U063 RAW a další technické problémy

Garant a vyučující

MgA. Ladislav Hovorka

Mimosemestrální kurz

  • pá 20. 3. 2020, 14:00 – 17:15 h, SB 307
  • pá 27. 3. 2020, 14:00 – 17:15 h, SB 307
  • pá 3. 4. 2020, 14:00 – 17:15 h, SB 307

Zaměření předmětu

Ve dvanácti hodinách mimosemestrálního kursu projdeme fotografovu práci s formátem RAW (digitální negativ), správná nastavení, extrémní hodnoty, konverze. Dále nastavení ve Photoshopu (nebo jiných grafických programech) – histogram, nastavení bílé, práce se šedou tabulkou, věrnost barev, barevný gamut, barevný režim. Formou přednášek a praktických cvičení.

Výsledky učení

Studenti po ukončení mimosemestrálního kursu budou lépe rozumět základním pojmům moderní fotografie, budou je využívat se své každodenní praxi. Lépe budou ovládat postprodukci i technickou stránku fotografování.

Obsah předmětu

  1. Formát RAW, použití v praxi, konverze, úpravy.
  2. Výběr vhodného formátu datových souborů v průběhu zpracování fotografie.
  3. Histogram – význam jeho použití v průběhu zpracování (od snímání fotografie až po tisk).
  4. Proč moje fotografie nemají šťávu – nastavení bílé barvy.
  5. Práce s barvami při postprodukci.

Poplatek

450 Kč