U033 Psychomotorikou ke zdravé mysli 3

Vyučující

PaedDr. Ivana Schmidtová (e-mail: ivana.schmidtova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět navazuje na předmět Psychomotorikou ke zdravé mysli 1 a 2. Využívá získaných znalostí paměťových technik ke kvalitativně vyššímu rozvoji procesů myšlení a tím připravuje mysl na lepší výkony. Psychomotorické aktivity posilují sociální vazby a sebevědomí seniorů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování předmětu se prohloubí schopnost ovlivňovat mysl, zlepší se pozornost a soustředění seniorů.
Studenti dokáží využívat psychomotoriky pro duševní zdraví a jsou schopni pozitivně ovlivňovat své okolí.

Osnova

 1. Úvod do předmětu, seznamovací hry.
 2. Psychomotorické hry v přírodě.
 3. Kroket.
 4. Úvod do žonglování.
 5. Žonglování se šátky.
 6. Žonglování s míčky.
 7. Žonglování s kruhy.
 8. O – A metoda.
 9. Paměťové techniky.
 10. Státy a hlavní města Evropy – opakování.
 11. Státy a hlavní města USA.
 12. Psychomotorické hry – kreativita.
 13. Závěr, hodnocení.