U065 Digitální fotografování 1

Vyučující

Obsah

Cílem je seznámit studenty se základním nastavením parametrů expozice (clona, čas, ISO) a vybavit je znalostmi základních kompozičních zásad a doporučení (tzv. zlatý řez, linie a horizonty, atd.). Studenti pod vedením vyučujících fotografují dle jednotlivých zadaných témat a fotografie jsou následně konzultovány. Část výuky se proto bude odehrává i praktickou formou v exteriérech (Kampa, Pražský hrad, apod.).

Video představení kurzu: https://www.loom.com/share/265e6be68c634718b6612aa66d32d48b

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni nastavit základní parametry expoozice, aplikovat základní kompoziční zásady a fotografovat.

Osnova

  1. Možnosti a uplatnění digi-fotografie.
  2. Princip práce digi-fotoaparátu.
  3. Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu.
  4. Formáty dat a komprese, příslušenství.
  5. Základy ovládání digitálních aparátů – nastavení parametrů.
  6. Práce s digitálními aparáty – ovládání v praxi.
  7. Základy kompozice.

Literatura – skripta

  • HORNÝ, S.: Digitální fotografie a její zpracování. Praha. Oeconomica 2005. ISBN 80-245-0797-8.
  • HORNÝ, S.: Vizuální komunikace firem. Praha. Oeconomica 2004. ISBN 80-245-0762-5.