U064 Adobe Photoshop Elements a další počítačové zpracování obrazu

Garant a vyučující

MgA. Ladislav Hovorka

Zaměření předmětu

Během semestru jsou absolventi seznámeni se základy práce v programu Adobe Photoshop Elements a dalších programech (např. Adobe Photoshop, Photopea). Mohou pak sami pracovat s nejlepším grafickým programem pro bitmapovou grafiku a dále tak rozvíjet předchozí získané zkušenosti při zpracování bitmapové grafiky. Kurz je určen hlavně fotografům (výhradně práce v RGB), ale i dalším výtvarníkům, pracujícím s počítačovou grafikou.

Výsledky učení

Na příkladech a ukázkách jsou studenti seznámeni s filozofií programů Adobe pro grafickou a fotografickou práci, s neztrátovými úpravami obrazu, systémem vrstev, úpravou barev. Značný čas je věnován samostatné práci studentů s vlastními daty, především se soustředíme na dosažení požadovaných i neobvyklých výsledků a efektivitu práce. Interaktivní přístup uplatňuji i při dálkové výuce přes Microsoft Teams.
Obsah předmětu

 1. Seznámení s filosofií grafických programů firmy ADOBE, jednak Adobe Photoshop, jednak Adobe Photoshop Elements, spolupráce mezi dalšími grafickými programy Adobe (automatické předávání dat, barevné nastavení atd.), přehled dalších programů (Bridge, Lightroom, Illustrator).
 2. Základní postupy při práci se soubory (rozdíly a shody s dalšími programy dalších firem, výhody Adobe).
 3. Výběr základních postupů pro fotografy, otevření souboru JPG, otevření souboru RAW.
 4. Nastavení jasu, kontrastu, prvků barevnosti – ztrátové a bezztrátové řešení.
 5. Oříznutí, otáčení, zrcadlení obrazu.
 6. Rozlišení obrazu, jeho změna, možnosti.
 7. Retušování fotografií – základní postupy.
 8. Retušování fotografií – pokročilé postupy.
 9. Maskování obrazu – speciální postupy retuše a výměny částí obrazu.
 10. Výběr části obrazu – možnosti a jejich využití (spojeno s bodem 9).
 11. Záměrná deformace obrazu.
 12. Opravy nechtěné deformace obrazu (kipování, korekce zkreslení objektivu).
 13. Práce s ostrostí a neostrostí obrazu ve Photoshop Elements.
 14. Využití filtrů – barevnost – ztrátové a bezztrátové řešení.
 15. Využití filtrů – deformace – ztrátové a bezztrátové řešení.
 16. Využití filtrů – kombinace filtrů – ztrátové a bezztrátové řešení.
 17. Využití filtrů – šum (přidání, odstranění).
 18. Hromadní zpracování obrazů, využití klávesových zkratek, akce.
 19. Úvod do problematiky barevných profilů ICC a jejich použití v praxi.
 20. Samostatná práce na vlastních datech s možností okamžité konzultace s pedagogem.

Studenti mají k dispozici v učebně SB 307 nainstalovaný program Adobe Photoshop Elements na všech počítačích. V době, kdy v učebně neprobíhá jiná výuka a nebrání v tom další okolnosti, mohou samostatně (po přihlášení u vchodu do učebny kartou) pracovat na úkolech a vlastních fotografiích.