Proč studovat na U3V VŠE

  1. Studujte témata, k nimž jste se ve spěchu produktivního věku nedostali. Nabízíme předměty společensko-vědní, jazykové, informatické, umělecké, tělovýchovné.

  2. Poznejte nové přátele. Naši studenti se setkávají nejen na výuce, ale i na společných exkurzích, výletech, zájezdech, letním sportovním kurzu v Dobronicích.

  3. Začít studovat můžete na začátku každého semestru, tj. od září nebo od února. Semestr trvá 13 týdnů. Studovat můžete jeden či více předmětů. Předměty nespojujeme do studijních programů.

  4. Veškerá agenda je vedena v elektronickém Integrovaném studijním informačním systému (InSIS): registrace, zápisy na předměty, platba poplatků, elektronické studijní materiály.

  5. Elektronické administrativy se nemusíte bát. Pomůžeme Vám prostřednictvím e-mailu, telefonicky či osobně. Pro osobní kontakt jsou zpravidla každý pracovní den jednohodinové úřední hodiny.

  6. Úvod do studia Vám usnadní úvodní informační schůzka, na níž získáte identifikační kartu, seznámíte se s prostředím, s Integrovaným studijním informačním systémem (InSIS).

  7. Část výuky je zaznamenávána a můžete se k ní doma u počítače vracet. Kromě zvuku a videa vidíte také souběžně promítanou prezentaci.

  8. Každý semestr nabízíme asi 80 předmětů. Průměrná velikost výukových skupin je asi 22 studentů. Na U3V VŠE v Praze studuje asi 1100 studentů. Část tříd je vybavena klimatizací.

  9. Poplatky za studium nejsou vysoké (obvykle 450 – 800 Kč za předmět za semestr), platí se bezhotovostně. U3V je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Vysokou školou ekonomickou v Praze.