U077 Tvoříme Wikipedii

Vyučující

Zaměření

Kurz je zaměřen na získání základních dovednosti potřebných k tomu, aby se studenti mohli podílet na tvorbě české Wikipedie. Nejprve se s Wikipedií blíže seznámí z pohledu běžného uživatele, který tuto internetovou encyklopedii využívá jako zdroj informací. Následuje charakteristika toho, co Wikipedie je a není, o čem a jak je vhodné psát a jaké fotografie Wikipedie potřebuje. Největší část kurzu je věnována praktickému procvičování různých dovedností, které jsou potřebné k úpravě a tvorbě jednotlivých článků (encyklopedických hesel).

Potřebné/předpokládané vstupní dovednosti

Student by měl mít základní dovednosti samostatné práce s počítačem, především by měl být schopen dobře používat libovolný webový prohlížeč (Firefox, Google Chrome, Edge ap.) a uměl napsat jednoduchý článek v některém textovém editoru. Není třeba být „pokročilým uživatelem“, ale kurz není vhodný pro studenty, kteří nemají ani základy výše uvedených dovedností. Dále je vhodné alespoň pasivně ovládat některý cizí jazyk (není nutnou podmínkou, pokud student nechce tvořit nové české články překladem z cizojazyčné Wikipedie).

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni samostatně se podílet na tvorbě české verze Wikipedie, tj. různě upravovat, vylepšovat a rozšiřovat stávající články, vytvářet nové články a správně je zařadit do odpovídajících kategorií a také nahrát vlastní fotografie do Wikimedia Commons (úložiště licenčně volných fotografií, obrázků, grafů a dalšího multimediální obsahu, které je společné pro všechny jazykové verze Wikipedie).

Obsah

 1. Bližší prozkoumání Wikipedie z pohledu běžného uživatele, které zde vyhledává a čte různé články (encyklopedická hesla). Registrace uživatele na Wikipedii (založení účtu): stačí jen libovolná e-mailová adresa a zvolit si uživatelské jméno, které dosud nikdo nemá. Lze zvolit přezdívku (doporučuje se) nebo použít skutečné jméno a příjmení. Proč je pro Wikipedii velmi důležité, aby se senioři podíleli na její tvorbě.
 2. Co Wikipedie je a není. Jak se lze na tvorbě Wikipedie podílet: (a) jednodušší i složitější úpravy stávajících článků, (b) tvorba nových hesel překladem z jiné jazykové verze Wikipedie – anglické, německé, španělské atd., (c) tvorba nových hesel, (d) nahrání vlastních fotografií, které mají historickou či dokumentární hodnotu, (e) jiné způsoby.
 3. Typická struktura encyklopedického hesla, jak poznat, zda zamýšlené téma je vhodné pro Wikipedii (tzv. kritérium encyklopedické významnosti). Pokud ano, dokážu nalézt pro zpracování hesla dostatek vhodných a věrohodných zdrojů? Co je encyklopedický styl, neutrálnost a nezaujatost pohledu. Proč a jak je třeba uvádět všechny zdroje, ze kterých jsem čerpal (citovat).
 4. Menší i větší úpravy již existujících článků: drobné opravy překlepů nebo faktických nedostatků, rozšíření příliš krátkých článků (tzv. pahýlů), aktualizace článků, které zastaraly. Doplňování vhodných obrázků do hesel bez obrázků (zjednodušený postup s využitím nové funkce, která obrázky navrhuje – uživatel jen posoudí vhodnost a kvalitu, doplní český popisek a obrázek je automatizovaně vložen).
 5. Váš první celý nový článek překladem z cizojazyčné Wikipedie. Každý student si zvolí jeden článek na anglické (německé, španělské atd) Wikipedii, který bude překládat (z nabídky, které připravím, ev. navrhne vlastní téma). Pro studenty, kteří neovládají na dostatečné úrovní žádný cizí jazyk případně společně vybereme jiné vhodné téma.
 6. Pokračování překladu prvního článku. Souběžně budeme probírat potřebné funkce. Překlad je z určitého pohledu i těžší, ale celkově je vytvoření článku překladem z jiné Wikipedie (při dostatečné znalosti cizího jazyka) pro začátečníka výhodnější, protože kvalitní zahraniční článek je samozřejmě encyklopedicky významný, odpovídá standardům Wikipedie, má vhodně zvolenou strukturu a nechybí mu citace pramenů, tedy přesně ty atributy, které začátečníkům dělají největší potíže.
 7. Zveřejnění vytvořeného článku a „dokončovací práce“ s tím spojené (zařazení článku do vhodných kategorií, případně propojení dalších článků s novým odkazy ap.).
 8. Tvorba dalšího článku (jiného typu), který bude obsahovat tabulku (často potřebná funkce), včetně možné tabulky z externích zdrojů (tabulka v Excelu nebo LibreOffice a její převod do wiki článku).
 9. Dokončení tvorby dalšího článku. Další užitečné nástroje vhodné ke kontrole a vylepšení připravovaného nebo i již publikovaného článku.
 10. Podrobněji o některých vybraných typech infoboxů (které se vyskytují ve většině článků) a další užitečné šablony pro různé účely (liší se dle typu článku).
 11. Podrobněji o Wikimedia Commons, především proč jsou fotografie, obrázky, grafy a videa uloženy „samostatně“ a odsud se přidávají do článků a jak se liší systém kategorií od kategorií pro články.
 12. Nahrání několika vlastních fotografií do Wikimedia Commons: postup krok za krok, co všechno je třeba vyplnit. Pokud studenti mají doma historicky či dokumentárně cenné „klasické“ fotografie (negativy, diapozitivy, pozitivy), v mezích možností předtím zajistíme jejich digitalizaci.
 13.  Podrobněji o vkládání fotografií (obrázků, grafů) do článků. Některé další funkce užitečné při tvorbě a úpravě článku.