Termíny

8.5.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Registrace

1.6.2018 08:00 - 31.8.2018 20:00 - Přihlášky ke studiu

4.9.2018 08:00 - 15.9.2018 20:00 - Zápisy v InSIS

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Univerzita třetího věku (U3V) nabízí za symbolické poplatky studium zájemcům v důchodovém věku. Výuka probíhá ročně ve dvou semestrech v délce 13 týdnů. Noví zájemci se mohou registrovat před začátkem každého semestru formou Přihlášky ve studijním informačním systému (InSIS). Přihlášku je možné vyřídit také telefonicky či osobně v úředních hodinách. Po registraci následuje výběr uchazečů do předmětů a informační schůzka. Více »

Aktuality | Všechny Aktuality

Nový předmět U069E Digitální fotografování 10 – Master Class I [29.06.2018]

Předmět navazuje na předchozí výuku Digitálního fotografování se zaměřením na výtvarné vyjádřeni pomocí dostupných technických prostředků. Zaměří se na práci se světlem a propojením kompozice s požadovaným obsahem a dosahem fotografie.


Rozvrh hodin a předměty v ZS 2018/19 [04.05.2018]

7. 5. 2018 12:00 - 31. 8. 2018 20:00 je možné se registrovat v InSIS na předměty zimního semestru. Nabízeno je 85 předmětů, z toho 12 nových předmětů a 7 předmětů s inovovaným obsahem.


Zápis do předmětů golfu na zimní semestr 2018/19 [16.04.2018]

Zápis do předmětů golfu doc. Vojtíška probíhá pro stávající studenty U3V od 2. 5. 2017 prostřednictvím mimosemestrálního kurzu v InSIS.


Poplatky za studium vyměřeny [03.03.2018]

V sobotu 3. 3. 2018 byly vyměřeny poplatky za studium v letním semestru 2017/18. Rozhodnutí o poplatcích studentů (číslo účtu, variabilní symbol a výše poplatků) jsou dostupná v InSIS a na prezenčních listinách jednotlivých předmětů. Termín pro zaplacení poplatků je do pátku 16. 3. 2018.


Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 632

Video o U3V VŠE

Úřední hodiny NB 10

Konzultační hodiny uvedeny v InSIS (K jejich zobrazení není nutné přihlášení.) O prázdninách se konzultační hodiny nekonají. Dotazy zasílejte na adresu: u3v@vse.cz  

Partneři U3V

logo-PCG-horizontal