U065 Digitální fotografování 1

Vyučující

 • doc. Ing. Stanislav Horný, CSc. (Grafická a multimediální laboratoř, Fakulta informatiky a statistiky VŠE, e-mail: horny@vse.cz)
 • asistent: Dis. Kristýna Horná (Audiovizuální oddělení Výpočetního centra VŠE, e-mail: khorna@vse.cz)

Obsah

Cílem je seznámit studenty se základním nastavením parametrů expozice (clona, čas, ISO) a vybavit je znalostmi základních kompozičních zásad a doporučení (tzv. zlatý řez, linie a horizonty, atd.). Studenti pod vedením vyučujících fotografují dle jednotlivých zadaných témat a fotografie jsou následně konzultovány. Část výuky se proto bude odehrává i praktickou formou v exteriérech (Kampa, Pražský hrad, apod.).

Osnova

 1. Možnosti a uplatnění digi-fotografie.
 2. Princip práce digi-fotoaparátu.
 3. Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu.
 4. Formáty dat a komprese, příslušenství.
 5. Základy ovládání digitálních aparátů – nastavení parametrů.
 6. Práce s digitálními aparáty – ovládání v praxi.
 7. Základy kompozice.

Literatura – skripta

 • Digitální fotografie a její zpracování, VŠE, 2005,  HORNÝ, S.,
 • Vizuální komunikace firem, VŠE, 2004, HORNÝ, S.,
 • Základy fotografování, VŠE, U3V, 2007, HORNÝ, S.