U061 Grafika na internetu

Vyučující

Ing. Michaela Seghmanová (e-mail: qzofm00@vse.cz)

Zaměření

Kurz je zaměřen na využití online aplikací vhodných pro tvorbu a úpravy grafiky a prezentování fotografií, ať již v tištěné či elektronické podobě, přičemž tisk si zařídíme také přes internet.

Výsledky učení

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni upravovat vlastní fotografie pomocí bezplatného grafického programu online, fotografie uchovávat a prezentovat na internetu a odeslat je do fotosběrny k vytištění. Naučí se vytvářet vlastní ikony, textové obláčky, myšlenkové mapy nebo navrhovat interiéry.

Obsah předmětu

  1. Rastrová a vektorová grafika – principy.
  2. Úprava fotografií.
  3. Fotogalerie na internetu.
  4. Odeslání fotografií do fotosběrny k vytištění.
  5. Textové obláčky.
  6. Fotodárky.
  7. Elektronické pohlednice.
  8. Vytvoření vlastní ikony či avataru.
  9. Myšlenkové a pojmové mapy.
  10. Navrhování místností či zahrad.