Elektronická přihláška

Postup podávání elektronické přihlášky:

 • Elektronická přihláška je určena pouze pro nové zájemce, nikoliv pro registraci dříve přihlášených studentů.
  • Elektronická přihláška na zimní semestr je dostupná od 1. 6.
  • Elektronická přihláška na letní semestr je dostupná od zahájení registrací na letní semestr, tj. asi od poloviny prosince.
 • Ve webovém prohlížeci zadáme adresu http://insis.vse.cz
 • Ve skupině Přijímací řízení vybereme Přihláška na Univerzitu třetího věku (U3V).
 • Na další obrazovce vyplníme své rodné číslo a klepneme do tlačítka Kontrola rodného čísla.
 • Na další obrazovce vyplníme základní osobní údaje a kontaktní adresu:
  • V skupině Osobní údaje v poli Telefon zadáme telefon ve tvaru +420123456789, uvedeme nejlépe mobilní telefon.
  • V skupině Kontaktní adresa v poli Adresa nejdříve vyplníme bez mezery PSČ a klepneme do tlačítka Dohledat.
   Obec se vyplní sama, pokud je jednoznačná, nebo ji vybereme ze seznamu obcí k zadanému PSČ.
  • V sekci Předměty si vybereme předměty, které chcete studovat, a upřesníme čas (tzv. rozvrhovou akci), kdy chceme studovat.
  • Na závěr klepneme do tlačítka Odeslat přihlášku.
  • Po odeslání bude přihláška ručně schválena studijním oddělením U3V (omluvte prosím časovou prodlevu). Následně nám na udanou elektronickou adresu přijde e-mail s uživatelským jménem a heslem pro Integrovaný studijní informační systém (InSIS).
  • Přihlášením provádíme pouze registraci zájmu. Každý zájemce je povinen se dostavit na úvodní informační setkání a v ISIS prohlédnout stav automatizovaného zápisu, popř. zápis dalších předmětů.
 • Elektronickou přihlášku lze zadat i po automatizovaném zápisu dle harmonogramu semestru, v něm je však možné vybírat už jen z neobsazených míst v předmětech.
 • V případě problémů či obavy z elektronické přihlášky kontaktujte osobně nebo telefonicky sekretariátu Univerzity třetího věku v úředních hodinách (viz kontakty).
 • Autor: U3V u3v@vse.cz
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: