Zápisy

Zápisy lze v InSIS provádět na další semestr v období určeném harmonogramem semestru:

 • Ve skupině Moje studium vybereme Portál studenta.
 • Ve sloupci Reg./Zápisy klepneme na ikonu.
 • Struktura obrazovky:
  • Harmonogram zápisu
   Zde je rekapitulováno období, v němž lze zápis provádět.
  • Výsledky registrací (sloupce Registrace, Zápis)
   V tabulce je výsledek automaizovaného zápisu. Ve sloupci Registrace je registrovaná rozvrhová akce předmětu. Ve sloupci Zápis je stejná přidělená akce nebo text Nepřiděleno, pokud byla rozvrhová akce zrušen či rozvrhová akce neměla dostatečnou kapacitu a nebyli jsme vybráni.
  • Arch pro období
   Obdobně jako v registraci můžeme:
   • přidávat předměty včetně upřesnění rozvrhové akce,
   • měnit rozvrhovou akci (sloupce Rozvrh),
   • odebírat označené předměty.
 • Přidávání předmětu:
  • Do pole Předmět vyplníme ident předmětu (viz katalog předmětů), např. U011, a klepneme do tlačítka Dohledat.

 • Ve skupině Výsledek hledání zaškrtneme pole na začátku řádku předmětu a klepneme do tlačítka Přidat označené předměty. Tento bod opakujeme pro všechny předměty.

 • V části Arch pro období klepneme do odkazu Vyberte v sloupci Rozvrh.

 • Vybereme časovou polohu (byť je často jediná). Klepneme do odkazu Zpět na práci s předměty. Tento bod opakujeme pro všechny předměty.

 • Dostupné jsou (na rozdíl od registrací) jen rozvrhové akce s volnou kapacitou.
 • Na závěr klepneme na odkaz Zpět na osobní administrativu.

V zápisu student reaguje na automatizovaný zápis:

 • Může si vybrat jinou volnou (či nově zařazenou) rozvrhovou akci.
 • Může si vybrat nové předměty včetně upřesnění rozvrhové akce.
 • Autor: U3V u3v@vse.cz
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: