U076 Jak využít kancelářský balík Microsoft Office

Vyučující 

Ing. Ivana Topolová (e-mail: topolova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Studenti se v kurzu seznámí s funkcemi programů kancelářského balíku Office.

Zaměříme se na běžně používané programy (například Word, Excel nebo PowerPoint) i na ty trochu opomíjené (například OneNote). Naučíme se odhadnout, který program je vhodný na jaké úkoly. Vyzkoušíme také propojení programů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni využívat kancelářský balík Microsoft Office.

Obsah předmětu

  1. Součásti kancelářského balíku, programy, úložiště OneDrive.
  2. Počítání v Excelu.
  3. Psaní textu ve Wordu.
  4. Grafické a prezentační možnosti PowerPointu.
  5. Psaní poznámek v programu OneNote.
  6. Propojení programů, společné funkce, vkládání obsahu vytvořeného jedním programem do jiného programu.

Upozornění

Studenti U3V mají po dobu studia na U3V kancelářský balík Microsoft Office Pro Plus k dispozici zdarma. Mohou si jej z Office 365 stáhnout až na pět počítačů.