U082C Android 3

Vyučující

Ing. Ivo Šmejkal, výpočetní centrum

Charakteristika

Kurz je určen pro mírně pokročilé uživatele Androidu, navazuje na úvodní kurz U082A Android 1 a na kurz U082B Android 2. Je zaměřen na základy tvorby jednoduchých vlastních aplikací. Cílem je ukázat, že i s elementárními znalostmi programování či dokonce i bez nich je možné vytvářet určité typy aplikací pro operační systém Android. Druhá část kurzu bude věnována možnosti implementace Androidu ve virtuálním prostředí vybraných operačních systémů a oblasti vybraných aplikací s úzkou návazností na operační systém. Předpokladem účasti v kurzu jsou základní znalosti a dovednosti v práci se zařízením s operačním systémem Android. Možnost práce na vlastním mobilním zařízení je vítána, ale není nutnou podmínkou pro účast v kurzu.

Výsledky učení

Po absolvování kurzu by posluchači měli být schopni prostřednictvím generátorů aplikací vytvářet jednoduché vlastní aplikace. Tuto schopnost si posluchači ověří formou samostatné seminární práce. Výsledkem druhé části kurzu by měla být schopnost absolventů implementovat Android do virtuálního prostředí standardních operačních systémů (Windows).

Osnova

  1. Přehled možností tvorby jednoduchých aplikací pro Android.
  2. Základy tvorby jednoduchých aplikací pro Android bez programování.
  3. Úvod do vývojového prostředí MIT App Inventor.
  4. Virtualizace a možnosti jejího využití v prostředí operačních systémů Windows.
  5. Android v prostředí operačních systémů Windows.
  6. Vybrané aplikace rozšiřující možnosti operačního systému Android.
  7. Další směry ve vývoji Androidu.