U060 Komunikace a sdílení dat na internetu

Vyučující

Bc. Alžběta Rybáková (xryba05@vse.cz)

Zaměření

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními komunikačními kanály na internetu a možnostmi sdílení dat s ostatními uživateli. Studenti se naučí ovládat e-mail v Office 365, Skype pro chatování i volání, online průzkumy i online úložiště. Studenti se taktéž seznámí s nejčastěji používanými sociálními sítěmi. Dále budou studenti seznámeni s možnostmi nakupování přes internet i možnými riziky tohoto způsobu nakupování. Poslední část kurzu se věnuje získávání a sdílení informací v internetových diskuzích.

Předpokladem pro absolvování tohoto kurzu je základní znalost práce na PC a Windows.

Výsledky učení

Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen komunikovat se svým okolím pomocí několika komunikačních kanálů. Dále bude student umět vytvářet online průzkumy, např. pro pořádání rodinných akcí. Student také bude umět používat online úložiště a sdílet data se svými přáteli i rodinou. V neposlední řadě student bude také umět nakupovat a objednávat služby pomocí internetu.

Obsah předmětu

  1. Bezpečnost na internetu – základy bezpečného sdílení dat.
  2. Email v Office 365 – nastavení distribučního serveru, aplikace Pošta.
  3. Sociální sítě – přehled nejčastěji používaných sociálních sítí a rozdíly mezi nimi.
  4. Skype – chatování, volání, zasílání souborů, Skype na mobilním zařízení.
  5. Online průzkumy – průzkum v Office 365, Doodle a další.
  6. Online úložiště – OneDrive, Dropbox a další.
  7. Nakupování a služby online – nákup potravin, oblečení a objednávání služeb přes internet.
  8. Internetové diskuze – sdílení názorů a reakcí k vybraným tématům.