Žižkov

Umístění vybraných učeben a místností

 

 • Nová budova
  • NB 10: administrativní kancelář Univerzity třetího věku
   Nalézá se v přízemí tzv. Nové budovy (z vestibulu doleva před šatnami).
  • posluchárny D, C, B, A
   Nalézají se v přízemí Nové budovy (z vestibulu projít kolem šaten a přímo je již vidět posluchárna D, napravo od ní jsou posluchárny C, B, A).
  • Vencovského aula: aula, v níž se zpravidla odehrávají informační schůzky
   Nalézá se v přízemí Nové budovy (z vestibulu projít kolem šaten a vlevo).
  • Likešova aula: aula, v níž se někdy odehrávají informační schůzky
   Nalézá se v přízemí Nové budovy (z vestibulu hned u vchodu doprava a znovu doprava do kruhové auly),
 • Stará budova
  • učebna SB 307: počítačová učebna Univerzity třetího věku
   Nalézá se ve 3. patře Staré budovy. Od výtahu nalevo.
  • učebna SB 335: učebna, v níž probíhá výuka kresby a malby
   Nalézá se v 3. patře Staré budovy. Od výtahu nalevo a za rohem.
 • Rajská budova
  • učebna RB 211: posluchárna vybavená kamerou pro záznam přednášek
   Nalézá se v 2. podlaží Rajské budovy. Po skleněných schodech a doleva.

Sférické fotografie vybraných učeben

SB 307

SB 3. patro – severní chodba

SB 3. patro – západní chodba

SB 309

SB 335

SB 331

SB 330

SB 321

NB B

Likešova aula

RB 211

 • Autor: U3V u3v@vse.cz
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: