U064 ECDL – řidičák na počítač 3

Vyučující

Ing. Jitka Koubalíková (e-mail: xkouj43@vse.cz)

Zaměření kurzu

Tento kurz je zaměřen na pokročilé funkce programu Microsoft Excel a získání hlubší znalosti práce s programem Microsoft Access.

Výstup

Po úspěšném absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni pracovat s programy Excel a Access na pokročilé úrovni.

Obsah

 • Excel
  • Kontingenční tabulky.
  • Citlivostní analýza.
  • Řešitel.
  • Makra.
  • Visual Basic for Aplications.
 • Access
  • Tabulky.
  • Relace.
  • Dotazy.
  • Formuláře.
  • Sestavy.