U017 Slavné sbírky umění a slavní sběratelé

Garant a přednášející

PhDr. Dana Stehlíková, CSc. (dana.stehlikova@vse.cz)

Akademický rok 2024/2025

Zimní semestr 2024/2025

Osnova

 1. Cesty a cestovatelé ve Středomoří.
 2. Poutní cesty do Svaté země a jejich památky.
 3. Marco Polo, cestopisy jeho doby a cestování  na Dálný Východ.
 4. Cestování a poutnictví v uměleckých řemeslech a památkách  Santiago de Compostella.
 5. Cestování a poutnictví v uměleckých řemeslech a památkách. Řím.
 6. Cestování a poutnictví v uměleckých řemeslech a památkách .Assisi a cesty sv. Františka.
 7. Kavalírské cesty českých šlechticů od renesance po baroko.
 8. Mariánská poutní místa a památky.
 9. Cesty za drahokamy a poklady Indie a jižní Afriky.
 10. Mekka, Medina a pokladnice v zemích islámu.
 11. Památky cest kolonizátorů a emigrantů v Americe.
 12. Studijní a inspirační cesty výtvarníků do Paříže I.
 13. Studijní a inspirační cesty výtvarníků do Paříže II.

Letní semestr 2023/2024

Osnova

 1. Zlatnictví, šperk, galanterie  a móda biedermeieru.
 2. Zlatnictví, šperk,  galanterie  a móda druhého rokoka.
 3. Zlatnictví, šperk, galanterie a móda belle epoque a secese.
 4. Český granát ve šperku, galanterii a nádobí.
 5. Zlatnictví, šperk, galanterie  a móda  civilismu a konstruktivismu.
 6. Zlatnictví, šperk,  galanterie  a móda 50. a 60. léta.
 7. Šperk a odívání v zámoří (Afrika, jižní Amerika).
 8. Stříbrné nádobí, stolování a festivity ve střední Evropě I.
 9. Stříbrné nádobí, stolování a festivity v Itálii a ve Francii II.
 10. Umělecká řemesla pražských a vídeňských hotelů a restaurací.
 11. Umělecká řemesla paláců a domů I.
 12. Umělecká řemesla paláců a domů II.
 13. Komentovaná exkurze do paláce.

Zimní semestr 2023/2024

Zaměření předmětu

Cyklus přednášek osnovou, oborem i metodami navazuje na předchozí školní rok, rozvíjí  témata uměleckých řemesel luxusu. Výklad se zaměří také na vývoj slohu, stylů, umělecké unikáty ze sbírek světových muzeí i památkových objektů, příběhy výtvarníků, podnikatelů, objednavatelů  i uživatelů umění. Témata zaberou více lekcí. Řeč bude doprovázena bohatou obrazovou prezentací v power-pointu.

V úvodu před každou přednáškou proběhne upozornění na aktuality pražského výtvarného dění či výstavy, v závěru pak tip na individuální prohlídku podle tématu přednášky.

Rozvrh

 1. Korunovační klenoty a korunovační ceremoniály I. (Evropa).
 2. Korunovační klenoty a korunovační ceremoniály II.
 3. Šperk, šperkaři a nositelé šperku I. (od starověku po středověk).
 4. Šperk, šperkaři a nositelé šperku II. (od renesance po baroko).
 5. Šperk, šperkaři a nositelé šperku III. (od empíru po secesi).
 6. Šperk, šperkaři a galanterie IV. (20. století).
 7. Stříbrné nádobí, stolování a festivity ve střední Evropě.
 8. Stříbrné nádobí, stolování a festivity v Itálii a ve Francii.
 9. Umělecká řemesla pražských a vídeňských hotelů a restaurací.
 10. Umělecká řemesla paláců a domů.
 11. Exkurze.
 12. Exkurze.
 13. Exkurze.

Akademický rok 2022/2023

Letní semestr 2022/2023

Kapitoly z dějin uměleckých řemesel a průmyslu

Zaměření předmětu

Máte doma uměleckořemeslné předměty? Mohou to být kopie nebo napodobeniny slavných předmětů? Kurs navazuje na zimnní semestr tak, že v úvodu stručně zopakuje probraný obor, není tedy podmínkou, aby účastníci byli absolventy zimního demestru. Volně navazuijí obory a méně obvyklá témata. Objeví se unikáty i velkosériové práce, příklady z muzeí, památkových a církevních objektů i z běžných domácností, především evropského původu. Poskytne základní orientaci v historii a hodnotě těchto artefaktů. Zaměří se více než v zimním semestru také na příběhy tvůrců a firem tuzemských i zahraničních. Některá témata zaberou dvě lekce.

Součástí všech hodin je prezentace v Powerpointu a možnost určování předmětů účastníkům kursu.

Rozvrh

 1. Hedvábí a hedvábná stezka, čeští hedvábníci.
 2. Tapisérie tkané a vázané.
 3. Panovnické klenoty, drahokamy a klenotnice.
 4. Porcelán a porcelánky.
 5. Český granát nejen ve šperku.
 6. Výšivka, vosk a klášterní práce.
 7. Dekorativní kámen, mozaika a mikromozaika.
 8.  mění a vybavení kuchařů, cukrářů a hoteliérů.
 9.  Od ebonitu po celuloid (nejstarší plasty).
 10.  Exkurze .

Zimní semestr 2022/2023

Kapitoly z dějin uměleckých řemesel a průmyslu

Zaměření předmětu

Máte doma umění nebo jen harampádí? A nejsou to kopie nebo napodobeniny slavných předmětů? A z jakých dob? Kurs je rozvržen na dva semestry a poskytne účastníkům přehled dějin významných i běžných uměleckých řemesel, slavných unikátů i velkosériových výrobků, příkladů z muzeí, galerií, památkových a církevních objektů i z běžných domácností, především evropského původu. Poskytne účastníkům základní orientaci v historii a hodnotě těchto artefaktů. Zaměří se nejen na slavná, neznaámá  či opomíjená díla, ale také na jejich příběhy, ve výběru od starověku do konce 20. století. Součástí všech lekcí je prezentace snímků  v power-pointu a možnost určování předmětů účastníků kursu.

Obsah

 1. Keramika I.  II., III. (stolní a kuchyňská).
 2. Keramika technická (dlaždice a kachle) a sanitární.
 3. Porcelán I. Evropa, II. České země.
 4. Nábytek I., II., III.
 5. Kovolitecké a kovářské práce I., II.
 6. Kovolitectví III. a kovotepectví.
 7. Umělecká litina.
 8. Sklářství a sklenářství I.
 9. Duté sklo I., II.
 10. Osvětlovací tělesa.
 11. Řezbářství a soustružnictví dřeva i kosti.
 12. Zlatnictví a šperkařství I., II.
 13. Od celuloidu po moderní plasty.

Akademický rok 2021/2022

Letní semestr 2021/2022

Sbírky umění z Rakouské monarchie od středověku do roku 1918

Zaměření předmětu

Kurs pokračuje v přehledu významných osobností šlechtických i měšťanských objednavatelů a sběratelů umění, sbírek či jednotlivých kolekcích děl z muzeí, galerií, památkových a církevních objektů z měst bývalé Rakouské a Rakousko-uherské monarchie. Poskytuje základní orientaci o historii a zvláštnostech míst pro individuální turistiku. Výuka se také zaměří na slavná, nově odhalená či opomíjená díla a jejich příběhy, ve výběrovém přehledu od starověku do počátku 20. století. Součástí všech lekcí je prezentace snímků, map a plánků v PowerPointu. Pokud to epidemická situace dovolí, uskuteční se přednášky prezenčně a bude následovat také jedna exkurze.

Obsah 

 1. Tyrolsko naposledy (Co se nevešlo do zimního semestru).
 2. Schönbornové nejen v Rakousku.
 3. Salzburg, Hellbrunn a další rezidence arcibiskupů.
 4. Dolnorakouské rody Krems an der Donau a Stein .
 5. Štýrský Hradec a Eggenbergové, Mariazell.
 6. Esterházyové (Eisenstadt, Fertöd, Forchtenstein).
 7. Císař Zikmund Lucemburský a Korvínové.
 8. Uherští magnáti napříč říší .
 9. Lichtenštejnové: Vaduz, Lichtenštejnsko a vídeňské sbírky.
 10. Wiener Neustadt a nové poklady.
 11. Istrie, Dalmácie a Zadar.
 12. Exkurze.

Zimní semestr 2021/2022

Slavné sbírky umění a slavní sběratelé

Zaměření předmětu

Kurs poskytne účastníkům přehled o významných sbírkách umění či jednotlivých kolekcích děl z muzeí, galerií, památkových a církevních objektů z měst bývalé Rakouské a Rakousko-uherské monarchie. Poskytne základní orientaci o historii a zvláštnostech míst s návody pro individuální turistiku. Výuka se také zaměří na slavná, nově odhalená či opomíjená díla a jejich příběhy, ve výběrovém přehledu od starověku do počátku 20. století. Součástí všech lekcí je prezentace snímků, map a plánků v Powerpointu. Pokud to epidemická situace dovolí, uskuteční se přednášky prezenčně a bude následovat také jedna exkurze.

Obsah

 1. Aquileia a Grado.
 2. Hohenems.
 3. Innsbruck a Ambras.
 4. Klagenfurt.
 5. Krems an der Donau a Stein.
 6. Mariazell.
 7. Merano a zámek Tirol.
 8. Ostřihom.
 9. Štýrský Hradec a Eggenberg.
 10. Terst a Miramare.
 11. Vaduz a Lichtenštejnsko.
 12. Wiener Neustadt.
 13. Zadar.

Akademický rok 2020/21

Letní semestr 2020/21

Slavné sbírky umění a slavní sběratelé

Zaměření předmětu

Kurs tematicky rozvijí předchozí cyklus přednášek tak, že navazuje na zmíněné sbírky a sběratele, aniž by opakoval minulé, pokračuje v přehledu vybraných významných sbírek umění z celého světa  a soustřeďuje se také na osobnosti a životní osudy sběratelů, kteří je shromáždili. Dává základní orientaci a návody pro individuální turistiku v probíraných lokalitách a zemích. Výuka se také zaměřuje na slavná uměleckořemeslná díla z těchto sbírek, ve výběrovém přehledu od pravěku po 20. století, v Evropě i v dalších zemích světa, které lektorka poznala osobně. Součástí všech lekcí je elektronická prezentace snímků a odkazy na hesla české wikipedie, která budou upravena jako teze k přednáškám.

Obsah

Pořadí přednášek se může měnit, některá témata vydají na 2 pokračování

 1. České královny a rakouské císařovny.
 2. Obrazárny Kolovratů a Černínů.
 3. Poslední Rožmberkové a Lobkovicové.
 4. Sbírky bavorských kurfiřtů a králů v Mnichově.
 5. Papežské sbírky ve Vatikánu a v Avignonu.
 6. Salomon a Peggy Guggenheimovi.
 7. Francouzské šlechtické sbírky.
 8. Klenotnice a sběratelé na Sicílii (Nobiles officinae).
 9. Benediktini, zakladatelé, tvůrci a sběratelé.
 10. Schwarzenberkové a jejich sbírky v Čechách a ve Vídni.

Zimní semestr 2020/21

Slavné sbírky umění a slavní sběratelé

Zaměření předmětu

Kurs tematicky rozvíjí předchozí cyklus přednášek tak, že navazuje na zmíněné sbírky a sběratele, aniž by opakoval minulé, pokračuje v přehledu vybraných významných sbírek umění z celého světa  a soustřeďuje se také na osobnosti a životní osudy sběratelů, kteří je shromáždili. Dává základní orientaci a návody pro individuální turistiku v probíraných lokalitách a zemích. Výuka se také zaměřuje na slavná uměleckořemeslná díla z těchto sbírek, ve výběrovém přehledu od pravěku po 20. století, v Evropě i v dalších zemích světa, které lektorka poznala osobně. Součástí všech lekcí je elektronická prezentace snímků a odkazy na hesla české wikipedie, která budou upravena jako teze k přednáškám .

Obsah

Pořadí přednášek se může měnit, některá témata vydají na pokračování

 1. Od zbožných donátorů ke sběratelům.
 2. Páni z Lipé a Eliška Rejčka.
 3. Rožmberkové a Eggenberkové.
 4. Sbírky  bavorských kurfiřtů v Mnichově.
 5. Papežské sbírky ve Vatikánu a v Avignonu.
 6. Francouzské šlechtické sbírky.
 7. Ashmoleovy sbírky a nejstarší sbírky v Oxfordu.
 8. Oppenheimerové, Rockefellerové a jejich muzea.
 9. Klenotnice a muzea na Sicílii.
 10. Sbírky Lobkoviců a Kinských.
 11. Češi v Iowě a Michiganu.
 12. J. P. Getty a jeho institut v Kalifornii.

Akademický rok 2019/20

Letní semestr 2019/20

Slavné sbírky umění a slavní sběratelé

Zaměření předmětu

Kurs pokračuje v přehled u vybraných – většinou méně známých, ale významných sbírek umění z celého světa  a soustřeďuje se také na osobnosti sběratelů, kteří je shromáždili. Dává základní orientaci a návody pro individuální turistiku v probíraných lokalitách a zemích. Výuka se také zaměřuje na slavná uměleckořemeslná díla z těchto sbírek, ve výběrovém přehledu od pravěku po 20. století, v Evropě i v dalších vybraných zemích světa, které lektorka poznala. Podrobně se bude věnovat slavným tvůrcům a osudům sběratelů. Součástí všech lekcí je elektronická prezentace snímků.

Obsah

Pořadí přednášek není pevné, může se měnit.

 1. Sbírky bavorských kurfiřtů v Mnichově a saských  kurfiřtů v Drážďanech.
 2. Papežské sbírky ve Vatikánu a v Avignonu.
 3. Páni z Lipé, Rožmberkové a další sběratelé  doby středověku a renesance.
 4. Vídeňští sběratelé: Liechtensteinové a Rothschildové.
 5. Medicejští, Borromejští a jejich sbírky.
 6. Ashmoleovy sbírky v Oxfordu a dvě nejstarší sbírky.
 7. Oppenheimer, Rockefeller a jejich muzea v Izraeli.
 8. Klenotnice a muzea na Sicílii.
 9. Češi v Iowě a Michiganu.

Zimní semestr 2019/20

Slavné sbírky umění a slavní sběratelé

Zaměření předmětu

Kurs poskytne účastníkům přehled o vybraných -většinou méně známých, ale umělecky významných sbírkách z celého světa  a osobnostech, které je shromáždily. Dá základní orientaci a návody pro individuální turistiku v probíraných lokalitách a zemích. Výuka se také zaměří na slavná uměleckořemeslná díla z těchto sbírek, ve výběrovém přehledu od pravěku po 20. století, v Evropě i v dalších vybraných zemích světa, které lektorka poznala. Podrobně se bude věnovat slavným tvůrcům a osudům sběratelů. Nedílnou součástí všech lekcí je elektronická prezentace snímků včetně makrosnímků a videa. K vybraným tématům se uskuteční exkurze do sbírek v Praze.

Výsledky učení

Účastník kursu se absolvováním tohoto předmětu zorientuje ve významných veřejných sbírkách umění, zejména starého umění v méně známých evropských fondech. Dokáže si je vyhledat v dostupných elektronických nebo tištěných zdrojích a posoudit jejich obsah, kulturní význam a stav prezentace. Některé sbírky pozná při exkurzích, pro většinu získá návod na úsporný program své individuální turistiky za uměním.

Obsah

 1. Kabinety umění a kuriozit, Kunstkomora císaře Rudolfa II.
 2. Chrámové a klášterní sbírky v Rakousku.
 3. Sbírky bavorských kurfiřtů v Mnichově a saských  kurfiřtů v Drážďanech.
 4. Čeští sběratelé 19. století: Lanna, Berger a další.
 5. Papežské sbírky ve Vatikánu a v Avignonu.
 6. Nostické a Lobkowiczké sbírky.
 7. Rožmberské a Schwarzenberské sbírky.
 8. Vídeňští sběratelé: Liechtensteinové a Rothschildové.
 9. Medicejští, Borromejští a jejich sbírky.
 10. Sbírky velkovévodů toskánských  od Florencie až do Čech.
 11. Sbírky klenotů francouzských králů.
 12. Ashmoleovy sbírky v Oxfordu a dvě drobné sbírky.
 13. Newyorské sbírky J. Pierpont Morgana a další.
 14. Chrámové a klášterní klenotnice v Německu.
 15. Čeští sběratelé a sběratelky 1. poloviny 20. století.
 16. Oppenheimer, Rockefeller a jejich muzea v Izraeli.
 17. Klenotnice a muzea na Sicílii.
 18. Češi v Iowě a Michiganu.
 19. Sbírky emírů, šejků a kolonistů ve Spojených arabských emirátech.

Poznámka: Některá témata mohou přesáhnout na dvě lekce.

Akademický rok 2018/19

Dějiny uměleckých řemesel

 • zimní semestr 2018/19: materiály anorganické
 • letní semestr 2018/19: materiály organické

Zimní semestr 2018/19

Zaměření předmětu

Kurs poskytne účastníkům všestranný přehled o umělecky významných oborech tradičních řemesel, jejichž výrobky se odedávna nejen užívaly, ale sloužily také jako  sběratelské nebo dekorační předměty. Zejména to budou nejstarší řemesla ohně jako hrnčířství, sklářství nebo kovolitectví, ale také další odvětví, zpracovávající materiály anorganické (nerosty, drahé i ušlechtilé kovy), ale i artefakty z organických materiálů (dřevo, textil, kost). Výuka zahrne přehled jejich dějin od pravěku po 20. století, v českých zemích, v Evropě i ve světě. Dále seznámí s materiály, technikami, typy, tvary a výzdobnými prvky. Podrobně se bude věnovat slavným tvůrcům, sběratelům, slavným sbírkám a jejich příběhům. Nedílnou součástí všech lekcí je promítání elektronických snímků předmětů včetně makrosnímků, předvádění příkladů uměleckořemeslných výrobků a určování předmětů přinesených účastníky kursu. Důležitým uzavřením každé etapy kursu budou exkurze do uměleckoprůmyslových muzeí, dílen a hutí v České republice a závěrečná zahraniční exkurze.

Výsledky učení

Kurs poskytne absolventům základní orientaci v oboru starožitností z různých materiálů se dvěma cíli: naučit je dívat se, poznávat a pojmenovat předměty, rozeznávat ty cenné od méněcenných, starožitnosti od napodobenin. Dále che kurs účastníky orientovat k samostatnému poznávání a potěšení z estetické hodnoty uměleckých prací, které sami nevlastní.

Osnova

 1. Úvod, obory, materiály a osnova kursu.
 2. Hrnčířství a keramika.
  1. Od pravěku do středověku.
  2. Renesance a baroko.
  3. Porcelán.
 3. Kovolitectví a kovotepectví
  1. Kovářství.
  2. Zvonařství.
  3. Pasířství.
  4. Zlatnictví.
 4. Kámen a drahokam.
 5. Slavné sbírky.
 6. Exkurze.
  1. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.
  2. Zvonařská dílna a mramorové doly.
  3. (zájezd): Míšeň-Moritzburg-Drážďany.

Akademický rok 2017/18

Zlatnictví, klenotnictví a šperkařství

Cíl

Kurs poskytne účastníkům všestrannou výuku ve třech významných uměleckořemeslných oborech a s návazností na související obory, zejména odívání. Zahrne přehled jejich dějin od pravěku po 20. století, dále seznámí s materiály, technikami, typ, tvary a výzdobnými prvky. V podrobném přehledu se bude věnovat účelu uměleckých prací od úředních insignií přes rituální předměty, stolní nádobí, nářadí, a náčiní, až po šperk a galanterii. Nedílnou součástí všech lekcí je promítání elektronických snímků předmětů včetně makrosnímků a videosekvencí zlatnické práce. Důležitým uzavřením každé etapy kursu budou exkurze do klenotnic, specializovaných muzeí, škol a pracovišť v České republice a závěrečná zahraniční exkurze.

Výsledky učení

Kurs poskytne absolventům základní orientaci v oboru starožitností z drahých a ušlechtilých kovů, a souvisejících organických i anorganických materiálů  se dvěma záměry naučit je dívat se a rozeznávat předměty drahocenné od méněcenných, starožitnosti od napodobenin se zřetelem na vybavení vlastní domácnosti či nákup předmětů. Dále si kurs klade za cíl získat účastníky pro samostatné poznávání a potěšení z estetické hodnoty uměleckých prací, které sami nevlastní.

Osnova

Letní semestr 2017/18

 1. Klasicismus a empír.
 2. Biedermeier a historické slohy 19. století.
 3. Exkurze: Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum a Umprum škola.
 4. Od řemesla k průmyslovému designu (nové materiály a technologie).
 5. Exkurze Jablonec nad Nisou (Muzeum skla a bižuterie, šperkařská škola) a Liberec (muzeum).
 6. Puncovnictví I.  a znalectví.
 7. Puncovnictví II. – praktika (určování puncovních značek na předmětech účastníků kursu).
 8. Secese.
 9. Funkcionalismus a art deco 1910 – 1945.
 10. Moderna a postmoderna 2. poloviny 20.století.
 11. Výběr tématu podle volby účastníků (například: Královské koruny, Zednářské šperky, aj.).

Zimní semestr 2017/18

 1. Jak a čím se pracuje? Materiály, techniky a pojmy.
 2. Materiály, techniky a terminologie II.
 3. Chronologie; Pravěk a umění přírodních národů.
 4. Starověké kultury Středního a Dálného Východu.
 5. Antické Řecko a Řím.
 6. Germáni a Byzanc. Slované a románská Evropa.
 7. Gotická Evropa.
 8. Renesance a manýrismus.
 9. Exkurze:  Pražský hrad: Svatovítská klenotnice + katedrála sv. Víta.
 10. Baroko a rokoko.
 11. Exkurze Praha: Loreta a Loretánská klenotnice.
 12. Brusičství, kamenářství a gemologie.
 13. Exkurze (zájezd): Turnov (Muzeum Českého ráje, šperkařská škola, družstvo Český granát),  Nová Paka (muzeum).