U058 Zoner Photo Studio 3 – pokročilá editace

Vyučující

Ing. Hana Krohová (e-mail: hana.krohova@seznam.cz)

Zaměření

Hlavní část kurzu je věnována pokročilým metodám a postupům při editaci digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio X. Kurzu se mohou účastnit i majitelé nižších verzí editačního programu, protože většina funkcionalit je v podstatě obdobná ve všech verzích. Větší dílčí úseky přednášek se budou týkat funkcionalit obsažených jen ve verzi X.

Součástí kurzu je i tzv. „digitální Foto-poradna“, kde budou mít studenti možnost prezentovat své upravené fotografie a vyučující spolu s posluchači okomentují klady a příp. nedostatky provedené editace.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni editovat digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio se pokročilými dovednostmi.

Obsah

 • Seznámení se pokročilými funkcemi programu.
 • Tři otázky, na které musí fotograf znát odpověď – co, proč, jak.
 • Rovnání horizontu pomocí deformace.
 • Polarizační x Přechodový filtr.
 • Tilt-shift efekt a efekt miniatury.
 • Přepaly v červeném kanálu.
 • Formáty souborů, jejich rozdíly a převody formátů RAW-TIFF-JPEG.
 • Bayerova maska.
 • Redukce šumu.
 • Černobílá a monochromatická fotografie.
 • Přepaly v červeném kanále a jak jim předejít.
 • Změna rozměrů, pokročilá změna rozměrů, změna rozměrů podle obsahu.
 • Barva a barevné korekce.
 • Tonální křivka.
 • Vrstvy a masky.
 • Další tipy a triky při úpravě fotografií.
 • Tvorba vánočního přání.

Cíl

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni editovat pokročilým způsobem digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio.

Pro zapsané studenty do tohoto kurzu existuje možnost získat nejnovější verzi programu Zoner Photo Studio X s významnou slevou.

Předpoklady pro studium 

Předpokladem úspěšného zvládnutí kurzu Zoner Photo Studio X – Pokročilá editace je absolvování předchozích předmětů U056 Zoner Photo Studio 1 – editace a U057 Zoner Photo Studio 2 – editace, nebo znalost obsahu těchto předmětů získané např. samostudiem.

Předpokládá se dobrá znalost základů práce na PC, např. kopírování ev. přesun souborů mezi složkami apod. a možnost domácí práce na PC včetně připojení na Internet.