U016 Dějiny umění

Přednášející

 • PhDr. Petra Hoftichová
  • 2016/17
   • zimní semestr
  • 2017/18
   • zimní semestr
   • letní semestr
  • 2018/19
   • zimní semestr
  • 2019/20
   • zimní semestr
  • a dále od zimního semestru 2020/21
 • doc. PhDr. Jiří Vaněk, CSc. (katedra filozofie, e-mail: vanek@vse.cz)
  • ostatní semestry

Obsah

V každém semestru budou posluchači seznámeni s vybranými tématy z dějin umění, a to buď formou stručnějšího přehledu pro vybrané slohové období v dějinném kontextu nebo na určitém historickém území, nebo budou přednášky zaměřeny monograficky, s vymezením problematiky tvorby určitého autora nebo skupin. Bude vždy v semestru postupováno chronologicky a dle možností ve vztahu k probíhajícím výstavám – absolvent by měl získat poznatky ke zvoleným tématům a informace, kde vybraná nebo obdobná díla osobně vidět.

Do zimního semestru 2012/13 a od letního semestru 2013/14: Dějiny umění – Monografické přednášky o osobnostech nebo směrech starého i moderního umění.
Od letního semestru 2012/13 do zimního semestru 2013/14: Estetika

Témata vybraná pro zimní semestr 2024/2025 (PhDr. Hoftichová)

 1. Antická architektura a ovlivnění vývoje nejen evropského umění.
 2. Notre Dame a francouzské katedrály.
 3. Počátky renesance ve Florencii.
 4. Botticelli a vrcholná renesance ve Florencii.
 5. Sixtinská kaple – Michelangelo, tématika.
 6. Tizian.
 7. Bernini a římské baroko.
 8. Frans Hals a Nizozemí.
 9. Barokní sochaři v Čechách – Braun, Brokoffové.
 10. Goya.
 11. Manet.
 12. Gustav Klimt a vídeňská secese.
 13. Návštěva vybrané výstavy – termín dle dohody.

Témata vybraná pro letní semestr 2023/2024 (PhDr. Hoftichová)

 1. Románská architektura a sochařství.
 2. Gotika ve Střední Evropě.
 3. Raná renesance v Benátkách.
 4. Cranach a počátky renesance v Záalpí.
 5. Raffael a Vatikán.
 6. Karel Škréta.
 7. Velázques a španělské baroko.
 8. Klasicismus.
 9. Monet.
 10. Impresionismus.
 11. Alfons Mucha.
 12. Surrealismus v Čechách.
 13. Návštěva vybrané výstavy (termín dle dohody).

Témata vybraná pro zimní semestr 2023/2024 (PhDr. Hoftichová)

 1. Vybraná díla české gotiky – krásný sloh.
 2. Raffael.
 3. Rudolfinský manýrismus.
 4. Rubens.
 5. Karel Škréta a počátky baroka v Čechách.
 6. Vermeer a žánr v Nizozemí.
 7. Van Dyck.
 8. Anglická barokní malba.
 9. Delacroix.
 10. Krajina v díle impresionistů.
 11. Van Gogh.
 12. Slavíček a česká krajina.
 13. Návštěva vybrané výstavy (termín dle dohody).

Témata vybraná pro letní semestr 2022/2023 (PhDr. Hoftichová)

 1. Mistři nizozemského pozdního středověku.
 2. Lucas Cranach.
 3. Benátská renesance I.
 4. Benátská reenesance II.
 5. Albrecht Dürer.
 6. El Greco.
 7. Španělské baroko.
 8. Francouzský klasicismus.
 9. Manet.
 10. Toulouse-Lautrec.
 11. Dalí.
 12. Toyen.
 13. Návštěva vybrané výstavy – termín dle dohody.

Témata vybraná pro zimní semestr 2022/2023 (PhDr. Hoftichová)

 1. Antika – základy evropského umění.
 2. Románská architektura.
 3. Gotická katedrála a její výbava.
 4. Florencie a Botticelli.
 5. Leonardo – mýtus a nová zjištění.
 6. Veronese.
 7. Caravaggio a nástup baroka.
 8. Barokní architektura – iluzionismus v prostoru.
 9. Impresionisté a krajina.
 10. Renoir.
 11. Cézanne.
 12. Gustav Klimt a vídeňská secese.
 13. Návštěva vybrané výstavy – termín dle dohody.

Témata vybraná pro letní semestr 2021/2022 (PhDr. Hoftichová)

 1. Van Eyck a jeho doba v Nizozemí.
 2. Benátky – přechod od gotiky k renesanci.
 3. Michelangelo.
 4. Manýrismus a jeho vlivy na dvoře Rudolfa II.
 5. Brueghel – nová role krajiny v Nizozemí.
 6. Rubens.
 7. Vermeer van Delft a jeho souputníci.
 8. Brokoffové a barokní sochařství v Čechách.
 9. Goya.
 10. Delacroix.
 11. Manet.
 12. Surrealismus.
 13. Návštěva vybrané výstavy – termín dle dohody.

Témata vybraná pro zimní semestr 2021/2022 (PhDr. Hoftichová)

 1. Krásný sloh v gotické malbě a sochařství.
 2. Raná renesance v malbě – Giotto a Florencie.
 3. Albrecht Dürer a současníci.
 4. Raffael.
 5. Caravaggio.
 6. Karel Škréta a recepce baroka v Čechách.
 7. Malířství francouzského rokoka.
 8. Vlivy archeologie na výtvarné a užité umění.
 9. Krajina ve francouzské malbě 19. století.
 10. Krajina v české malbě 19. a 20. století – vybraná díla.
 11. Salvador Dalí a surrealismus.
 12. Expresionismus.
 13. Návštěva vybrané výstavy – termín dle dohody.

Témata vybraná pro letní semestr 2020/21 (PhDr. Hoftichová)

 1. Raná renesance ve Florencii.
 2. Bellini a raná benátská renesance.
 3. Cranach – přechod mezi gotikou a renesancí.
 4. Rudolfinští umělci.
 5. Rembrandt.
 6. Anglická malba 18. stol.
 7. Klasicismus v malbě a sochařství.
 8. Monet.
 9. Renoir.
 10. Toulouse – Lautrec.
 11. Klimt a vídeňská secese.
 12. Magritte.
 13. Vybraná výstava – dle možností, popř. Mucha.

Témata vybraná pro zimní semestr 2020/21 (PhDr. Hoftichová)

 1. Eyckové a nizozemská malba pozdního středověku.
 2. Imaginativní svět Hieronyma Bosche.
 3. Pozdněgotická malba a plastika v Záalpí.
 4. Benátská renesance I. – Giorgone, Tizian aj.
 5. Benátská renesance II. – Tintoretto, Veronese aj.
 6. Sixtinská kaple a Vatikánský palác.
 7. Velázquez a španělské baroko.
 8. Petr Brandl.
 9. Géricault a Delacroix.
 10. Manet.
 11. Mucha a Toulouse-Lautrec – umění kresby a plakátu.
 12. Salvador Dalí.
 13. Expresionismus.

Témata vybraná pro letní semestr 2019/20 (doc. Vaněk)

Kapitoly z dějin amerického výtvarného umění (19. a 20. st.)

 1. Benjamin West a vývoj amerického klasicismu: portrét a heroická malba.
 2. Luminismus a škola od řeky Hudson: Cole, Church & spol.
 3. Zrod a proměny tzv. naivní umění – od Hickse k Pickettovi.
 4. Od Catlina po Remingtona: realismus dokumentární. Zákoutí života: zátiší.
 5. Katalogizace přírody: od Pealea k Audubonovým Ptákům. Scény ze života.
 6. Člověk a příroda – zrání realismu: Homer a Eakins.
 7. Americký impresionismus: od Cassattové k Chasemu.
 8. Americký impresionismus: od Hassama k salonní impresi Sargentově.
 9. Pomezí imprese a symbolismu: Whistler a jeho souputníci.
 10. Propojení symbolismu a secese: od mystiky k plakátu.
 11. Nový americký realismus 20. st. – Popelnicová škola: Henri, Glackens, Sloan.
 12. Nový americký realismus 20. st. – Popelnicová škola: Shinn, Luks, Bellows.
 13. Z americké moderny: Hartley, Marin, Dove, Avery.

Témata vybraná pro zimní semestr 2019/20 (PhDr. Hoftichová)

 1. Vybraná díla české gotiky.
 2. Botticelli a florentská renesance.
 3. Poslední večeře – Leonardo a jeho předchůdci.
 4. Rudolfinský manýrismus.
 5. Pieter Brueghel.
 6. Holandská krajina.
 7. Fontainebleauská škola.
 8. Romantická krajinomalba v Čechách.
 9. Krajina v díle impresionistů.
 10. Slavíček a česká krajina.
 11. Osma a kubismus v Čechách.
 12. Surrealismus v českém umění.
 13. Návštěva vybrané výstavy (termín dle dohody).

Témata vybraná pro letní semestr 2018/19 (doc. Vaněk)

Dějiny amerického výtvarného umění (19. a 20. st.)

Přehled severoamerického výtvarného umění 19. a některých směrů 20. století.

 1. Americký klasicismus.
 2. Romantismus krajinářský.
 3. Romantismus monumentální a naivní.
 4. Realismus dokumentární, žánrový a zátiší.
 5. Vyvrcholení realismu: Homer a Eakins.
 6. Americký impresionismus.
 7. Mezi impresionismem a symbolismem.
 8. Propojení symbolismu a secese v díle Američanů.
 9. Nový americký realismus 20. st.: Popelnicová škola.
 10. Varianty americké moderny.
 11. Precisionismus.
 12. Regionalismus.
 13. Americké art-deco.

Témata vybraná pro zimní semestr 2018/19 (PhDr. Hoftichová)

 1. Gotické malířství a sochařství ve Francii.
 2. Gotické malířství a sochařství v Německu a Střední Evropě.
 3. Vlámské malířství 15. století (Eyckové, Memling aj.).
 4. Anton van Dyck a jeho okruh.
 5. Sochařství italské renesance a jeho vlivy v Záalpí.
 6. Leonardo.
 7. Evropské barokní malířství.
 8. Goya.
 9. Evropské barokní sochařství.
 10. Brokoffové, Braun a barokní plastika na Karlově mostě.
 11. Malířství 19. století v Čechách.
 12. Picasso.
 13. Vybraná výstava (termín dle dohody).

Témata vybraná pro letní semestr 2017/18 (PhDr. Hoftichová)

 1. České gotické umění.
 2. Raná renesance ve Florencii.
 3. Bellini a benátská renesance.
 4. Cranach – přechod mezi gotikou a renesancí.
 5. Velásquez a španělské baroku.
 6. Anglická malba 18. stol.
 7. Klasicismus v malbě a sochařství.
 8. Renoir.
 9. Toulouse – Lautrec.
 10. Klimt a vídeňská secese.
 11. Český kubismus.
 12. Magritte.
 13. Vybraná výstava – termín dle možností.

Témata vybraná pro zimní semestr 2017/18 (PhDr. Hoftichová)

 1. Botticelli a florentská malba rané renesance.
 2. Tizian a benátská malba.
 3. Renesanční nástěnná malba v Toskánsku.
 4. Michelangelo.
 5. Carravaggio.
 6. Vermeer van Delft a holandský žánr 17. stol.
 7. Frans Hals a holandský portrét.
 8. Fenomén krajiny v malbě Nizozemí.
 9. Petr Brandl.
 10. Architektura francouzského baroka není jen Versailles.
 11. Generace Národního divadla.
 12. Monet.
 13. Degas.

Témata vybraná pro letní semestr 2016/17 (doc. Vaněk)

 1. Rembrandt.
 2. Impresionismus.
 3. Van Gogh, Gauguin.
 4. Lautrec, Cézanne.
 5. Architektura 19. století.
 6. Sochařství 19. století.
 7. Mařákova škola.
 8. Secesní varianty: Mucha-Klimt.
 9. Fauvismus a expresionismus.
 10. Picasso.
 11. Dalí.
 12. Abstrakce.
 13. Skupina 42.

Témata vybraná pro zimní semestr 2016/17 (PhDr. Hoftichová)

 1. Umění doby Karla IV./1.
 2. Umění doby Karla IV./2.
 3. Hieronymus Bosch.
 4. Pozdní gotika a rané projevy renesance v malbě a sochařství.
 5. Albrecht Dürer.
 6. Sgrafito – výtvarný prvek nejen české renesance.
 7. Italský manýrismus a Fontainebleau.
 8. Italská vila v renesanci a baroku.
 9. Rubens a jeho spolupracovníci.
 10. Karel Škréta.
 11. Barokní plastika a doplňky 19. století na Karlově mostě.
 12. Historismus – tendence nejen 19. století.
 13. Alfons Mucha.

Témata vybraná pro letní semestr 2015/16 (doc. Vaněk)

 1. Michelangelova výzdoba Sixtinské kaple.
 2. Pieter Bruegel st.
 3. Rudolfinský manýrismus.
 4. Caravaggio a baroko.
 5. Anglické malířství 18. století (Hogarth, Reynolds, Gainsborough).
 6. Symbolismus.
 7. Impresionismus.
 8. Expresionismus 19. století.
 9. René Magritte.
 10. Skupina 42.
 11. Art Deco.
 12. Picasso.
 13. Surrealismus.

Témata vybraná pro zimní semestr 2015/16 (doc. Vaněk)

 1. Nizozemská, italská a česká gotika.
 2. Botticelli, Leonardo a Raffael.
 3. Michelangelo.
 4. Italský manýrismus.
 5. Benátská renesance.
 6. Rembrandt.
 7. Goya.
 8. Sochařství 20. st.
 9. Abstrakce.
 10. Naivní umění 19. a 20. st.
 11. Český impresionismus.
 12. Český kuboexpresionismus.
 13. Česká imaginace 20. st.

Témata vybraná pro letní semestr 2014/15 (doc. Vaněk)

 1. Hieronymus Bosch – pravzor imaginace.
 2. Pieter Bruegel st. – moralita převráceného světa.
 3. Expresionismus 19. st. – V. van Gogh, P. Gauguin.
 4. Exprese a hledání tvarosloví – H. de Toulouse-Lautrec, P. Cézanne.
 5. Salvador Dalí – fantazijní exhibice.
 6. Max Ernst – imaginativní výzkumy.
 7. René Magritte – moderní konceptualismus.
 8. Josef Váchal – mezi spiritualitou a ironií.
 9. Jan Zrzavý – spirituální solitér.
 10. Sochařství 19. století.
 11. Architektura 19. století.
 12. Česká architektura a sochařství 19. st.
 13. Architektura 20. století.

Témata vybraná pro zimní semestr 2014/15 (doc. Vaněk)

 1. Caravaggio – barokní realismus a tenebrismus.
 2. Rembrandt.
 3. Anglické malířství 18. st. (Hogarth, Reynolds, Gainsborough).
 4. Goya.
 5. Art Deco.
 6. Picasso.
 7. Sochařství 20. století.
 8. České malířství 19. st.: od klasicismu k romantismu.
 9. České malířství 19. st.: od realismu po secesi.
 10. Český impresionismus.
 11. Český kubismus.
 12. Český surrealismus.
 13. Česká moderní imaginace (Sklenář, Medek, Vyleťal, Liesler).

Témata vybraná pro letní semestr 2013/14 (doc. Vaněk)

 1. Antické umění.
 2. Starokřesťanské a románské umění.
 3. Gotická architektura a sochařství.
 4. Gotické malířství.
 5. Od rané renesance k vrcholné.
 6. Vrcholná renesance a manýrismus.
 7. Barokní architektura a sochařství.
 8. Barokní malířství.
 9. Umění 18. století.
 10. Umění 19. století: od klasicismu po impresionismus.
 11. Umění 19. století: od exprese po secesi.
 12. Umění 20. století: od fauvismu k abstrakci.
 13. Umění 20. století: imaginativní umění a nové tendence.

Témata vybraná pro zimní semestr 2013/14 (doc. Vaněk – Estetika)

 1. Procesy imaginace – surrealismus Salvadora Dalího. (26. 9. 2013)
 2. Imaginace a technika obrazu – malby a grafika Maxe Ernsta. (3. 10. 2013)
 3. Imaginace a konceptualismus – René Magritte. (10. 10. 2013)
 4. Symboličnost v umění a v životě. (17. 10. 2013)
 5. Symboly v grafických cyklech P. Bruegela st. (24. 10. 2013)
 6. Michelangelo – umělecká interpretace duchovních významů. (31. 10. 2013)
 7. Symbolika a obraznost ve výzdobě Sixtinské kaple. (7. 11. 2013)
 8. Symbolismus v díle Gustava Klimta. (14. 11. 2013)
 9. Estetika jazyka – úpadek současného vyjadřování. (21. 11. 2013)
 10. Estetika těla I. – různé vzorce tělesnosti. (28. 11. 2013)
 11. Estetika těla II. – hledání hodnot a identity. (5. 12. 2013)
 12. Rozdíl erotické a pornografické prezentace těla. (12. 12. 2013)
 13. Kýč a snobismus. (19. 12. 2013)

Témata vybraná pro letní semestr 2012/13 (doc. Vaněk – Estetika)

 1. Základní pozitivní estetické prožitky: krása, vznešenost (21. 2. 2013)
 2. Estetika a umění (28. 2. 2013)
 3. Ošklivost, její podoby a co si s ní počít (7. 3. 2013)
 4. Půvab a synestézie – jak to zkusit s celým tělem (14. 3. 2013)
 5. Měřítka estetického hodnocení – proporce a smyslové kvality (21. 3. 2013)
 6. Estetika zakotvená v přírodě – sebevyjevování a fraktály (28. 3. 2013)
 7. Fantazie a intuice – spřeženkyně nebo protichůdci? (4. 4. 2013)
 8. Fantastičnost v imaginativním umění – Hieronymus Bosch (11. 4. 2013)
 9. Fantastičnost a stylizace v manýrismu – Pieter Bruegel st. (18. 4. 2013)
 10. Fantaskní moralita – grafické cykly P: Bruegela st. (25. 4. 2013)
 11. Podoby moderní imaginace – surrealismus Salvadora Dalího (2. 5. 2013)
 12. Podoby moderní imaginace – obrazy a grafika Maxe Ernsta (9. 5. 2013)
 13. Imaginace a konceptualismus – René Magritte (16. 5. 2013)

Témata vybraná pro zimní semestr 2012/13 (doc. Vaněk)

 1. Rembrandt
 2. Goya
 3. Americký realismus 19. st.
 4. Americký impresionismus
 5. Botero
 6. České gotické malířství deskové
 7. Česká gotická malba knižní
 8. Josef, Quido a Amálie Mánesovi
 9. České krajinářství 19. st.
 10. Český malířský realismus 19. st.
 11. Česká kubistická architektura, sochařství a malířství
 12. Český surrealismus- Štyrský a Toyen
 13. Zdeněk Sklenář a jeho místo v české imaginaci

Témata vybraná pro letní semestr 2011/12 (doc. Vaněk)

 1. Hieronymus Bosch – otec imaginativního umění (23. 2. 2012)
 2. Pieter Bruegel St. – originální pokračovatel ideje převráceného světa (1. 3. 2012)
 3. Michelangelo Bounarroti – vrchol renesance a počátek manýrismu (8. 3. 2012)
 4. 18. století – čtverodomí evropské kultury (15. 3. 2012)
 5. Expresionismus 19. st. – Vincent van Gogh a Paul Gauguin (22. 3. 2012)
 6. Expresionismus 19. st. – H. Toulouse-Lautrec a Paul Cézanne (29. 3. 2012)
 7. Evropský symbolismus od Francie po Rusko (5. 4. 2012)
 8. Ivan Generalič – klasik naivního umění 20. století (12. 4. 2012)
 9. České malířství 19. století – 1. díl (19. 4. 2012)
 10. České malířství 19. století – 2. díl (26. 4. 2012)
 11. České malířství 19. století – 3. díl (3. 5. 2012)
 12. Josef Váchal – solitér českého umění 20. st. (10. 5. 2012)
 13. Jan Zrzavý – tvorba spirituální meditace (17. 5. 2012)

Témata vybraná pro zimní semestr 2011/12 (doc. Vaněk)

 1. Antické umění
 2. Starokřesťanské a románské umění
 3. Gotická architektura a sochařství
 4. Gotické malířství
 5. Od rané renesance k vrcholné
 6. Vrcholná renesance a manýrismus
 7. Barokní architektura a sochařství
 8. Barokní malířství
 9. Umění 18. století
 10. Umění 19. století: od klasicismu po impresionismus
 11. Umění 19. století: od exprese po secesi
 12. Umění 20. století: od fauvismu k abstrakci
 13. Umění 20. století: imaginativní umění a nové tendence

Témata vybraná pro letní semestr 2010/11 (doc. Vaněk)

 1. Vrcholná benátská renesance – 1. část: A. Předchůdci. B. Giorgione a Tizian (15. 2. 2011)
 2. Vrcholná benátská renesance – 2. část: Tintoretto a Veronese (22. 2. 2011)
 3. Caravaggio – barokní realismus a tenebrismus (1. 3. 2011)
 4. Rembrandt – vyvrcholení vývoje barokního malířství (8. 3. 2011)
 5. Americká výtvarná kultura 19. a 20. století – 1. (15. 3. 2011)
 6. Americká výtvarná kultura 19. a 20. století – 2. (22. 3. 2011)
 7. Americká výtvarná kultura 19. a 20. století – 3. (29. 3. 2011)
 8. Americká výtvarná kultura 19. a 20. století – 4. (5. 4. 2011)
 9. Anglická moralita 18./19.st: Hogarth, Girlay, Rowlandson (12. 4. 2011)
 10. České gotické malířství deskové (19. 4. 2011)
 11. Z české imaginace: František Muzika a Zdeněk Sklenář (26. 4. 2011)
 12. Max Ernst – surrealismus v malbě i grafice (3. 5. 2011)
 13. Abstrakce – přehled typů „nefigurativního“ projevu (10. 5. 2011)

Témata vybraná pro zimní semestr 2010/11 (doc. Vaněk)

 1. Proměny anglické výtvarné kultury – 1. (21. 9. 2010)
 2. Proměny anglické výtvarné kultury – 2. (5. 10. 2010)
 3. Proměny anglické výtvarné kultury – 3. (12. 10. 2010)
 4. Proměny anglické výtvarné kultury – 4. (19. 10. 2010)
 5. Francisco Goya (26. 10. 2010)
 6. Pablo Picasso (2. 11. 2010)
 7. Salvador Dalí (9. 11. 2010)
 8. Art Deco – 1. (16. 11. 2010)
 9. Art Deco – 2. (23. 11. 2010)
 10. Český impresionismus (30. 11. 2010)
 11. Český kuboexpresionismus (7. 12. 2010)
 12. Z české imaginace: František Muzika a Zdeněk Sklenář (14. 12. 2010)
 13. Z české imaginace: Endre Nemes a Josef Liesler (???)

Témata vybraná pro letní semestr 2009/10 (doc. Vaněk)

 1. Michelangelova výzdoba Sixtinské kaple (16. 2. 2010)
 2. Rudolfinský manýrismus (23. 2. 2010)
 3. René Magritte – surrealista nebo konceptualista – 1. část (2. 3. 2010)
 4. René Magritte – surrealista nebo konceptualista – 2. část (9. 3. 2010)
 5. Česká architektura a sochařství (16. 3. 2010)
 6. České malířství 19. století – 1. část (23. 3. 2010)
 7. České malířství 19. století – 2. část (30. 3. 2010)
 8. České malířství 20. století – přehled (6. 4. 2010)
 9. Josef Čapek (13. 4. 2010)
 10. Český surrealismus (Štyrský, Toyen aj.) (20. 4. 2010)
 11. Skupina 42 – 1. část (27. 4. 2010)
 12. Skupina 42 – 2. část (4. 5. 2010)
 13. Z české imaginace – Mikuláš Medek, Josef Vyleťal (11. 5. 2010)

 

Témata přednášená v zimním semestr 2009/10 (doc. Vaněk)

 1. Hieronymus Bosch (22. 9. 2009)
 2. Pieter Bruegel st. (29. 9. 2009)
 3. Michelangelo Buonarroti (6. 10. 2009)
 4. Americký realismus 19. století (žánr, Homer, Eakins) (13. 10. 2009)
 5. Americký impresionismus  (20. 10. 2009)
 6. Fauvismus (27. 10. 2009)
 7. Sochařství 20. století I. (10. 11. 2009)
 8. Sochařství 20. století II. (24. 11. 2009)
 9. Fernando Botero (1. 12. 2009)
 10. Josef Váchal (8. 12. 2009)
 11. Jan Zrzavý (15. 12. 2009)

Témata přednášená v letním semestru 2008/09 (doc. Vaněk)

 1. Antické umění (17. 2. 2009)
 2. Starokřesťanské a románské umění (24. 2. 2009)
 3. Gotická architektura a sochařství (3. 3. 2009)
 4. Gotické malířství (10. 3. 2009)
 5. Od rané renesanci k vrcholné (17. 3. 2009)
 6. Vrcholná renesance a manýrismus (24. 3. 2009)
 7. Barokní architektura a sochařství (31. 3. 2009)
 8. Barokní malířství (7. 4. 2009)
 9. Umění 18. století (14. 4. 2009)
 10. Umění 19. století: od klasicismu po impresionismus (21. 4. 2009)
 11. Umění 19. století: od exprese po secesi (28. 4. 2009)
 12. Umění 20. století: od fauvismu k abstrakci (5. 5. 2009)
 13. Umění 20. století: imaginativní umění a nové tendence (12. 5. 2009)

Témata přednášená v zimním semestru 2008/09 (doc. Vaněk)

 1. Caravaggio – barokní realismus a tenebrismus
 2. Z anglického malířství 18. století: William Hogarth, Sir Joshua Reynolds
 3. Z anglického malířství 18. století: Thomas Gainsborough
 4. Z anglického romantismu 19. století: John Constable, Joseph Turner
 5. Preraffaelisté
 6. Počátky moderního amerického umění: 1. Popelnicová škola
 7. Počátky moderního amerického umění: 2. První příklon k expresi a abstrakci
 8. Počátky moderního amerického umění: 3. Precisionismus
 9. Z umění 20. st.: Londýnská škola (L. Freud, F. Bacon, G. Sutherland, F. Auerbach)
 10. Z tradice naivního umění: klasik 19. st. Henri Rousseau
 11. Z tradice naivního umění: klasik 20. st. Ivan Generalić
 12. Josef Čapek a česká moderna
 13. Josef Váchal

Témata přednášená v letním semestru 2007/08 (doc. Vaněk)

 1. Hieronymus Bosch – 1. část
 2. Hieronymus Bosch – 2. část
 3. Peter Paul Rubens
 4. Symbolismus
 5. Pieter Bruegel st. – 1. část
 6. Pieter Bruegel st. – 2. část
 7. Moderní americký realismus 20. st. (Hopper, Wyeth)
 8. Art Deco
 9. Diego Rivera a Frida Kahlo
 10. Latinoamerické malířství 20. století.
 11. Julius Mařák a jeho škola
 12. Český impresionismus a soudobé malířství
 13. České imaginativní umění (J. Liesler, J. Vyleťal, M. Medek)

Témata přednášená v zimním semestru 2007/08 (doc. Vaněk)

 1. Německý romantismus (C. D. Friedrich aj.)
 2. René Magritte
 3. M. C. Escher
 4. Magický realismus (Balthus, Delvaux, Shahn, Liesler aj.)
 5. Americký regionalismus (Benton,Wood aj.)
 6. Jan Zrzavý a česká moderna
 7. České imaginativní umění
 8. Gustav Klimt
 9. F. Kupka, V. Kandinskij a vývoj abstrakce
 10. Skupina 42
 11. Surrealismus
 12. Americký surrealismus
 13. Bohumil Kubišta a český kubismus

Témata přednášená v letním semestru 2006/07 (doc. Vaněk)

 1. Michelangelo Buonarroti
 2. Michelangelova výzdoba Sixtinské kaple (samostatná přednáška)
 3. Leonardo da Vinci
 4. Rembrandt
 5. Goya
 6. Impresionismus
 7. Expresionismus 19. st.: van Gogh, Gauguin
 8. Expresionismus 19. st.: Toulouse-Lautrec, Cézanne
 9. Secese
 10. Picasso
 11. Kubismus
 12. Dalí
 13. Moderní architektura 20. století