U063 Adobe Photoshop Elements – úvod do problematiky

Garant a vyučující

MgA. Ladislav Hovorka

Mimosemestrální kurz

 • út 8. 1. 2019, 16:15 – 19:30 h
 • st 9. 1. 2019, 16:15 – 19:30 h
 • čt 10. 1. 2019, 14:30 – 19:30 h
 • pá 11. 1. 2019, 14:30 – 19:30 h
 • so 12. 1. 2019, 12 – 17 h

Zaměření předmětu

Během jednoho týdne jsou absolventi seznámeni se základy práce s novým programem Adobe Photoshop Elements, navazujícím na program Adobe Photoshop CC. Mohou tak začít ve školním prostředí pracovat s nejlepším grafickým programem pro bitmapovou grafiku a dále tak rozvíjet předchozí získané zkušenosti při zpracování bitmapové grafiky a hlavně fotografií. Kurz je určen hlavně fotografům (výhradně práce v RGB), ale i dalším výtvarníkům, pracujícím s počítačovou grafikou.

Výsledky učení

Na příkladech a ukázkách jsou studenti seznámeni s filozofií programů Adobe pro grafickou a fotografickou práci, s neztrátovými úpravami obrazu, systémem vrstev, úpravou barev. Čas je věnován i samostatné práci studentů s vlastními daty, kdy za pomoci pedagoga individuálně proniknou do poznání proč je Adobe Photoshop považován za nejlepší program v tomto segmentu.

Obsah předmětu

 1. Seznámení s filosofií grafických programů firmy ADOBE, jednak Adobe Photoshop, jednak Adobe Photoshop Elements, spolupráce mezi dalšími grafickými programy Adobe (automatické předávání dat, barevné nastavení atd.), přehled dalších programů (Bridge, Lightroom, Illustrator).
 2. Základní postupy při práci se soubory (rozdíly a shody s dalšími programy dalších firem, výhody Adobe).
 3. Výběr základních postupů pro fotografy otevření souboru JPG, otevření souboru RAW.
 4. Nastavení jasu, konrastu, prvků barevnosti – ztrátové a bezztrátové řešení.
 5. Oříznutí, otáčení, zrcadlení obrazu.
 6. Rozlišení obrazu, jeho změna, možnosti.
 7. Retušování fotografií –základní postupy.
 8. Retušování fotografií – pokročilé postupy.
 9. Maskování obrazu – speciální postupy retuše a výměny částí obrazu.
 10. Výběr části obrazu – možnosti a jejich využití.
 11. Záměrná deformace obrazu.
 12. Opravy nechtěné deformace obrazu (kipování, korekce zkreslení objektivu).
 13. Práce s ostrostí a neostrostí obrazu ve Photoshop Elements.
 14. Využití filtrů – ztrátové a bezztrátové řešení.
 15. Samostatná práce na vlastních datech s možností okamžité konzultace s pedagogem.

Studenti mají k dispozici v učebně SB 307 nainstalovný program Adobe Photoshop Elements na všech počítačích. V době, kdy v učebně neprobíhá jiná výuka mohou samostatně (po přihlášení u vchodu do učebny kartou) pracovat na úkolech a vlastních fotografiích.