U076 Microsoft Teams

Vyučující 

Helena Komrzýová (e-mail: komh00@vse.cz)

Zaměření předmětu

Předmět do podrobnosti seznamuje studenty s desktopovou aplikací Microsoft Teams. Věnuje se nejen online schůzkám, ale také chatu, týmům, aplikacím v Teams a mobilní aplikaci.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni využívat aplikaci Microsoft Teams.

Obsah předmětu

 1. Seznámení s aplikací Teams.
 2. Chat.
 3. Týmy a kanály.
 4. Online schůzky I.
 5. Online schůzky II.
 6. Online schůzky III.
 7. Hovory. Soubory.
 8. Aplikace v Teams I.
 9. Aplikace v Teams II.
 10. Aplikace v Teams III.
 11. Teams pro osobní život.
 12. Mobilní aplikace.
 13. Whiteboard.

Literatura