Univerzita třetího věku (U3V) nabízí za symbolické poplatky studium zájemcům v důchodovém věku. Výuka probíhá ročně ve dvou semestrech v délce 13 týdnů. Noví zájemci se mohou registrovat před začátkem každého semestru formou přihlášky (viz videoprůvodce) ve studijním informačním systému (InSIS). Přihlášku je možné vyřídit také telefonicky či osobně v úředních hodinách. Po registraci (viz videoprůvodce) následuje výběr uchazečů do předmětů a informační schůzka. K dispozici jsou podrobnější informace.

Věnujte pozornost videoprůvodcům.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: