U006 Mezinárodní bezpečnost v současném světě

Vyučující

Zaměření předmětu

Mezinárodní bezpečnost v současném světě zachází za rámec tradičního studia mezinárodních vztahů. Do hry vstupují noví aktéři, využívají nové nástroje, vyvíjejí nové technologie a svým chováním nabourávají tradiční koncepty mezinárodních vztahů. Studenti se seznámí s těmito novými aktéry a jejich strategiemi, proniknou do oblasti nových technologií a budou schopni hodnotit jejich vliv na mezinárodní bezpečnost. Předmět se bude soustředit na nejnovější praktické poznatky z oblasti mezinárodních organizací, zaměří se na roli vojenských technologií v současné mezinárodní politice a nabídne nový pohled na hodnocení bezpečnostních hrozeb.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • porozumět současným probíhajícím konfliktům,
 • zhodnotit reálnou vojenskou sílu velmocí,
 • orientovat se v moderních vojenských technologiích a pochopit jejich vliv na mezinárodní bezpečnost,
 • analyzovat současné bezpečnostní výzvy.

Témata přednášená v zimním semestru 2022/2023

 1. Studená válka a její návraty.
 2. Globalizace, hlavní autoři a zásadní změny.
 3. Globální terorismus.
 4. Velké války po roce 1990.
 5. Rozšiřování NATO a jeho důsledky.
 6. Válka na Ukrajině: příčiny a důsledky.
 7.  Sladká Francie a její problémy.
 8. Aktuální trendy bezpečnostní politiky EU.
 9. Írán a Izrael: srovnání vojenské síly.
 10. Indie: nová vojenská velmoc?
 11. Aktuální otázky energetické bezpečnosti.
 12. Nové rušivé technologie a proměny bitevního pole.
 13. Velká Británie a její bezpečnostní politika po Brexitu.

Témata přednášená v letním semestru 2021/2022

 1. Mezinárodní bezpečnost v současném světě – aktuální otázky.
 2. Rusko: pravda a mýty o vojenské síle.
 3. Novodobá studená válka: technologický boj mezi USA a Čínou.
 4. Militarizace vesmíru jako nová bezpečnostní hrozba.
 5. Turecko: rebel na poli mezinárodních vztahů.
 6. Příběh Tuniska aneb vyplatilo se arabské jaro?
 7. Irák: příčiny kolapsu a současná situace.
 8. Afghánistán: příběh zhrouceného státu bez perspektivy.
 9. Kyberprostor jako nové bitevní pole.
 10. Český obranný a bezpečnostní průmysl: pokrok a aktuální výzvy.
 11. Německo: ekonomický gigant a vojenský trpaslík.
 12. EU: aktuální otázky v oblasti obrany a bezpečnosti.
 13. NATO: aktuální výzvy a jejich (ne)řešení.

Témata přednášená v zimním semestru 2021/2022

 1. Mezinárodní bezpečnost v současné světě – aktuální otázky.
 2. Energetické suroviny jako předmět mezinárodní politiky.
 3. Arabské jaro 10 let poté: vývoj situace na Blízkém východě a v severní Africe.
 4. Fenomén dětských vojáků.
 5. Dopady změny režimu v Libyi na evropský bezpečnostní prostor.
 6. Afrika: rizikový kontinent plný bezpečnostních hrozeb.
 7. Voják příští generace: biotechnologie a koncept vylepšení člověka.
 8. Průmysl 4.0 a jeho role ve vývoji vojenských technologií.
 9. Síť 5G: příležitosti a hrozby.
 10. Nový zbrojní závod a jeho nerychlejší závodníci.
 11. Současná situace v Sýrii.
 12. Írán: hodnocení mezinárodní politiky a reálné vojenské hrozby.
 13. USA a Bidenova mezinárodní bezpečnostní politika.

Témata přednášená v letním semestru 2020/2021

 1. Mezinárodní bezpečnost v současném světě: teorie vs. praxe.
 2. Nové podoby globálního terorismu: média jako zbraň.
 3. Fenomén zahraničních bojovníků.
 4. NATO vs. EU: soupeření nebo spolupráce?
 5. Obranný průmysl a jeho role v mezinárodní politice.
 6. Indie a Pákistán: měření reálné vojenské síly a hodnocení hrozby jaderného konfliktu.
 7. Nově vznikající rušivé technologie a jejich vliv na mezinárodní bezpečnost.
 8. Věda vs. etika: technologický pokrok jako nová proměnná na poli mezinárodních vztahů.
 9. Kyberprostor jako nové bitevní pole.
 10. Kyberbezpečnost: úloha jednotlivce v mezinárodním systému.
 11. Turecko: rebel na poli mezinárodních vztahů.
 12. Současná situace v Libyi.
 13. NATO: aktuální otázky.

Témata přednášená v zimním semestru 2020/2021

 1. Aktuální otázky vojenských technologií v mezinárodní politice.
 2. Velká data a jejich využití v rámci vojenských technologií.
 3. Robotizace a umělá inteligence: hrozby a příležitosti.
 4. Autonomní zbraňové systémy: hrozby a etické dilema.
 5. Vesmírné zbraně a hypersonické technologie: současný vývoj a výhled do budoucnosti.
 6. Kvantové technologie a bio technologie: nepředstavitelná budoucnost.
 7. Pokrok vs. etika: věčné dilema v dějinách lidstva.
 8. Povinná vojenská služba: světový přehled a srovnání.
 9. Turecko: vojenské znovuzrození.
 10. Izrael: strategie nejkvalifikovanějšího bojovníka.
 11. Írán: reálné a smyšlené hrozby.
 12. Francie: strategie podpory domácího průmyslu.
 13. NATO vs. EU: aktuální situace a nové programy.

Témata přednášená v letním semestru 2019/2020

 1. Role vojenských technologií v mezinárodních vztazích.
 2. Vojenské technologie jako předmět politického rozhodování.
 3. Vojenské supervelmoci a hodnocení reálné vojenské síly.
 4. Aktuální otázky spojené s rozvojem vojenských technologií.
 5. NATO a EU: soupeření nebo spolupráce?
 6. USA: pravda o vojenské dominanci.
 7. Rusko: pravda a mýty o vojenské síle.
 8. Čína: ambice a strategie.
 9. Indie: nejrychlejší závodník.
 10. Obranný a bezpečnostní průmysl v ČR.
 11. Kyberprostor: nové bitevní pole.
 12. Robotizace: hrozby, příležitosti a etické dilema.
 13. Zbraně a udržování míru: pozitivní efekty tvrdé moci.