U061 Grafika na internetu

Vyučující

Ing. Michaela Seghmanová (e-mail: qzofm00@vse.cz)

Zaměření

Kurz je zaměřen na využití online aplikací vhodných pro tvorbu a úpravy grafiky a prezentování fotografií, ať již v tištěné či elektronické podobě, přičemž tisk si zařídíme také přes internet.

Výsledky učení

Po absolvování tohoto kurzu budou studenti schopni upravovat vlastní fotografie pomocí bezplatného grafického programu online, fotografie uchovávat a prezentovat na internetu, odeslat je přes internet k vytištění. Naučí se vytvářet vlastní vektorové a rastrové obrázky i jednoduchou multimediální prezentaci.

Obsah předmětu

 1. Rastrová a vektorová grafika – principy, příklady.
 2. Vyhledávání obrázků na internetu, autorská práva.
 3. Editace vlastních fotografií – vylepšení.
 4. Editace fotografií – efekty, přidání textu a dalších prvků.
 5. Odeslání fotografií do fotosběrny k vytištění, fotodárky.
 6. Elektronické pohlednice – odesílání pohlednic z počítače do poštovní či e-mailové schránky.
 7. Navrhování místností či zahrad.
 8. Myšlenkové a pojmové mapy, infografika – plakát, leták.
 9. Vytvoření vlastního rastrového obrázku (avatar, ikona).
 10. PowerPoint on-line – prostředí programu, práce se snímky.
 11. Práce s fotografiemi, designer, uspořádání obrázků.
 12. Tvorba vlastního vektorového obrázku.
 13. Tvorba multimediálního snímku.