U022 Obrana proti manipulaci reklamou

Vyučující

Ing. Jaroslav Halík, MBA, Ph.D. (e-mail: halik@vse.cz)

Zaměření předmětu

Cílem tohoto kurzu je naučit posluchače, jak se efektivně bránit proti reklamním manipulativním technikám, jak je včas rozpoznat a jak se domoci spravedlnosti v případě újmy na zdraví, majetku a občanských právech. Základní výukovou metodou je diskuze nad konkrétními reklamními kampaněmi doprovázená odborným výkladem jednotlivých reklamních triků. Posluchači se též seznámí s možnými právními kroky, kterými se mohou bránit.

Výsledky studia

Po úspěšném absolvování by posluchači měli být více odolní vůči manipulativním účinkům reklamy, být schopni odlišit běžnou propagaci od klamavých marketingových praktik a mít základní přehled o možnostech bránit se právní cestou v případech kdy utrpí újmu.

Obsah předmětu

 1. Základní přehled o reklamě – funkce, nástroje, strategie, financování.
 2. Oblasti využití reklamy – prodej spotřebního zboží, budování dobrého jména firmy, ovlivňování veřejného mínění, reklama jako politická propaganda.
 3. Cílové skupiny reklamy – podle věku, podle způsobu bydlení, podle vzdělání, podle kulturních a sociálních hodnot.
 4. Reklamní triky na děti.
 5. Reklamní triky na seniory.
 6. Reklamní triky využívající strach a nejistotu.
 7. Reklamní triky využívající manipulaci se skutečně zaplacenou cenou.
 8. Reklamní triky klamavě informující o kvalitě nabízeného zboží.
 9. Reklamní triky na sociálních sítích.
 10. Reklamní triky při nakupování přes e-shopy.
 11. Přehled zákonů, konkrétní postupy a příklady z praxe.
 12. Desatero obrany proti manipulaci reklamou.
 13. Shrnutí a závěrečná diskuse.

Literatura

 • HALÍK, Jaroslav. (2020) Moderní formy marketingu s nízkým rozpočtem. Key Publishing a MUP Press, Praha, 154 str., ISBN 978-80-7638-018-9.
 • HALÍK, Jaroslav. (2018) GDPR versus marketing: Nové hranice reklamy. Statutární zástupce firmy, roč. VII, č. 4, s. 46–48. ISSN 1805-2118.
 • HANEK, Ladislav. (2021) Návrh online marketingové strategie firmy s ohledem na etické aspekty. Bakalářská práce. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.
 • KALIVODA, Lukáš. (2016) Klamavá reklama. Diplomová práce. Vysoká škola CEVRO Institut.
 • SVĚTLÍK, Jaroslav. (2017) Reklama – Teorie, koncepce, modely. Vysoká škola informatiky a managementu v Rzeszowě. ISBN: 978-83-64286-71-1
 • VLKOVÁ, Michaela. (2013) Děti a reklama. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze.
 • https://www.mediaguru.cz– zpravodajský web o médiích, reklamě a marketingu
 • https://marketaci.online – portál zaměřený na online marketing a internetový byznys
 • https://mediar.cz – web o médiích a reklamě, online zpravodajství, mobilní aplikace
 • https://markething.cz/ – aktuální události v oblasti českých médií, nejnovější výzkumy
 • https://aka.cz/ – Asociace komunikačních agentur
 • https://ato.cz  – Asociace televizních organizací
 • https://www.rpr.cz – Rada pro reklamu
 • https://www.rrtv.cz/ – Rada pro televizní a rozhlasové vysílání

Poznámka: Veškerou literaturu obdrží účastníci kurzu v elektronické podobě.