U017 Slavné sbírky umění a slavní sběratelé

Garant a přednášející

PhDr. Dana Stehlíková, CSc. (dana_stehlikova@nm.cz)

Akademický rok 2019/20

Zimní semestr 2019/20

Slavné sbírky umění a slavní sběratelé

Zaměření předmětu

Kurs poskytne účastníkům přehled o vybraných – většinou méně známých a umělecky významných sbírkách  z celého světa  a osobnostech, které je shromáždily. Poskytne základní orientaci a návody pro individuální turistiku v probíraných lokalitách a zemích.

Výuka se také zaměří na slavná díla z těchto sbírek, v přehledu od pravěku po 20. století, v českých zemích, ale zejména v Evropě i ve světě. Podrobně se bude věnovat slavným tvůrcům, osudům sběratelů. Nedílnou součástí všech lekcí je elektronická prezentace snímků včetně makrosnímků a videa. Důležitým uzavřením každé etapy kursu budou exkurze do sbírek v Praze, v České republice nebo v zahraničí s individuálním výkladem nad rámec lokální průvodcovské služby.

Výsledky učení

Účastník kursu se absolvováním tohoto předmětu zorientuje ve významných veřejných sbírkách umění, zejména starého umění v méně známých evropských fondech. Dokáže si je vyhledat v dostupných elektronických nebo tištěných zdrojích a posoudit jejich obsah, kulturní význam a stav prezentace. Některé sbírky pozná při exkurzích, pro většinu získá návod na úsporný program své individuální turistiky za uměním.

Obsah

 1. Kabinety umění a kuriozit, Kunstkomora císaře Rudolfa II.
 2. Chrámové a klášterní sbírky v Rakousku.
 3. Sbírky bavorských kurfiřtů a králů v Mnichově.
 4. Čeští sběratelé 19. století: Lanna, Berger a další.
 5. Papežské sbírky ve Vatikánu a v Avignonu.
 6. Nostické a Lobkowiczké sbírky.
 7. Rožmberské a Schwarzenberské sbírky nejen v Čechách.
 8. Vídeňští sběratelé: Liechtensteinové a Rothschildové.
 9. Medicejští a jejich sbírky ve Florencii.
 10. Sbírky velkovévodů toskánských v Čechách.
 11. Sbírky francouzských králů.
 12. Ashmoleovy sbírky v Oxfordu.
 13. Newyorské sbírky J. Pierpont Morgana a H. C. Fricka.
 14. Chrámové a klášterní klenotnice v Německu.
 15. Čeští sběratelé a sběratelky 1. poloviny 20. století.
 16. Oppenheimer, Rockefeller a jejich muzea v Izraeli.
 17. Klenotnice a muzea na Sicílii.
 18. Sbírky saských kurfiřtů a králů.
 19. Češi v Iowě a Michiganu.
 20. Sbírky emírů, šejků a kolonistů ve Spojených arabských emirátech.

Exkurze

 • Odpolední
  • Pražské klášterní sbírky (karmelitáni, premonstráti)
 • Celodenní:
  • České zámecké sbírky (výklad nad rámec běžné průvodcovské služby)
  • Zahraniční sbírky (místo bude upřesněno během kursu)

Akademický rok 2018/19

Dějiny uměleckých řemesel

 • zimní semestr 2018/19: materiály anorganické
 • letní semestr 2018/19: materiály organické

Zimní semestr 2018/19

Zaměření předmětu

Kurs poskytne účastníkům všestranný přehled o umělecky významných oborech tradičních řemesel, jejichž výrobky se odedávna nejen užívaly, ale sloužily také jako  sběratelské nebo dekorační předměty. Zejména to budou nejstarší řemesla ohně jako hrnčířství, sklářství nebo kovolitectví, ale také další odvětví, zpracovávající materiály anorganické (nerosty, drahé i ušlechtilé kovy), ale i artefakty z organických materiálů (dřevo, textil, kost). Výuka zahrne přehled jejich dějin od pravěku po 20. století, v českých zemích, v Evropě i ve světě. Dále seznámí s materiály, technikami, typy, tvary a výzdobnými prvky. Podrobně se bude věnovat slavným tvůrcům, sběratelům, slavným sbírkám a jejich příběhům. Nedílnou součástí všech lekcí je promítání elektronických snímků předmětů včetně makrosnímků, předvádění příkladů uměleckořemeslných výrobků a určování předmětů přinesených účastníky kursu. Důležitým uzavřením každé etapy kursu budou exkurze do uměleckoprůmyslových muzeí, dílen a hutí v České republice a závěrečná zahraniční exkurze.

Výsledky učení

Kurs poskytne absolventům základní orientaci v oboru starožitností z různých materiálů se dvěma cíli: naučit je dívat se, poznávat a pojmenovat předměty, rozeznávat ty cenné od méněcenných, starožitnosti od napodobenin. Dále che kurs účastníky orientovat k samostatnému poznávání a potěšení z estetické hodnoty uměleckých prací, které sami nevlastní.

Osnova

 1. Úvod, obory, materiály a osnova kursu.
 2. Hrnčířství a keramika.
  1. Od pravěku do středověku.
  2. Renesance a baroko.
  3. Porcelán.
 3. Kovolitectví a kovotepectví
  1. Kovářství.
  2. Zvonařství.
  3. Pasířství.
  4. Zlatnictví.
 4. Kámen a drahokam.
 5. Slavné sbírky.
 6. Exkurze.
  1. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.
  2. Zvonařská dílna a mramorové doly.
  3. (zájezd): Míšeň-Moritzburg-Drážďany.

Akademický rok 2017/18

Zlatnictví, klenotnictví a šperkařství

Cíl

Kurs poskytne účastníkům všestrannou výuku ve třech významných uměleckořemeslných oborech a s návazností na související obory, zejména odívání. Zahrne přehled jejich dějin od pravěku po 20. století, dále seznámí s materiály, technikami, typ, tvary a výzdobnými prvky. V podrobném přehledu se bude věnovat účelu uměleckých prací od úředních insignií přes rituální předměty, stolní nádobí, nářadí, a náčiní, až po šperk a galanterii. Nedílnou součástí všech lekcí je promítání elektronických snímků předmětů včetně makrosnímků a videosekvencí zlatnické práce. Důležitým uzavřením každé etapy kursu budou exkurze do klenotnic, specializovaných muzeí, škol a pracovišť v České republice a závěrečná zahraniční exkurze.

Výsledky učení

Kurs poskytne absolventům základní orientaci v oboru starožitností z drahých a ušlechtilých kovů, a souvisejících organických i anorganických materiálů  se dvěma záměry naučit je dívat se a rozeznávat předměty drahocenné od méněcenných, starožitnosti od napodobenin se zřetelem na vybavení vlastní domácnosti či nákup předmětů. Dále si kurs klade za cíl získat účastníky pro samostatné poznávání a potěšení z estetické hodnoty uměleckých prací, které sami nevlastní.

Osnova

Letní semestr 2017/18

 1. Klasicismus a empír.
 2. Biedermeier a historické slohy 19. století.
 3. Exkurze: Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum a Umprum škola.
 4. Od řemesla k průmyslovému designu (nové materiály a technologie).
 5. Exkurze Jablonec nad Nisou (Muzeum skla a bižuterie, šperkařská škola) a Liberec (muzeum).
 6. Puncovnictví I.  a znalectví.
 7. Puncovnictví II. – praktika (určování puncovních značek na předmětech účastníků kursu).
 8. Secese.
 9. Funkcionalismus a art deco 1910 – 1945.
 10. Moderna a postmoderna 2. poloviny 20.století.
 11. Výběr tématu podle volby účastníků (například: Královské koruny, Zednářské šperky, aj.).

Zimní semestr 2017/18

 1. Jak a čím se pracuje? Materiály, techniky a pojmy.
 2. Materiály, techniky a terminologie II.
 3. Chronologie; Pravěk a umění přírodních národů.
 4. Starověké kultury Středního a Dálného Východu.
 5. Antické Řecko a Řím.
 6. Germáni a Byzanc. Slované a románská Evropa.
 7. Gotická Evropa.
 8. Renesance a manýrismus.
 9. Exkurze:  Pražský hrad: Svatovítská klenotnice + katedrála sv. Víta.
 10. Baroko a rokoko.
 11. Exkurze Praha: Loreta a Loretánská klenotnice.
 12. Brusičství, kamenářství a gemologie.
 13. Exkurze (zájezd): Turnov (Muzeum Českého ráje, šperkařská škola, družstvo Český granát),  Nová Paka (muzeum).