U056 Zoner Photo Studio 1 – editace

Vyučující

Ing. Hana Krohová (e-mail: hana.krohova@seznam.cz)

Zaměření

Hlavní část kurzu je věnována základním metodám a postupům při editaci digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio X. Kurzu se mohou účastnit i majitelé nižších verzí editačního programu, protože většina funkcionalit je v podstatě obdobná ve všech verzích. Pouze dílčí úseky přednášek se budou týkat funkcionalit obsažených jen ve verzi X.

Součástí kurzu je i tzv. „digitální Foto-poradna“, kde budou mít studenti možnost prezentovat své upravené fotografie a vyučující spolu s posluchači okomentují klady a příp. nedostatky provedené editace.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni editovat digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio se základními dovednostmi.

Obsah

 • Seznámení se základními funkcemi programu a orientace v programu.
 • Nastavení programu pro individuální potřeby.
 • Modul Správce, modul Vyvolat a modul Editovat – jejich rozdíly.
 • Rychlé úpravy, Vyvážení bílé a Expozice v modulu Vyvolat.
 • Retušovací nástroje v modulu Editor.
 • Ukládání editovaných fotografií v modulu Vyvolat a v modul Editovat.
 • Uspořádání pracovní plochy při práci v jednotlivých modulech, jednotlivá okna, funkce navigátoru/Průzkumníku/Náhledu v modulu Správce.
 • Kopírování a přesun souborů.
 • Získávání souborů z fotoaparátu.
 • Srovnání horizontu, svislic a práce s perspektivou.
 • Ořez a významná kompoziční pravidla.
 • Histogram a co všechno z něj lze vyčíst.
 • Úrovně – různé způsoby použití.
 • Úvod do fotogalerie Zonerama.
 • Další tipy a triky při úpravě fotografií, např. typické úpravy, které oživí každou fotografii krajiny.

Cíl

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni editovat základním způsobem digitální fotografie na počítači v programu Zoner Photo Studio.

Pro zapsané studenty do tohoto kurzu existuje možnost získat nejnovější verzi programu Zoner Photo Studio X s významnou slevou.

Předpoklady pro studium 

Předpokladem úspěšného zvládnutí kurzu Zoner Photo Studio X – Editace 1 je dobrá znalost základů práce na PC, např. kopírování ev. přesun souborů mezi složkami apod.

Předpokládá se, že student má možnost domácí práce na PC včetně připojení na Internet.