Poplatky

Výše poplatků je dána příkazem rektora Výše úhrad v programech celoživotního vzdělávání pro akademický rok. Jsou stanoveny za semestrální účast na výuce diferencovaně pro tři typy předmětů:
 • za společenskovědní předměty (U011 – U035): 600 Kč za každý předmět za semestr
 • za informatické a zdravotně-tělovýchovné předměty (U051 – U055, U059, U061 – U064, U067, U070, U071, U075 – U78, U083 – U086, U088, U089, U091, U094): 700 Kč za každý předmět za semestr
 • za informatické předměty v rozsahu poloviny semestru (U058, U072, U073, U079): 350 Kč za každý předmět za semestr
 • za jazykové (s počtem studentů 14 a více), multimediální a umělecké předměty (U036 – U049): 900 Kč za každý předmět za semestr
 • za multimediální a speciální předměty (U008, U009, U056 – U059, U062, U064, U065, U066, U068, U069, U071, U092, U093, U097D): 1 000 Kč za každý předmět za semestr
 • za jazykové (s počtem studentů 13 a méně): 1 500 Kč za každý předmět za semestr
 • za předměty s pomůckami (U096X): 850 Kč za každý předmět za semestr

V případě mimosemestrálních kurzů rozhoduje o výši poplatku délka kurzu.

 Způsob hrazení poplatků
Poplatky jsou vypočteny dle zápisů předmětů v Integrovaném studijním informačním systému (ISIS) na začátku 4. týdne semestru. Zde student nalezne jejich výši, číslo účtu, variabilní symbol. Číslo účtu 33330022/0800 je pro všechny studenty stejné. Variabilní symbol se liší pro jednotlivé studenty v jednotlivých semestrech. V případě dodatečných zápisů (zejména na mimomestrální kurzy) je studentovi vygenerován další variabilní symbol.
Jak najít v ISIS podklady pro hrazení poplatků:
 • Ve webovém prohlížeči zadat adresu http://isis.vse.cz.
 • Přihlásit se volbou Osobní administrativa, Přihlášení do osobní administrativy ISIS.
 • Zadat Moje studium, Portál studenta
 • V části Financování studia a stipendia klepnout do odkazu Financování studia.
 • V části Rozhodnutí o financování je vypsáno
  • číslo účtu,
  • variabilní symbol,
  • datum, kdy byl poplatek vypočten,
  • částka, která byla uhrazena.
 • Klepnutím do tlačítka s lupou ve sloupci Detail lze zjistit, jak byla částka vypočtena (poplatky za jednotlivé předměty).

Poplatky nelze hradit v hotovosti. Lze je uhradit:

 • převodem na účet – doporučený, levnější a přehlednější způsob
 • na poště složenkou (škola složenky nevydává)

Podrobněji viz Poplatky v InSIS