Kontrola osobních údajů

Student je povinen v InSIS udržovat aktuální svou základní osobní evidenci:
 • Provedeme přihlášení do InSIS.
 • Ve skupině Nastavení informačního systému vybereme Kontrola osobních údajů.
 • Následující údaje musí být správně vyplněny:
  • Osobní údaje
   • Jméno a příjmení
   • Titul před jménem, pokud existuje
   • Titul za jménem, pokud existuje
   • Rodné číslo
    První čtyři položky jsou vypisovány na osvědčeních.
   • Mobilní telefon nebo Kontaktní telefon
   • E-mail, pokud existuje
   • Vzdělání
   • Starobní/invalidní důchod
  • Adresy
   • Trvalý pobyt či Kontaktní adresa
 • Pokud některé položky chybí či jsou nesprávně vyplněny, musí student kontaktovat sekretariát U3V (viz kontakty). Osobní údaje nemůže v InSIS student sám opravit.
 • Autor: U3V u3v@vse.cz
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: