U062 Prezentování informací a fotografií

Vyučující

Bc. Alžběta Rybáková (xryba05@vse.cz)

Zaměření

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními možnostmi prezentování informací, obrázků a fotografií. Studenti se naučí pracovat s programem PowerPoint, Prezi, Pixlr, anebo Sway. Dále budou studenti seznámeni s možnostmi online posílání pohlednic a vytváření přání. Studenti se taktéž seznámí s možnostmi sdílení vytvořených souborů. V neposlední řadě bude studentům poskytnuta možnost prezentovat svou práci před ostatními studenty tohoto kurzu.

Předpokladem pro absolvování tohoto kurzu je základní znalost práce na PC a Windows.

Výsledky učení

Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen prezentovat informace a pořízené fotografie pomocí několika programů, a to jak v desktopové, tak i v online verzi. Dále bude student umět zaslat elektronicky přání k významné události či pohlednici z cest. V neposlední řadě bude student umět sdílet své zážitky se svými blízkými či přáteli.

Obsah předmětu

  1. PowerPoint.
  2. PowerPoint online.
  3. Prezi.
  4. Pixlr.
  5. Sway.
  6. Elektronické přání.
  7. Pohlednice online.
  8. Sdílení informací.
  9. Prezentace studentských prací.