U083A Jak porozumět digitálnímu světu

Vyučující

Ing. Ivo Šmejkal, centrum informatiky (e-mail: ivo@vse.cz)

Zaměření

Počítače jsou všude kolem nás a nejsou to jen stolní počítače, notebooky, tablety nebo chytré telefony, ale mnohé další, jejichž existenci už tak konkrétně ani nevnímáte, přesto však jejich služby denně používáte. Jsou to počítače státní správy, zdravotnictví, bankovnictví, energetiky a další včetně i těch, které například řídí vaše domácí spotřebiče. Aby vám to vše mohlo opravdu sloužit, je potřeba porozumět principům, jak to vše funguje. Jen tak se totiž budete moci bránit tomu, abyste o sobě někdy zcela dobrovolně prozrazovali citlivé informace, které mohou být i zneužitelné. Stejně tak je potřeba se naučit kriticky hodnotit informace z oblasti počítačových, komunikačních a informačních technologií, které se na vás valí s cílem vás nejen informovat, ale leckdy i desinformovat nebo dokonce ve vás vyvolat strach.

Prvá, teoretičtější, část kurzu je inspirována stejnojmennou knihou profesora Brian W. Kernighana „Jak porozumět digitálnímu světu“ a je věnována principům fungování digitálního světa. Druhá, praktičtější, část se pak věnuje vybraným konkrétním subsystémům státní správy a dalším aplikacím z oblasti informatiky, které, když pochopíte jak fungují a naučíte se je používat, vám mohou šetřit čas a i jinak zpříjemnit a usnadnit život.

Výsledky učení

Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základy počítačových, komunikačních a informačních technologií a nepředpokládá u posluchačů žádné výchozí hlubší znalosti z těchto oborů. Absolvování tohoto předmětu by mělo dát odpověď na to, co počítače umí a jak to dělají včetně toho co neumí nebo co je pro ně zatím nesmírně těžké, i jak spolu vzájemně komunikují, co se při tom děje a jak to vše ovlivňuje náš život.

Osnova

 1. Co je v počítači?
 2. Operační systémy, programové vybavení.
 3. Základy Internetu.
 4. Principy fungování komunikačních sítí.
 5. World Wide Web.
 6. Nástrahy sociálního inženýrství.
 7. Šifrování a bezpečnost.
 8. eIdentita a eObčanka.
 9. Portál občana.
 10. Portál veřejné správy.
 11. Digitální podpis a certifikáty.
 12. Datová schránka.
 13. Chytrá domácnost a internet věcí (IoT).

Literatura

Kernighan, Brian W.: Jak porozumět digitálnímu světu. Argo, 2019. ISBN 978-80-7363-903-7.