U006 Vojenské technologie a mezinárodní bezpečnostní výzvy

Vyučující

Ing. Kristýna Stejskalová, Ph.D. (kristyna.stejskalova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Studenti získají komplexní přehled o využití vojenských technologií jako nástroje v mezinárodní politice. Kurz se zaměřuje na vojenské supervelmoci a jejich roli v probíhajících konfliktech. Studenti se seznámí s moderními vojenskými technologiemi a porozumí hrozbám, etickým výzvám a příležitostem, které přináší.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • porozumět současným probíhajícím konfliktům z perspektivy vojenských technologií,
 • zhodnotit reálnou vojenskou sílu velmocí,
 • orientovat se v moderních vojenských technologiích,
 • analyzovat současné bezpečnostní výzvy z hlediska vojenských technologií.

Obsah předmětu

Zimní semestr 2020/2021

 1. Aktuální otázky vojenských technologií v mezinárodní politice.
 2. Velká data a jejich využití v rámci vojenských technologií.
 3. Robotizace a umělá inteligence: hrozby a příležitosti.
 4. Autonomní zbraňové systémy: hrozby a etické dilema.
 5. Vesmírné zbraně a hypersonické technologie: současný vývoj a výhled do budoucnosti.
 6. Kvantové technologie a bio technologie: nepředstavitelná budoucnost.
 7. Pokrok vs. etika: věčné dilema v dějinách lidstva.
 8. Povinná vojenská služba: světový přehled a srovnání.
 9. Turecko: vojenské znovuzrození.
 10. Izrael: strategie nejkvalifikovanějšího bojovníka.
 11. Írán: reálné a smyšlené hrozby.
 12. Francie: strategie podpory domácího průmyslu.
 13. NATO vs. EU: aktuální situace a nové programy.

Letní semestr 2019/2020

 1. Role vojenských technologií v mezinárodních vztazích.
 2. Vojenské technologie jako předmět politického rozhodování.
 3. Vojenské supervelmoci a hodnocení reálné vojenské síly.
 4. Aktuální otázky spojené s rozvojem vojenských technologií.
 5. NATO a EU: soupeření nebo spolupráce?
 6. USA: pravda o vojenské dominanci.
 7. Rusko: pravda a mýty o vojenské síle.
 8. Čína: ambice a strategie.
 9. Indie: nejrychlejší závodník.
 10. Obranný a bezpečnostní průmysl v ČR.
 11. Kyberprostor: nové bitevní pole.
 12. Robotizace: hrozby, příležitosti a etické dilema.
 13. Zbraně a udržování míru: pozitivní efekty tvrdé moci.