U067 Digitální fotografování 3 – žánry (fotoklub)

Vyučující

doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. (e-mail: horny@vse.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je zaměřen na získání pokročilejších fotografických dovedností ve speciálních žánrech. Kurz navazuje na kurz U066 Digitální fotografování 2 a je určen studentům, kteří již tento kurz absolvovali.

Kurz se koná jednou za 14 dní a jeho obsahem budou speciální témata – např. Jak na typické motivy (krajina, portréty, interiéry, apod.) a společné konzultace a hodnocení studentských fotografií.

Samozřejmostí budou opět i společné FotoProcházky a FotoVýlety.

Video představení kurzu: https://www.loom.com/share/e90196943d414640a8af7714e905cf47

Výsledky učení

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni se orientovat v technické problematice typických motivů a následně vytvořit kvalitní žánrové fotografie.

Obsah předmětu

  • Fotografujeme sport.
  • Fotografujeme v noci a za snížené hladiny světla.
  • Fotografujeme černobíle.
  • Fotografujeme v zimě.
  • Fotografujeme krajinu.
  • Fotografujeme dokument z výletu / dovolené.