U058 Zoner Photo Studio 3 – pokročilá editace

Vyučující

Ing. Hana Krohová (e-mail: hana.krohova@seznam.cz)

Zaměření

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni editovat digitální fotografie na počítači fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio X. Velká část kurzu bude soustředěna na práci s vrstvami a maskami.
Součástí kurzu je i tzv. „digitální Foto-poradna“, kde budou mít studenti možnost prezentovat své upravené fotografie a vyučující spolu s posluchači okomentují klady a příp. nedostatky provedené editace.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni nabytými znalostmi sami editovat v programu Zoner Photo Studio s pokročilými dovednostmi.

Obsah

 1. Formáty souborů, jejich rozdíly a převody formátů RAW-TIFF-JPEG.
 2. Bayerova maska.
 3. Barevné korekce a barevné tónování.
 4. Presety, jejich tvorba a využití.
 5. Rovnání horizontu pomocí deformace.
 6. Polarizační x přechodový filtr.
 7. Přechodový filtr v modulu Vyvolat  x  přechod v modulu Editor.
 8. Redukce šumu.
 9. Černobílá a monochromatická fotografie.
 10. Barva a barevné korekce.
 11. Formát .png, jeho tvorba a využití.
 12. Vrstvy a masky.
 13. Kreativní úprava fotografie – výměna pozadí, přidání popředí.

Cíl

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni editovat pokročilým způsobem digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio.

Pro zapsané studenty do tohoto kurzu existuje možnost získat nejnovější verzi programu Zoner Photo Studio X s významnou slevou.

Předpoklady pro studium 

Předpokladem úspěšného zvládnutí kurzu Zoner Photo Studio X – Pokročilá editace je absolvování předchozích předmětů U056 Zoner Photo Studio 1 – editace a U057 Zoner Photo Studio 2 – editace, nebo znalost obsahu těchto předmětů získané např. samostudiem.

Předpokládá se dobrá znalost základů práce na PC, např. kopírování ev. přesun souborů mezi složkami apod. a možnost domácí práce na PC včetně připojení na Internet.