U087 Jak být v bezpečí na internetu

Vyučující

Ing. Michal Dočekal, centrum informatiky (e-mail: docm01@vse.cz)

Charakteristika

Předmět je zaměřen na počítačovou bezpečnost a bezpečnost při používání internetu. Popisuje a osvětluje nejpodstatnější hrozby, problémy a možnosti jejich řešení a prevence. Reaguje také na řadu nedávných kauz a na významná bezpečnostní selhání poskytovatelů významných internetových služeb. Předmět se snaží srozumitelným způsobem kombinujícím výklad a praktická cvičení přiblížit studentům problematiku bezpečného chování na internetu.

Předmět přepokládá znalost základů ovládání počítačů a operačního systému MS Windows. Kurz je doplněn řadou praktických cvičení.

Výsledky učení

Studenti porozumí nejčastějším hrozbám a nástrahám, které na ně číhají na internetu, a získají základní návyky, které jim předcházejí.

Osnova

 1. Internet a bezpečnost, základní pojmy bezpečnosti, počítače, počítačová bezpečnost.
 2. Přehled nejčastějších nástrah a hrozeb na internetu.
 3. Internetové služby a jejich specifika i nástrahy. Problematika hesel. Multifaktorová autentikace.
 4. Bankovní služby a jejich bezpečnost, elektronická bankovnictví a jejich bezpečné užití.
 5. Elektronické obchody a jejich bezpečné používání.
 6. Nedávné kauzy ze světa internetové bezpečnosti, o co v nich šlo a co si z nich odnést.
 7. Zařízení k připojení na internet a jejich bezpečnost.
 8. Internet, soukromí a anonymita, zákonodárství, praxe.
 9. Možnosti anonymizace včetně praktických ukázek.
 10. Jak se chovat bezpečně na internetu.
 11. Elektronický podpis a zjišťování identity subjektu, se kterým komunikujeme.
 12. Bezpečná komunikace na internetu a její principy.
 13. Závěr kurzu, shrnutí, další tipy pro zabezpečení, témata studentů.