U062 Digitální fotografování – Master Class

Garant a vyučující

MgA. Ladislav Hovorka

Zaměření předmětu

Kurz navazuje na předchozí výuku Digitálního fotografování se zaměřením na výtvarné vyjádřeni pomocí dostupných technických prostředků. Zaměří se na práci se světlem a propojením kompozice s požadovaným obsahem a dosahem fotografie. Kromě fotografické části (samostatné práce i společná cvičení) se také věnuje postprodukci v programu ADOBE Photoshop Elements.

Výsledky učení

Studenti na konci kurzu formou společné výstavy nebo elektronické prezentace za účasti veřejnosti předvedou jak zvládli nejmodernější výtvarné postupy a techniky, primární je osobitost vyjádření každého jednotlivce ve vztahu ke zvolenému tématu, témata výstupních prací budou vybírána individuálně.

Obsah předmětu

Zimní semestr 2020/2021

 1. Opakování základních postupů na digitálním fotopřístroji, přehled použití počítačové techniky a dostupných programů pro zpracování fotografií. Přehled a hodnocení nové fotografické techniky.
 2. Strategie fotografické práce v atelieru a reálu, výběr techniky a výtvarného zpracování.
 3. Použití externího blesku, stroboskopu a dalších světelných prostředků v noční krajině (příprava na společný workshop v klášteře Teplá u Karlových Varů).
 4. UNFOCUSED – samostatný workshop.
 5. Triky ve výtvarné fotografii (triky scénické, kamerové, použití Photoshopu, postprodukce).
 6. Práce v atelieru – fotografování s modelem / modelkou.
 7. Kompoziční principy u nepohyblivé fotografie (zátiší), teorie, praxe.
 8. Kompoziční principy u dynamické fotografie (portrét, street foto, reportáž), teorie, praxe.
 9. Akt v atelieru / exteriéru.
 10. Moderní výtvarná fotografie – výstavy, publikace, internet.
 11. Postprodukce v programu Adobe Photoshop Elements.
 12. Nové postupy v prezentaci moderní fotografie (velkoformátový tisk, digitální projekce, nové trendy) – příprava výstavy.
 13. Dokončování a hodnocení vlastních prací pro závěrečnou práci (výstavu), příprava fotografie pro tisk.

Letní semestr 2019/2020 (U069H Digitální fotografování 13 – Master Class IV)

 1. Opakování základních postupů na digitálním fotopřístroji, přehled použití počítačové techniky a dostupných programů pro zpracování fotografií. Přehled a hodnocení nové fotografické techniky.
 2. Strategie fotografické práce v atelieru a reálu, výběr techniky a výtvarného zpracování.
 3. Práce v atelieru – fotografování s modelem / modelkou.
 4. UNFOCUSED – samostatný workshop.
 5. Použití externího blesku, stroboskopu a dalších světelných prostředků v noční krajině (společný workshop v klášteře Teplá u Karlových Varů).
 6. Kompoziční principy u nepohyblivé fotografie (zátiší), u dynamické fotografie (portrét, street foto, reportáž) – atelier.
 7. Reportáž – tematická, stylizovaná, street-photo.
 8. Akt v atelieru / exteriéru.
 9. Triky ve výtvarné fotografii (triky v kameře, postprodukce, použití Photoshopu).
 10. Postprodukce v programu Adobe Photoshop Elements.
 11. Analogová fotografie (černobílá digitální) – cesta kupředu či zpět? (společné fotografování v Praze).
 12. Nové postupy v prezentaci moderní fotografie (velkoformátový tisk, digitální projekce, nové trendy) – příprava výstavy.
 13. Dokončování a hodnocení vlastních prací pro závěrečnou práci (výstavu), příprava fotografie pro tisk.

Zimní semestr 2019/2020 (U069G Digitální fotografování 12 – Master Class III)

 1. Opakování základních postupů na digitálním fotopřístroji, přehled použití počítačové techniky a dostupných programů pro zpracování fotografií, doplnění chybějících znalostí (podle praxe), hodnocení prázdninových prací studentů.
 2. Práce s barvou při fotografování i v počítači – změna tonality, stylizace, práce s vrstvami, filtry atd. – v počítači práce ve Photoshop Elements. (dotace 0/2)
 3. Portrét standardní / nestandardní svícený / v atelieru.
 4. UNFOCUSED – samostatný workshop.
 5. Použití blesku, stroboskopu a dalších světelných prostředků v noční krajině (společný workshop v klášteře Teplá u Karlových Varů).
 6. Zátiší – klasická kompozice, klasické postupy / neobvyklá kompozice, moderní postupy.
 7. Reportáž – tématická, stylizovaná, street-photo.
 8. Akt v atelieru / exterieru.
 9. Triky ve výtvarné fotografii (použití postupů HRD pro krajinu a další motivy, maskování, montáž vrstev ve Photoshopu).
 10. Architektura – interiér, exteriéru (výtvarné zachycení budov VŠE – podle povolení vstupu).
 11. Dírková komora digitálně – fotografování bez objektivu (nebo/a objektiv s názvem „Subjektiv“) – společné fotografování v Praze.
 12. Nové postupy v moderní fotografii (hologram, lomografie, fotografování mimo viditelné spektrum atd.)
 13. Příprava vlastního tématu pro závěrečnou práci (výstavu), příprava fotografie pro tisk.

Letní semestr 2018/2019 (U069F Digitální fotografování 11 – Master Class II)

 1. Opakování základních postupů na digitálním fotopřístroji, přehled použití počítačové techniky a dostupných programů pro zpracování fotografií, doplnění chybějících znalostí (podle praxe), hodnocení prázdninových prací studentů.
 2. Práce s barvou při fotografování a v počítači – změna tonality, stylizace, práce s vrstvami, filtry atd. – práce ve Photoshop Elements.
 3. Portrét standardní / nestandardní svícený v atelieru.
 4. UNFOCUSED – samostatný workshop krajina/atelier (klášter Teplá).
 5. Použití blesku, stroboskopu a dalších světelných prostředků v noční krajině (společný workshop v kláštěře Teplá u Karlových Varů).
 6. Makrofotografie – nový pohled na staré věci, zátiší.
 7. Selfie – trochu jinak (autoportrét).
 8. Akt v atelieru / exterieru.
 9. Triky ve výtvarné fotografii (použití postupů HRD pro krajinu a další motivy, maskování, montáž vrstev ve Photoshopu).
 10. Divadelní  /filmová  fotografie – hledání nových úhlů pohledu (divadelní zkoušky, generálka, fotografie z natáčení filmu).
 11. Dírková komora digitálně – fotografování bez objektivu (nebo/a objektiv s názvem „Subjektiv“) – společné fotografování v Praze.
 12. Infrafotografie digitálně.
 13. Příprava vlastního tématu pro závěrečnou práci (výstavu).

Zimní semestr 2018/2019 (U069E Digitální fotografování 11 – Master Class I)

 1. Opakování základních postupů na digitálním fotopřístroji, přehled použití počítačové techniky a dostupných programů pro zpracování fotografií, doplnění chybějících znalostí (podle praxe), hodnocení vstupních prací studentů.
 2. Světlo jako hlavní téma výtvarné fotografie.
 3. Práce s barvou při fotografování a v počítači – změna tonality, stylizace, práce s vrstvami, filtry atd.
 4. Portrét při existujícím světle, využití vysoké citlivosti, odstranění šumu.
 5. Portrét standardní / nestandardní svícený v atelieru.
 6. Zátiší standardní / nestandardní  (světelné) – volba prostředků, minimalistické řešení versus profesionální praxe (produktová fotografie) – seznámení s ateliérovou bleskovou technikou, použití běžně dostupných blesků novými postupy, vláknová optika.
 7. Využití ostrosti a neostrosti jako výtvarných prvků.
 8. Využití extrémně krátkých časů expozice a extrémně dlouhých časů pro výtvarné účely.
 9. Makrofotografie – nový pohled na staré věci.
 10. Selfie – trochu jinak (autoportrét).
 11. Použití blesku a dalších světelných prostředků v noční krajině (společný workshop v klášteře Teplá Karlových Varů).
 12. Fotografické cykly versus jednotlivá fotografie.
 13. Akt v atelieru / exteriéru.