U088 Jak funguje Internet

Vyučující

Ing. Ivo Šmejkal, výpočetní centrum

Charakteristika

Kurz se věnuje vývoji internetu ve světě i u nás, od jeho počátku, přes historické mezníky, k současnému stavu až po předpokládaný další vývoj. Historický vývoj i současný stav bude dokumentován principy fungování nejdůležitějších služeb internetu a způsobem jejich efektivního využívání. Pozornost bude věnována i bezpečnosti práce a ochraně soukromí na internetu. Kurz je určen všem, kteří internet používají a chtějí se o něm dozvědět více, aby jim mohl ještě lépe sloužit. Praktické příklady budou demonstrovány v prostředí operačních systémů MS Windows, Android a iOS. Principy funkce vybraných protokolů a služeb si účastníci budou moci sami ověřit prostřednictvím síťového simulátoru Filius.

Výsledky učení

Cílem kurzu je pochopení toho, jak internet i jeho služby fungují, což je důležité pro jejich dokonalejší a efektivnější použití. Pomůže to i v lepší orientaci při výběru a nastavení aplikací pro práci s internetem, kterých je jak ve Windows, iOS, tak i v Androidu velké množství.

Osnova

  1. Historie vzniku internetu, základní etapy jeho vývoje až po současný stav.
  2. Základy protokolů rodiny TCP/IP a funkce vybraných síťových prvků.
  3. Úvod do modelování sítí v systému Filius.
  4. Jak funguje doménová adresace uzlů.
  5. Principy práce elektronické pošty a jejího efektivního používání.
  6. Principy práce webu a jeho efektivního používání.
  7. Základy bezpečného používání internetu.
  8. Komunikace po internetu, telefonování, posílání textových i multimediálních zpráv.
  9. Multimedia v Internetu, principy šíření multimédií v síti.
  10. Chytrá domácnost, zajímavé a užitečné síťové aplikace pro domácnost 21. století.