Nastavení desktopové aplikace Microsoft Teams

Ve školním Office 365 je vhodné provést nastavení způsobu rozložení desktopové aplikace Teams:

  • V pravém horním rohu klikneme do tlačítka Nastavení a další možnosti (…) a vybereme volbu Nastavení.
  • Nastavíme způsob rozložení okna Teams. V sekci Rozložení klikneme do dlaždice Seznam.
  • Nastavení nemusíme ukládat. Zavřeme okno nastavení.