U059 Zoner Photo Studio 4 – kreativní editace

Vyučující

Ing. Hana Krohová (e-mail: hana.krohova@seznam.cz)

Zaměření předmětu

Kurz je věnován kreativním metodám a postupům při editaci digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio X. Kurzu se mohou účastnit i majitelé nižších verzí editačního programu. Větší dílčí úseky přednášek se budou týkat funkcionalit obsažených pouze ve verzi X.

Součástí kurzu je i tzv. „digitální Foto-poradna“, kde budou mít studenti možnost prezentovat své upravené fotografie a vyučující spolu s posluchači okomentují klady a příp. nedostatky provedené editace.

Předpoklady pro studium

Předpokladem pro studium je úspěšné zvládnutí předchozích kurzů U056 Zoner Photo Studio 1 – editace, U057  Zoner Photo Studio 2 – editace a U058 Zoner Photo Studio 3 – pokročilá editace nebo samostudiem v rozsahu předcházejících kurzů. Dále se předpokládá, že student má možnost domácí práce na PC s programem Zoner Photo Studio na vlastních fotografiích, včetně připojení na Internet.

Nezbytná je dobrá znalost základů práce na PC, např. kopírování ev. přesun souborů mezi složkami apod.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni sami nabytými znalostmi editovat digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio X, ev. tyto znalosti použít i v jiných editačních programech.

Obsah

 1. Tři otázky, na které musí fotograf znát odpověď.
 2. Křivky II – úprava barev.
 3. Efekty I – vinětace, zrno, droste, vlny …
 4. Efekty II – Sabatierův efekt, solarizace.
 5. Doostřování II.
 6. Výběr II – zpřesnění výběru, horní propust.
 7. Mlha a potlačení oparu.
 8. Bokeh a jeho tvorba.
 9. HDR fotografie.
 10. Tvorba koláže: png obrázek, různá pozadí.
 11. Panorama.
 12. Plug-in Nik Collection.
 13. Vkládání fotografie, textury do obrázku, dvojexpozice.

Poznámka

Pro zapsané studenty do tohoto kurzu existuje možnost získat nejnovější verzi programu Zoner Photo Studio X s významnou slevou.