: pro absolventy U092A, U092B, U092C
  • U097A Tai-či 1: nelze současně s U097B ani s U097C
  • U097B Ta-či 2: pro absolventy U097A
  • U097C Tai-či 3: pro absolventy U097B
 • V zápisech jsou prerekvizity odstraněny.

Statistika registrací

 • v InSIS
  • po přihlášení
  • Moje výuka / Statistiky registrací předmětů
  • Univerzita třetího věku
  • LS 2022/2023, Vybrat
 • Předměty jsou vypisovány při zájmu alespoň 14 registrovaných studentů, popř. v případě jazyků 10 registrovaných studentů (pro menší skupiny o 10 – 13 studentech vyšší poplatky za jazykové předměty).

Nové předměty

Předměty s novým obsahem

Obvyklé předměty, které se v letním semestru nekonají

Mimosemestrální předměty

Poplatky za studium

 • Poplatky jsou uvedeny v katalogu předmětů.
 • Poplatky v kategorii jazykové předměty: 1 400 Kč
  • V případě, že bude v první den výuky zapsáno 14 a více studentů v předmětu, snižuje se poplatek na 800 Kč.

Intranet studentů

 • https://u3v.vse.cz
 • v horní nabídce Intranet studentů
 • přihlášení
  • uživatelské jméno dle InSIS včetně @vse.cz, např. novj01@vse.cz
  • heslo dle InSIS