U033 Psychomotorikou ke zdravé mysli 4

Vyučující

PaedDr. Ivana Schmidtová (e-mail: ivana.schmidtova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Zaměření předmětu:
Kurz navazuje na kurz Psychomotorikou ke zdravé mysli 3 a je určen pro studenty, kteří tento předmět absolvovali. Využívá získaných znalostí psychomotorických a paměťových technik ke kvalitativně vyššímu rozvoji procesů myšlení a tím připravuje mysl na lepší výkony. Prohlubují se sociální vazby, které senioři získali v minulých kurzech, a jejich sebevědomí.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování předmětu se prohloubí schopnost ovlivňovat mysl, zlepší se pozornost a soustředění seniorů.
Studenti dokáží využívat psychomotoriky pro duševní zdraví a jsou schopni pozitivně ovlivňovat své okolí.

Osnova

 1. Úvod do předmětu.
 2. Paměťové techniky – loci, myšlenkové mapy.
 3. Provincie a teritoria Kanady s hlavními městy – opakování.
 4. Žonglování s 2 míčky, státy a hlavní města USA – opakování.
 5. Žonglování se 3 míčky.
 6. Žonglování se 3 míčky, státy a hlavní města Afriky.
 7. Žonglování s kruhy.
 8. O – A metoda.
 9. Paměťové techniky – Apoštolové na Staroměstském orloji a jejich atributy.
 10. Psychomotorické hry v přírodě.
 11. Kroket.
 12. Psychomotorické hry – kreativita.
 13. Závěr, hodnocení.