U086 Jak používat digitální fotoaparát 2

Vyučující

Ing. Michal Dočekal, centrum informatiky (e-mail: docm01@vse.cz)

Charakteristika

Předmět volně navazuje na předmět U085: Jak používat digitální fotoaparát 1, ale absolvování U085 není podmínkou ani nutností pro studium tohoto kurzu.

Předmět je zaměřen na osvětlení a procvičení základů práce s digitálními fotoaparáty. To zahrnuje jak jejich ovládání a principy funkce, tak tvorbu působivých fotografií. Práci s fotoaparátem si posluchač osvojí po výkladu i řadou praktických cvičení a domácích úkolů.

Předmět předpokládá, že student má k dispozici fotoaparát, který je doporučeno mít k dispozici při výuce. Pro základy úpravy fotografií je předpokládána základní znalost ovládání počítačů, spouštění programů a manipulace se soubory.

Výsledky učení

Úspěšný absolvent získá a řádně si procvičí základní znalosti a dovednosti pro tvorbu působivých fotografií s využitím vlastního digitálního fotoaparátu.

Osnova

 1. Expozice a expoziční režimy, posouzení korektní expozice scény pomocí histogramu, expozice pro JPG, expozice pro RAW.
 2. Režim priority clony, hloubka ostrosti a co ji ovlivňuje, jak dosáhnout malé a velké hloubky ostrosti, hyperfokální vzdálenost.
 3. Režim priority závěrky, pohyb ve scéně a jeho zmrazení či rozmazání, jak zabránit rozmazání fotografie při focení z ruky.
 4. Manuální režim expozice, procvičení principů expozice.
 5. Automatické ostření, režimy automatického ostření, ostřící body, manuální ostření.
 6. Objektivy, jejich vlastnosti a jejich ovládání, ohnisková vzdálenost a její vliv na podobu fotografie, rozsah clony, režimy stabilizace.
 7. Potřebné doplňkové vybavení fotoaparátu, použití filtrů (polarizační, ND, IR, přechodový) a stativu.
 8. Základní pravidla kompozice a tvorby působivých snímků. Pravidlo třetin. Úhel pohledu. Celek versus detail. Vyplnění pole.
 9. Pokračování v kompozici, linie, barvy, symetrie, hloubka, negativní prostor, vzory a textury.
 10. Práce se světlem. Použití a polohování blesku.
 11. Úprava světla a použití více světel.
 12. Údržba a čištění fotoaparátů.
 13. Závěr kurzu a shrnutí metod pro produkci zajímavých fotografií.