U022 Strach, víra a naděje: obraz Židů ve filmové tvorbě

Vyučující kurzu

Mgr. Ivana Doležalová (e-mail: ivana.dolezalova.pped@vse.cz)

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je umožnit studentům propojit historické události krutého 20. století s uměleckým filmovým zpracováním. Vynikající filmy předních evropských režisérů se zaobírají otázkou lidské identity, zbabělosti a statečnosti, podlosti a hrdosti, chamtivosti a velkorysosti. Zobrazení jedince, který se ocitne v kotli událostí, které nezpůsobil,  a snadno se tak stane obětí  tzv. velkých dějin, je často hlavním tématem vybraných filmů. Předmět se týká nejen totality nacismu, ale okrajově i totalitního komunistického systému. Třetina filmových projekcí jsou filmy proslavené Československé nové vlny šedesátých let 20.století, ale uvidíme i současné filmy polské a maďarské.

Studenti dostanou odkazy na filmy včetně okruhů a témat k zamyšlení. Společně pak budeme v hodinách diskutovat na daná témata.

Předmět je určen všem, kteří  se zajímají o historii a film a mají otevřenou mysl.

Výsledky učení

Po absolvování se budou studenti  nejen lépe orientovat v historických  faktech, ale naučí se i  lépe vnímat a číst filmovou řeč. Předmět nezahrnuje teorii filmu, ale bude se aspoň částečně zaobírat obrazem, zvukem a střihem.

Obsah předmětu

 1. Daleká cesta, A. Radok, 1949,osud židovské rodiny za 2. světové války zejména v terezínském ghettu, raritní kombinace hraného filmu s dokumentem.
 2. Obchod na korze, J. Kadár, E. Klos, 1965, Slovenský štát za 2. světové války, držitel Oscara.
 3. Démanty noci, J. Němec, 1964, inspirováno povídkou A.Lustiga Tma nemá stín, experimentální, existencionalistický hold Luis Bunuelovi, tzv. čistý film bez dialogů a hudby.
 4. A pátý jezdec je Strach, Z. Brynych, 1965, expresionistický příběh židovského lékaře, který se rozhodne nebýt obětí.
 5. Spalovač mrtvol, J. Herz, 1968, na základě povídky L. Fukse, groteskní horor o panu Koprfinglovi a těch druhých.
 6. Shrnutí, diskuze o shlédnutých českých filmech o holokaustu.
 7. Evropa, Evropa neboli Hitlerjunge Solomon, A. Holland, 1990, podle reálného příběhu Solomona Perela, který byl jak pionýrem tak nacistou.
 8. Na shledanou, chlapci, Luis Malle, 1987, klasicky vyprávěný příběh u internátní katolické školy za druhé světové války.
 9. Člověk bez osudu, L. Koltai, 2005, filmově zpracovaná polozapomenutá novela vynikajícího maďarského spisovatele I. Kertézse z r. 1975, řešící podstatnou otázku: je přežití vždycky výhra?
 10. Ida, P. Pawlikowski, 2013, natočený v Polsku režisérem s polsko-židovskými kořeny, kontroverzní film o vině, trestu a odpuštění, visuální klenot, držitel Oscara.
 11. Son od Saul, L. Nemés, 2015, debut maďarského režiséra o povstání tzv. Sonderkommanda v Osvětimi a nejen o něm, unikátně vizuálně zpracovaný film , držitel Oscara.
 12. Nabarvené ptáče, V. Marhoul, 2019, inspirováno slavnou knihou polského židovského spisovatele J. Kosinského, současný český pokus o holokaustovou tématiku.
 13. Finální diskuze o historii a filmu.