U062 Digitální fotografování – Master Class

Garant a vyučující

MgA. Ladislav Hovorka

Zaměření předmětu

Kurz navazuje na předchozí výuku Digitálního fotografování se zaměřením na výtvarnou fotografii za použití dostupných technických prostředků (digitální zrcadlovky, digitální bezzrcadlovky). Zaměří se na práci se světlem a propojením kompozice s požadovaným obsahem a dosahem fotografie. Kromě fotografické části (samostatné práce i společná cvičení) se také věnuje přípravě výstavy závěrečných prací. Speciální pozornost je věnována UNFOCUSED fotografii.

Výsledky učení

Studenti na konci kurzu formou společné výstavy nebo elektronické prezentace za účasti veřejnosti předvedou jak zvládli nejmodernější výtvarné postupy a techniky, primární je osobitost vyjádření každého jednotlivce ve vztahu ke zvolenému tématu, témata výstupních prací budou vybírána individuálně.

Obsah předmětu

 1. Opakování základních postupů na digitálním fotopřístroji, přehled použití počítačové techniky a dostupných programů pro zpracování fotografií. Přehled a hodnocení nové fotografické techniky.
 2. Kompoziční a světelné principy u statické fotografie (zátiší), teorie, praxe.
 3. UNFOCUSED – samostatný workshop. Seznámení s principy využití neostrosti pro výtvarné účely.
 4. Strategie fotografické práce v atelieru a reálu, výběr techniky a výtvarného zpracování.
 5. Použití externího blesku, stroboskopu a dalších světelných prostředků v noční krajině (příprava na společný workshop v klášteře Teplá u Karlových Varů).
 6. Triky a neobvyklé postupy ve výtvarné fotografii (triky scénické, kamerové, použití Photoshopu, postprodukce).
 7. Práce v atelieru – fotografování s modelem / modelkou.
 8. Makrofotografie – teorie a praxe. Technické a výtvarné možnosti.
 9. Moderní výtvarná fotografie – výstavy, publikace, internet.
 10. Postprodukce v programu Adobe Photoshop Elements.
 11. Infrafotografie – nové využití klasických postupů. Použití filtrů pro moderní fotografii.
 12. Nové postupy v prezentaci moderní fotografie (velkoformátový tisk, digitální projekce, nové trendy) – příprava výstavy.
 13. Dokončování a hodnocení vlastních prací pro závěrečnou práci (výstavu), příprava fotografie pro tisk.