U071 Základy natáčení videa – filmová řeč

Vyučující

Ing. Pavel Michalik (email: pavelmichalik@gmail.com)

Zaměření

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy natáčení domácího videa, tak aby jejich záběry dobře vypadaly a daly se stříhat do souvislého video sestřihu. Student se dále seznámí se základy filmové řeči, s pravidly vyprávění příběhu a jeho vnímání diváky.

Součástí předmětů jsou 1 – 2 video-vycházky a několik domácích foto a video úkolů a rozbor natočených záběrů.

Souběžně je možné studovat předmět U070, který je zaměřen na ovládnutí střihového software Windows movie maker, který lze používat zdarma.

Upozornění:
V některých týdnech bude na výuku nutné přinést kameru případně fotoaparát nebo mobil, schopný natáčení videa.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni natočit podklady (záběry) videa, tak aby je bylo možné sestříhat do krátkého filmu. Vlastní střih je možné realizovat v předmětu U070 Střih videa 1 – Movie Maker.

Obsah předmětu

 1. Jak točit aby se dalo střihat?
 2. Kompozice záběrů.
  1. Hlavní motiv.
  2. Prostor.
  3. Velikost záběrů.
  4. Úhel kamery.
  5. Postavení kamery.
 3. Pohyb v záběrech.
  1. Vnitro a vnězáběrový pohyb.
  2. Typy pohybů.
  3. Osa záběru a její přechod.
 4. Video procházka (ZOO, Botanická zahrada…)
 5. Konzultace natočených materiálů
 6. Tempo a rytmus vyprávění. (dotace 0/0)
 7. Vazba záběrů.
  1. Diády a triády.
  2. Prostřihy.
  3. Ustavující záběr.
  4. Pohled — protipohled.
 8. Zvuk u videa.
  1. Zvuková dramaturgie.
  2. Druhy zvuků.

Termíny výuky a natáčení

 1. 18. 9. 2018: Přednáška – Kompozice, velikost záběrů.
 2. 25. 9. 2018: Cvičení – Rozbor domácích úkolů.
 3. 2. 10. 2018: Přednáška – Prostor, rakurz, návaznost.
 4. 9. 10. 2018: Přednáška – Pohyb, osa, střih na pohyb.
 5. 16. 10. 2018: Cvičení – Rozbor úkolů + filmová zkratka.
 6. 23. 10. 2018: Cvičení – Rozbor úkolů+ světlo.
 7. st  31. 10. 2018, 9.00 – 12.00: Video vycházka do ZOO.
 8. 13. 11. 2018: Cvičení – Rozbor natočeného.
 9. 20. 11. 2018: Cvičení – Rozbor natočeného + WB a expozice+ jednoty.
 10. 27. 11. 2018: Cvičení – Pomoc s nastavením kamer (WB+expozice).
 11. st 5. 12. 2018, 9.30 – 11.00: Video vycházka – Staroměstské náměstí – Vánoční trhy.
 12. 11. 12. 2018: Cvičení – Rozbor natočeného.