U083A Jak porozumět digitálnímu světu

Vyučující

Ing. Ivo Šmejkal, centrum informatiky (e-mail: ivo@vse.cz)

Zaměření

Počítače jsou všude kolem nás a nejsou to jen stolní počítače, notebooky, tablety nebo chytré telefony, ale existenci mnohých dalších už tak konkrétně nevnímáte, přesto však jejich služby denně používáte. Jsou to počítače státní správy, zdravotnictví, bankovnictví, energetiky a mnohé další včetně i těch, které například řídí vaše domácí spotřebiče. Aby vám to vše mohlo opravdu sloužit, je potřeba porozumět principům, jak to vše funguje. Jen tak se totiž budete moci bránit tomu, abyste o sobě někdy zcela dobrovolně prozrazovali citlivé informace, které mohou být i zneužitelné. Stejně tak je potřeba se naučit kriticky hodnotit informace z oblasti počítačových, komunikačních a informačních technologií, které se na vás valí s cílem vás nejen informovat, ale leckdy i desinformovat nebo dokonce ve vás vyvolat strach.

Udělat v této oblasti osvětu se pokusil profesor Brian W. Kernighan ve své knize „Jak porozumět digitálnímu světu“ s podtitulem „Vše co potřebujete vědět o internetu, bezpečnosti a soukromí“. Kniha vznikla na základě téměř 20-ti letého přednáškového působení autora na universitách Princeton a Harward, kde tuto problematiku přednášel pro netechnicky orientované posluchače. Tato kniha, která vyšla v roce 2019 v českém překladu, se stala základem i pro stejnojmenný předmět na U3V.

Výsledky učení

Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základy počítačových, komunikačních a informačních technologií a nepředpokládá u posluchačů žádné výchozí hlubší znalosti z těchto oborů. Absolvování tohoto předmětu by mělo dát odpověď na to, co počítače umí a jak to dělají včetně toho co neumí nebo co je pro ně zatím nesmírně těžké, ale i jak spolu vzájemně komunikují, co se při tom děje a jak to vše ovlivňuje náš život.

Osnova

 1. Co je v počítači?
 2. Bity, bajty a reprezentace informací.
 3. Jak pracuje procesor.
 4. Algoritmy.
 5. Programování a programovací jazyky.
 6. Operační systémy.
 7. Sítě.
 8. Internet.
 9. World Wide Web.
 10. Data a informace.
 11. Soukromí a bezpečnost.

Literatura

Kernighan, Brian W.: Jak porozumět digitálnímu světu. Argo, 2019. ISBN 978-80-7363-903-7.