U077 Zpracování seznamů v Accessu a Excelu

Vyučující

Zaměření

Předmět je určen pro studenty, kteří již mají zkušenosti s prací s počítačem, mají základní znalosti Excelu. Znalost Accessu ani jiného databázového systému se nepředpokládá.
V předmětu se studenti naučí zpracovávat seznamy. Ukážeme si, jaké jsou limity Excelu při zpracování seznamů a jak to, co je v Excelu složité, lze snadno udělat v databázovém systému Access.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni vytvářet jednoduché databáze v Accessu a seznámí se s funkcemi Accessu.Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně využívat programy Microsoft Outlook a OneNote k zaznamenávání a třídění informací a to včetně jejich sdílení.

Obsah

  1. Excel a Access – který program použít, výhody a nevýhody, řazení a filtrování v Excelu.
  2. Import a export dat – kopírování seznamů z Excelu do Accessu a zpět.
  3. Access – vytvoření seznamu, řazení a filtrování v Accessu.
  4. Propojení seznamů v Excelu a v Accessu, vytvoření relační databáze.
  5. Výběr, řazení a sumarizace dat v Accessu.
  6. Zadávání a prohlížení dat v uživatelských formulářích v Accessu.
  7. Tisk a prohlížení dat v sestavách Accessu.