Pro uchazeče

VŠE v Praze za podpory MŠMT plní Národní program přípravy na stárnutí.
Univerzita třetího věku Vysoké školy ekonomické v Praze nabízí všem důchodcům vzdělávací a zájmovou odbornou činnost.
Vybavení a chod Univerzity třetího věku je financováno z rozvojových programů MŠMT, s přispěním VŠE a z poplatků studentů Univerzity třetího věku.

Komu je univerzita určena:

  • seniorům ve starobním důchodu,
  • zájemcům v invalidním důchodu.

Každý předmět lze zapsat jen jednou, tj. nelze stejný předmět zapisovat do dalšího semestru s výjimkami:

Na Univerzitě třetího věku lze studovat maximálně 3 roky.

Přihláška na Univerzitu třetího věku

  • Přihláška se podává elektronicky.
  • V případě problémů či obavy z elektronické přihlášky kontaktujte osobně nebo telefonicky sekretariát Univerzity třetího věku v úředních hodinách (viz kontakty).

Organizace akademického roku na Univerzitě třetího věku

Studium probíhá po semestrech. Na každý semestr se uchazeč hlásí zvlášť. Výuka probíhá v semestrech dle harmonogramu výuky na VŠE, tj. v rozsahu 13 týdnů v zimním semestru a 13 týdnů v letním semestru.

Na konci předchozího semestru studenti registrují svůj zájem o předměty v dalším semestru elektronických registrací. V době registrace není ještě plně znám rozvrh hodin (časové umístění předmětů). Noví zájemci prováději registraci formou elektronické přihlášky.

Na základě zájmu v registracích jsou otevírány předměty do zápisů. Také zápis je nutné provést elektronickou formou. V době zápisů se koná úvodní informační schůzka, na níž uchazeči získají podrobné informace o předmětech a o organizaci výuky.

Na základě zápisů jsou studenti vybráni do jednotlivých předmětů či jejich paralelek (tzv. rozvrhových akcí). V případě většího zájmu o některé předměty a paralelky jsou vybráni přednostně studenti, kteří se již dříve registrovali. Po výběru studentů do předmětů musí studenti zaplatit poplatky za studium. Preferována je bezhotovostní platba (prostřednictvím účtu), připouští se také platba prostřednictvím složenky. Není možné platit poplatky v hotovosti ve škole.

Výuka jednotlivých předmětů probíhá zpravidla dvě vyučovací hodiny týdně po dobu 13 týdnů semestru.

Podmínkou úspěšného absolvování předmětu je účast v 7 týdnech výuky v prvních 12 týdnech výuky, popř. splnění dalších podmínek stanovených učiteli.

Na konci semestru studenti obdrží osvědčení o absolvování jednotlivých předmětů.

  • Autor: U3V u3v@vse.cz
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: