Registrace

Registrace lze v InSIS provádět na další semestr v období určeném harmonogramem semestru:

 • Ve skupině Moje studium vybereme Portál studenta.
 • Ve sloupci Reg./Zápisy klepneme na ikonu.
 • Do pole Předmět vyplníme ident předmětu (viz katalog předmětů), např. U011, a klepneme do tlačítka Dohledat.

 • Ve skupině Výsledek hledání zaškrtneme pole na začátku řádku předmětu a klepneme do tlačítka Přidat označené předměty. Tento bod opakujeme pro všechny předměty.

 • V části Arch pro období klepneme do odkazu Vyberte v sloupci Rozvrh.

 • Vybereme časovou polohu (byť je často jediná). Klepneme do odkazu Zpět na práci s předměty. Tento bod opakujeme pro všechny předměty.

 • Na závěr klepneme na odkaz Zpět na osobní administrativu.

V registracích studenti registrují svůj zájem o předměty. Registrace neznamená zápis předmětu. Po registracích je dle zájmu studentů upraven rozvrh:

 • Předměty s malým zájmem (zpravidla do 10 studentů) jsou vyřazeny z rozvrhu hodin.
 • Nevytížené rozvrhové akce (paralelky) předmětů s více rozvrhovými akcemi jsou vyřazeny z rozvrhu hodin.
 • Předměty s výrazně vyšší poptávkou, než je kapacita, jsou (pokud je to možné) posíleny o nové rozvrhové akce.

Následuje automatizovaný zápis. InSIS vybere studenty do rozvrhových akcí:

 • Registrace v rozvrhové akci je zapsána, pokud nebyla rozvrhová akce vyřazena z rozvrhu hodin.
 • Pokud byl předmět vyřazen z rozvrhu hodin, není možné je registrace neuspokojena.
 • Pokud převýšila poptávka kapacitu rozvrhové akce, přednostně jsou zapsáni starší studenti (dle data narození).

V zápisu student reaguje na automatizovaný zápis:

 • Může si vybrat jinou volnou (či nově zařazenou) rozvrhovou akci.
 • Může si vybrat nové předměty včetně upřesnění rozvrhové akce.
 • Autor: U3V u3v@vse.cz
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: