U066 Digitální fotografování 2

Vyučující

Obsah

Expozice, zaostření, vyvážení bílé, atd., jsou technické aspekty fotografie. Jsou podmínkou nutnou – nikoliv však postačující! Aby fotografie byla i „hezká“ je třeba splnit ještě další, subjektivní, někdy i iracionální estetická hlediska. Fotografování je nejjednodušší aktivní kreativní vyjadřovací činnost, nejjednodušší tvůrčí postup v kterém každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím.

Kurz je určen pro „mírně pokročilé“ studenty, kteří občas fotografují, nebo kdysi občas fotografovali a přitahují je možnosti a chtějí své dovednosti prohloubit. Hlavním těžištěm je nejenom vlastní proces fotografování (ovládání techniky), ale především problematika tzv. kreativních expozic a kompozic. Kurz je určen těm, kteří chtějí přestoupit hranice obyčejné, byť technicky správné fotografie a chtějí se vydat cestou kreativity a experimentů s fotoaparátem a následně i s úpravou fotografií na PC.

Kurz je určen studentům, kteří již absolvovali kurzy U065 Digitální fotografování 1 a případně i kurz U056 Zoner Photo Studio – editace fotografií 1 . Oproti kurzu U065 budou jednotlivá témata vysvětlována  do větší hloubky a důraz bude kladen na kompoziční pravidla. Více prostoru bude také věnováno praktickým cvičením v exteriérech (fotoprocházky a workshopy a následné vyhodnocování studentských fotografií). Náročnost a hloubka výkladu bude ale přizpůsobena průměrné úrovni znalostí posluchačů v každém konkrétním kurzu.

Video představení kurzu: https://www.loom.com/share/9145dd0d99ea4b47922aeca998a6769d

Cíl

Cílem je seznámit studenty s nastavením správných parametrů expozice (clona, čas, ISO, kompenzace expozice, vyvážení bílé, apod.) a vybavit je podrobnějšími znalostmi kompozice (barva, struktury a rytmus, apod.). Cílem je i  rozvinutí citlivosti vidění, práce se světlem, barvou, kompozicí, výběr motivů, nové vnímání a vidění světa okolo nás… V části kurzu bude využito i vybavení nové Grafické a multimediální laboratoře VŠE (kamery a fotoaparáty, špičkové počítače při demonstraci základů editace fotek a základů filmového střihu). Studenti budou samostatně nebo pod vedením vyučujících fotografovat a případně i filmovat dle jednotlivých zadaných témat  a výsledky jejich práce budou následně konzultovány. Část výuky se proto bude odehrávat i praktickou formou v exteriérech (Kampa, Pražský hrad, apod.). Počítačová učebna bude využita k vyzkoušení základních principů úpravy fotografií na PC.

Získané dovednosti studentům umožní samostatně vytvářet fotografie nejenom technicky i kompozičně bezchybné, ale i kreativní a experimentální.

Součástí kurzu je i tzv. „digitální Fotoporadna“, kde budou mít studenti možnost prezentovat své fotografie a vyučující je následně okomentuje na přednášce (tj. „co je na té které fotce dobré a co se mělo udělat lépe a jinak“).

Hlavní oblasti

  • Možnosti digitální fotografie a videa
  • Základní a rozšířené funkce digitálních fotoaparátů a jejich ovládání
  • Kompozice a barva ve fotografii
  • Jak na typické motivy (krajina, portréty, interiéry, apod.)
  • Varianty tzv. kreativních expozic

Literatura – skripta

  • Digitální fotografie a její zpracování, VŠE, 2005,  HORNÝ, S.,
  • Vizuální komunikace firem, VŠE, 2004, HORNÝ, S.,
  • Základy fotografování, VŠE, U3V, 2007, HORNÝ, S.,