U083 Domácí síť

Vyučující

Ing. Ivo Šmejkal, centrum informatiky (e-mail: ivo@vse.cz)

Zaměření

Obsahem kurzu je vysvětlení základů problematiky domácí sítě, a to jak z hlediska návrhu, realizace a modifikace malé domácí sítě, tak i získání základních znalostí pro její provoz a správu. Kurz bude orientován především prakticky, tzn. jeho účastníci si budou moci své poznatky sami ověřit na experimentální síti, spoluúčastnit se na jejím návrhu a realizaci a současně si i prakticky ověřit integraci svých vlastních zařízení do této sítě. U účastníků kurzu se předpokládají základní znalosti práce s počítači a případně i základní dovednosti s používáním svých mobilních zařízení.

Výsledky učení

Absolventi kurzu by měli získat konkrétnější představu o obsahu základních pojmů z oblasti sítí a být schopni provádět základní operace související s provozem domácí sítě, zejména pak se začleňováním nových, především mobilních zařízení.

Osnova

 1. Úvod do problematiky, základní pojmy.
 2. Základní stavební prvky domácí sítě.
 3. Způsoby připojení domácí sítě k internetu a jak vybírat připojovatele.
 4. Optimalizace nákladů na realizaci a provoz domácí sítě.
 5. Nastavení domácího routeru a modemu.
 6. Nastavení domácího přístupového bodu WiFi.
 7. Integrace domácích počítačů, notebooků tiskáren do sítě.
 8. Integrace dalších domácích zařízení (např. mobilních telefonů, tabletů, televizorů).
 9. Multimedia v domácí síti.
 10. Chytrá domácnost (IoT).
 11. Elementární základy bezpečnosti domácí sítě.
 12. Základní síťové diagnostické nástroje a jejich použití.