U070 Střih videa 1 – Movie Maker

Vyučující

Ing. Pavel Michalik (email: pavelmichalik@gmail.com)

Letní semestr 2018/19

Zaměření předmětu

Kurz je zaměřen na zpracování videí z mobilních telefonů, digitálních kamer a fotoaparátů pomocí editačního software a export výsledných sestřihů do prostředí internetové sítě (facebook, youtube).

Kurz je určen pro začátečníky, kteří si chtějí vyzkoušet, jestli je zpracování videa bude bavit, případně chtějí umět upravit velmi jednoduchý filmový sestřih. Kurz tak slouží jako vstupní brána do zpracování domácích videí.
Pro složitější úpravy nebo pro profesionálnější práci je určen předmět Střih videa pro pokročilé – Adobe Premiere Elements.

Doporučuje se souběžné (případně následně) studovat předmět U071, který je zaměřený na správné natáčení záběrů.

Výuka začíná 11.2 a probíhá 1x 14 dní (11.00-14:15). Hodina 7. 5. 2019 je v čase 11:00-12:45.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování předmětu bude student umět zpracovat videa ve freewarovém střihovém programu Windows Movie Maker.

Obsah předmětu

 1. Importování videí do prostředí PC, seznámení s formáty a základními technickými aspekty videosouborů.
 2. Orientace v programu Windows Movie Maker (WM).
 3. Střih v programu WM.
 4. Střih a animace fotografií.
 5. Titulky a prolínačky.
 6. Práce se zvukem.
 7. Přidání hudby a nahrávání komentářů.
 8. Export videí do sociálních sítí.
 9. Omezení programu WM a výhod y placených střihových programů.

Zimní semestr 2018/19

Zaměření

Kurz je zaměřen na zpracování videí z mobilních telefonů, digitálních kamer a fotoaparátů pomocí editačního software a export výsledných sestřihů do prostředí internetové sítě (facebook, youtube).

Kurz je určen pro začátečníky, kteří si chtějí vyzkoušet, jestli je zpracování videa bude bavit, případně chtějí umět upravit velmi jednoduchý filmový sestřih. Kurz tak slouží jako vstupní brána do zpracování domácích videí.

Pro složitější úpravy nebo pro profesionálnější práci je určen předmět Střih videa pro pokročilé – Adobe Premiere Elements.

Doporučuje se souběžné (případně následně) studovat předmět U071, který je zaměřený na správné natáčení záběrů.

Obsah

 1. Importování videí do prostředí PC, seznámení s formáty a základními technickými aspekty videosouborů.
 2. Orientace v programu Windows Movie Maker (WM).
 3. Střih v programu WM.
 4. Střih a animace fotografií.
 5. Titulky a prolínačky.
 6. Práce se zvukem.
 7. Přidání hudby a nahrávání komentářů.
 8. Export videí do sociálních sítí.
 9. Omezení programu WM a výhod y placených střihových programů.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování předmětu bude student umět zpracovat videa ve freewarovém střihovém programu Windows Movie Maker.

Upozornění

Výuka bude pravidelně v úterý 11.00-12.30 s výjimkou 7. , 8. a 12. týdne, v kterých bude posunuta na čas 9.15 -10.45, tedy:
30. 10. 2018: 9.15-10.45 (SB 307)
6. 11. 2018: 9.15-10.45 (SB 307)
4. 12. 2018: 9.15-10.45 (SB 307)

Literatura

 • Michalik: Digitální video v praxi – Technické základy.
 • Michalik:  Digitální video v praxi – Adobe Premiere Elements.