Připojení se k testovacímu předmětu prostřednictvím desktopové aplikace Microsoft Teams

Abychom mohli vyzkoušet připojení k online výuce i mimo semestr, připojíme se k testovacímu předmětu:

  • Ve svislém levém panelu klikneme do tlačítka Týmy.
  • V levém dolním rohu okna Teams klikneme do tlačítka Připojit se k týmu nebo vytvořit nový.
  • Do pole Hledat tým v pravém horním rohu okna Teams zapíšeme text U901 a stiskneme klávesu Enter.
  • Myš přesuneme na dlaždici U901 Testovací předmět a klikneme do tlačítka Připojit k týmu.
  • V seznamu týmů klikneme do týmu U901 Testovací předmět, rozbalíme tak seznam kanálů. Klikneme do kanálu Výuka.
  • Dále pokračujeme připojením se k online výuce.