U074 Kreslení diagramů v programu Microsoft Visio

Vyučující

Vyučující: Ing. Markéta Kubálková, Ph.D. (e-mail: kubalm@vse.cz)

Anotace

Předmět je zaměřen na výklad programu Microsoft Visio. Jedná se o program určený pro kreslení diagramů a vizualizaci dat. Visio umožňuje přehledně prezentovat diagramy reality a vytvářet dokumentaci v mnohých oblastech života. Zaměříme se na kreslení praktických schémat, jako je směrová mapa, plánek bytu, myšlenkové mapy a další. Program Visio účastníci kurzu získají díky programu MSDN AA.

Osnova

 1. Úvod do programu Visio. Instalace programu.
 2. Představení šablon a vzorníků. Možnosti programu. Kreslení obrazců.
 3. Práce s výkresem. Karta Návrh. Možnosti vkládání.
 4. Možnosti vkládání. Karta Zobrazení.
 5. Směrová mapa.
 6. Plán bytu I.
 7. Plán bytu II.
 8. Myšlenkové mapy a další schémata (mapa ČR).
 9. Vzorníky.
 10. Data.
 11. Datová řešení.
 12. Další možnosti výkresů. Karta Revize.
 13. Karta Soubor. Prohlížeč. Tisk. Export.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni efektivně pracovat s programem Microsoft Visio. Naučí se kreslit schémata a vizualizovat data na praktických příkladech.

Způsob výuky

Výuka probíhá na praktických příkladech dle učebního textu.

Literatura

Kubálek, T., Kubálková, M. Program pro tvorbu diagramů Microsoft Visio 2013. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2015. ISBN 978-80-245-2105-3.