U101 Jak se chovat v nebezpečí

Vyučující

Lumír Němec (lumirnemec@gmail.com)

 • zkušenosti
  • velitel speciálního oddělení útvaru, speciálních operací VP (SOG)
  • Útvar rychlého nasazení
  • Ochranná služba Policie ČR
 • mise
  • Afghánistán – velení speciálním operacím
  • Kosov – velitel ochranného týmu
  • Baghdad – člen ochranného týmu

Zaměření předmětu

Senioři jsou jednou z nejohroženějších skupin v rámci napadení agresorem. Je to zcela pochopitelné. Útočník si vybírá svou oběť tak, aby měl co největší šanci na úspěch s minimálním rizikem. Z tohoto důvodu si agresoři velmi často vybírají jako předmět svého útoku seniory, u kterých předpokládají, že dosáhnou svého s minimálním rizikem. Je naprosto mylná představa, že naši spoluobčané se mohou adekvátně fyzicky bránit proti mladšímu a fyzicky lépe vybavenému útočníkovi. Nejvhodnější způsob ochrany seniorů před agresory je prevence a vyhýbaní se rizikovým situacím.  Fyzická sebeobrana je až poslední možnost, v tomto okamžiku mají senioři největší šanci při použití vhodného sebeobranného prostředku a správného jednání s agresorem. A právě na jednoduché zásady prevence proti napadení a seznámení s vhodnými sebeobrannými prostředky je zaměřen tento kurz.

Celková délka kurzu je čtyři vyučovací hodiny. Kurz bude veden instruktorem a psychologem se zaměřením na psychologii jednání v případě napadení agresorem.

Výsledky učení

Po absolvování kurzu si absolvent uvědomí, že kombinace správného chování na ulici a zvolení vhodného sebeobranného prostředku výrazně zvyšují šance na přežití proti agresorovi i pro výrazně slabší osoby. Abychom se mohli efektivně bránit proti napadení je důležité vědět, co můžeme očekávat a jaké máme možnosti obrany. Je lepší být připraven a nikdy toho nevyužít, než být překvapen.

Obsah předmětu

 1. Úvodní videa z napadení na ulici cca 8 min (záběry z průmyslových kamer).
 2. Překážky na straně napadeného (morálka, etika, obava z právních následků).
 3. Výhody na straně agresora.
 4. Kdo jsou útočníci a jak přemýšlejí.
  • Typický útočník.
  • Příprava útoku, zvažování rizika a zisku.
  • Jak útočník vnímá oběť.
 5. Obvyklý scénář napadení.
  • Výběr oběti.
  • Přiblížení + běžně používané postupy manipulace.
  • Útok.
  • Útěk.
 6. Prevence – nejlepší obrana.
  • Cooperova stupnice vnímání okolí.
  • Psychologická příprava.
  • Strach.
  • Stres.
  • Zásady pro zvýšení bezpečnosti.
  • Nebezpečná místa a situace – jak se jim vyhnout.
 7. Co útočníci vyhledávají a jak nevypadat jako oběť.
 8. Hlas jako zbraň.
 9. Sebeobranné prostředky a možnosti jejich využití (praktické ukázky).
 10. Nutná obrana.
 11. Závěrečná rekapitulace a shrnutí nejdůležitějších zásad.

Reference