U080 Využití sociálních médií v praxi 1

Vyučující

Zaměření předmětu

Sociální média jsou jednou z nejdynamičtějších oblastí současné společnosti. Jejich prudký rozvoj a těsná provázanost s moderní informační společností jasně dokládá jejich důležitost pro studenty v každém věku.

Předmět si klade za cíl představit jednotlivé sociální sítě a naučit studenty s nimi pracovat, zejména je kladen důraz na sociální síť Facebook. Dále ukázat pohled na sociální média ze sociálního, marketingového a bezpečnostního hlediska. Důraz je kladen na jejich praktické využití, především se snahou naučit, jak si vytvořit profil a aktivně s ním pracovat, vytvářet zajímavý obsah.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování by měli být studenti schopni orientovat se v problematice sociálních médií a aktivně je využívat.

Obsah předmětu

Předmět se věnuje nejen teoretickým aspektům sociálních médií, ale cvičení se do detailu zaměřuje na praktické využití.

Osnova

 1. Úvod.
  1. Obecný úvod do teorie sociálních médií a historie.
  2. Současné trendy a technologické zázemí.
  3. Marketingové a obchodní využití sociálních sítí.
  4. Bezpečnost na sociálních sítích.
 2. Facebook.
  1. Úvod do Facebooku, specifikace v ČR, založení účtu.
  2. Základní nastavení osobního profilu.
  3. Pokročilé nastavení osobního profilu.
  4. Messenger.
  5. Popis jednotlivých funkcí.
  6. Bezpečnost, pravidla a omezení Facebooku.
  7. Shrnutí.
 3. YouTube.
  1. Úvod do YouTube – celosvětově i v ČR, aktuální situace, založení účtu a nastavení.
  2. Shrnutí.