U055 PowerPoint

Vyučující

Ing. Michaela Seghmanová (e-mail: qzofm00@vse.cz)

Zaměření

Kurz je zaměřen na tvorbu prezentací v programu PowerPoint, a to jednak v online verzi, jednak v plné verzi nainstalované v počítači.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vytvořit prezentaci, promítnout ji s animacemi a hudbou, uložit v různých formátech podle účelu a způsobu prezentování.

Obsah předmětu

 1. Seznámení s prostředím PowerPointu. Vytvoření  jednoduché prezentace – práce se snímky a poznámkami. Možnosti zobrazení prezentace.
 2. Rozložení snímku; práce s grafickými objekty na snímku – obrázky, WordArt.
 3. Práce s textem, vizualizace textu prostřednictvím SmartArtu.
 4. Prezentace jako prostředek pro tvorbu vlastních obrázků, přání či letáků.
 5. Prezentace pro tisk (publikace s obrázky); publikování ve formátu pdf.
 6. Vkládání zvuků a hudby do prezentace.
 7. Rozhýbání prezentace – přechody snímků a animace objektů.
 8. Časování snímků a automatické přehrávání prezentace.
 9. Prezentace pro promítání (fotoalbum s hudbou).
 10. Záznam vlastního komentáře do prezentace.
 11. Vkládání videí do prezentace.
 12. Publikování prezentace ve formě videa.
 13. Možnost předvedení studentských prací.