U006 Mezinárodní bezpečnost v současném světě

Vyučující

Ing. Kristýna Stejskalová, Ph.D. (kristyna.stejskalova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Mezinárodní bezpečnost v současném světě zachází za rámec tradičního studia mezinárodních vztahů. Do hry vstupují noví aktéři, využívají nové nástroje, vyvíjejí nové technologie a svým chováním nabourávají tradiční koncepty mezinárodních vztahů. Studenti se seznámí s těmito novými aktéry a jejich strategiemi, proniknou do oblasti nových technologií a budou schopni hodnotit jejich vliv na mezinárodní bezpečnost. Předmět se bude soustředit na nejnovější praktické poznatky z oblasti mezinárodních organizací, zaměří se na roli vojenských technologií v současné mezinárodní politice a nabídne nový pohled na hodnocení bezpečnostních hrozeb.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • porozumět současným probíhajícím konfliktům,
 • zhodnotit reálnou vojenskou sílu velmocí,
 • orientovat se v moderních vojenských technologiích a pochopit jejich vliv na mezinárodní bezpečnost,
 • analyzovat současné bezpečnostní výzvy.

Témata přednášená v letním semestru 2020/2021

 1. Mezinárodní bezpečnost v současném světě: teorie vs. praxe.
 2. Nové podoby globálního terorismu: média jako zbraň.
 3. Fenomén zahraničních bojovníků.
 4. NATO vs. EU: soupeření nebo spolupráce?
 5. Obranný průmysl a jeho role v mezinárodní politice.
 6. Indie a Pákistán: měření reálné vojenské síly a hodnocení hrozby jaderného konfliktu.
 7. Nově vznikající rušivé technologie a jejich vliv na mezinárodní bezpečnost.
 8. Věda vs. etika: technologický pokrok jako nová proměnná na poli mezinárodních vztahů.
 9. Kyberprostor jako nové bitevní pole.
 10. Kyberbezpečnost: úloha jednotlivce v mezinárodním systému.
 11. Turecko: rebel na poli mezinárodních vztahů.
 12. Současná situace v Libyi.
 13. NATO: aktuální otázky.

Témata přednášená v zimním semestru 2020/2021

 1. Aktuální otázky vojenských technologií v mezinárodní politice.
 2. Velká data a jejich využití v rámci vojenských technologií.
 3. Robotizace a umělá inteligence: hrozby a příležitosti.
 4. Autonomní zbraňové systémy: hrozby a etické dilema.
 5. Vesmírné zbraně a hypersonické technologie: současný vývoj a výhled do budoucnosti.
 6. Kvantové technologie a bio technologie: nepředstavitelná budoucnost.
 7. Pokrok vs. etika: věčné dilema v dějinách lidstva.
 8. Povinná vojenská služba: světový přehled a srovnání.
 9. Turecko: vojenské znovuzrození.
 10. Izrael: strategie nejkvalifikovanějšího bojovníka.
 11. Írán: reálné a smyšlené hrozby.
 12. Francie: strategie podpory domácího průmyslu.
 13. NATO vs. EU: aktuální situace a nové programy.

Témata přednášená v letním semestru 2019/2020

 1. Role vojenských technologií v mezinárodních vztazích.
 2. Vojenské technologie jako předmět politického rozhodování.
 3. Vojenské supervelmoci a hodnocení reálné vojenské síly.
 4. Aktuální otázky spojené s rozvojem vojenských technologií.
 5. NATO a EU: soupeření nebo spolupráce?
 6. USA: pravda o vojenské dominanci.
 7. Rusko: pravda a mýty o vojenské síle.
 8. Čína: ambice a strategie.
 9. Indie: nejrychlejší závodník.
 10. Obranný a bezpečnostní průmysl v ČR.
 11. Kyberprostor: nové bitevní pole.
 12. Robotizace: hrozby, příležitosti a etické dilema.
 13. Zbraně a udržování míru: pozitivní efekty tvrdé moci.