U089 Zpracování digitálních fotografií v Darktable

Vyučující

Ing. Michal Dočekal, centrum informatiky (e-mail: docm01@vse.cz)

Termín konání: úterý 19. 1. – čtvrtek 21. 1. 2022, 9:15 – 13:00, JM, místnost bude určena dodatečně

Obsah

Předmět je zaměřen na zpracování fotografií pořízených digitálním fotoaparátem, jejich vylepšování a zkrášlení. K úpravám bude použit mocný nástroj Darktable, který je však navzdory tomu, kolik toho umí, k dispozici zdarma.

Pro vlastní úpravu fotografií je předpokládána základní znalost ovládání počítačů, spouštění programů a manipulace se soubory. Vlastnictví alespoň nějakého fotoaparátu pro pořízení fotografií pro úpravu poskytne studentům výhodu.

Výsledky učení

Úspěšný absolvent získá základní znalosti a dovednosti pro digitální zpracování svých fotografií, jejich vylepšení a zkrášlení.

Osnova

 1. Úvod do Darktable. Ukázka zpracování fotografie. Import fotografií do Darktable, fungování prosvětlovacího pultu a fotokomory. Moduly. Přidávání modulů, odebírání modulů, práce s moduly. (dotace 0/0)
 2. Využití modulu Základní úpravy pro základní úpravy snímku. Ořez a otočení snímku. Kontrast a sytost barev. Oživení barev pomocí Živosti a Velvie.
 3. Historie změn a časové snímky. Tonální křivka a úprava jasů. Barevný prostor Lab a RGB a jeho využití v tonální křivce.
 4. Správce duplikace a tvorba duplikátů. Zvýraznění detailů ve snímku pomocí modulu Lokální kontrast. Selektivní aplikace lokálního kontrastu na jemnější detaily při zachování rozostřeného pozadí pomocí bilaterálního filtru.
 5. RAW snímky a jejich architektura, demozaikování, výhody a nevýhody RAW vs JPG.
 6. Modul světla a stíny, modul přechodový filtr. Zesvětlení podexponovaných částí snímků.
 7. Eliminace skvrn a vad ve snímcích, eliminace šumu, eliminace vadných pixelů.
 8. Kopírování úprav mezi fotografiemi, hromadná úprava fotografií. Styly, jejich tvorba a použití.
 9. Režimy prolínání, principy a užití.
 10. Použití masek pro selektivní úpravu snímků. Načrtnutá maska, práce s načrtnutou maskou.
 11. Parametrická maska a kombinace načrtnuté a parametrické masky.
 12. Modul filmové RGB a tónový ekvalizér.
 13. Zpracování HDR pomocí Darktable, sloučení snímků z vícenásobné expozice a zpracování výsledného kombinovaného snímku.