Online výuka s využitím desktopové aplikace Teams

 • Poklikáním na ikonu Teams na ploše spustíme desktopovou aplikaci Teams.
 • V levém panelu se seznamem týmů rozbalíme tým předmětu.
 • Klikneme do kanálu Výuka.
 • V kartě Příspěvky klikneme do tenkého proužku s názvem Ident Předmět – online výuka.
 • V okně parametru online schůzky můžeme kliknutím do tlačítka Přidat do kalendáře zapsat termín (či opakované termíny) do svého kalendáře v Microsoft 365.
 • Klikneme do tlačítka Připojit se.
 • Pokud je již na schůzce připojen, zobrazí se v kanálu schůzky obrázek kamery a v kartě Příspěvky je navíc tlustý pruh Schůzka probíhá. Kliknutím do tlačítka Připojit se v tlustém pruhu můžeme přeskočit okno parametrů schůzky.

 • Před připojením se ke schůzce v samostatném okně schůzky upřesníme parametry připojení. Potlačíme zvuk kliknutím do tlačítka Ovládání mikrofonu, ponecháme spuštěnou kameru. Tlačítkem Nastavení pozadí (za mikrofonem můžeme vybrat pozadí svého videa). Na závěr nastavení klikneme do tlačítka Připojit se.
 • V okně online schůzky jsou zobrazena videa účastníků (až 9). Panel nástrojů vpravo nahoře slouží k ovládání naši účasti a zobrazení schůzky:

  • Zobrazit (Skrýt) účastníky: Zobrazí pravé podokno Účastnici s seznamem účastníků schůzky včetně jejich stavu (barevné kolečko u fotografie), obrázku vypnutého mikrofonu a obrázku zvednuté ruky.
  • Zobrazit (Skrýt) konverzaci: Zobrazí pravé podokno Chat schůzky, do nějž můžeme přispívat svými texty zapsáním vpravo dolů do pole Napište novou zprávu.

   • Před psaním příspěvku můžeme v spodním panel rozšíření kliknou do prvního tlačítka Formátovat a využít nad textem formátovací tlačítka, např. Kurzíva.
   • Když přesuneme kurzor myši nad příspěvek, můžeme v kontextovém panelu nástrojů kliknout do tlačítka Lajk a „olajkovat“ (souhlasit) příspěvek. Počet lajků je zobrazen u obrázku lajku. Ukázáním myší na obrázek lajku se zobrazí seznam účastníků, kteří dali příspěvku lajk.
   • Pokud jiný účastník napíše příspěvek a nemáme zobrazeno podokno Chat schůzky, zobrazí se u tlačítka Zobrazit konverzaci oranžové kolečko.
  • Zvednout ruku/Dát ruku dolů: Kliknutím do tlačítka se hlásíme o slovo. Naše ruka se zobrazí v seznamu účastníků, u našeho videa v obrazovce a je započtena do počtu zobrazeného u tlačítka Zobrazit účastníky. (Při zapnutí mikrofonu se ruka nedá dolů automaticky. Musíme tak učinit manuálně kliknutím do tlačítka.) Ruku může studentovi dát dolů i učitel, nemůže však studentovi ruku zvednout.
  • Zapnout/Vypnout kameru: Můžeme změnit kdykoliv během schůzky.
  • Ztlumit/Zrušit ztlumení: Pokud dostaneme slovo po zvednutí ruky (hlasovým oznámením učitele), zrušíme ztlumení, řekneme svůj dotaz či diskusní příspěvek a opět mikrofon ztlumíme. Mikrofon může studentovi ztlumit i učitel, nemůže však zrušit ztlumení.
  • Zavěsit: Odpojíme se od schůzky.
   • Později se opět můžeme připojit.
   • Ze schůzky nás může odpojit učitel, nemůže nás však do schůzky připojit.
   • Pokud bychom se souběžně připojili do jiné schůzky, je naše připojení v ostatních schůzkách přidrženo.
  • Další akce: mj.:
   • Galerie: Zobrazení galerie videí účastníků v matici maximálně 3 x 3, tj. 9 účastníků.
   • Velká galerie: Zobrazení galerie videí účastníků v matici 7 x 7, tj. 49 účastníků (dostupné až od účasti 10 účastníků).
   • Režim společně: Zobrazení videí účastníků ve virtuální třídě (dostupné až od účasti š účastníků se spuštěným videem). Podrobněji viz příspěvek v blogu o Teams.
   • Použít efekty pozadí: Zobrazí podokno výběru efektů pozadí či rozostření reálného pozadí.
   • Vypnout příchozí video: Vypne pro naše zobrazení schůzky video ostatních účastníků. Vhodné v případě, že máme pomalé připojení k internetu.