U054 Excel a PowerPoint

Vyučující

Zaměření

Předmět je zaměřen na práci s aktuální verzí programu MS Excel a MS Powerpoint. V první polovině semestru se zaměříme na program MS Excel, kde cílem předmětu je naučit studenty základy v tabulkovém editoru. Druhá část bude zaměřená na program MS Powerpoint, kde se studenti naučí vytvořit prezentaci a poté ji správně odprezentovat.

Výstup učení

Student se v předmětu seznámí se základy práce v tabulkovém procesoru. Naučí se používat relativní a absolutní adresy, vytvářet vzorce, grafy, souhrny, filtry atd. Dále se student naučí vytvářet přehledné výstupy prezentující vyhodnocená data. Po absolvování kurzu budou studenti rovněž  umět vytvářet působivé prezentace v nejznámějším prezentačním programu – MS PowerPoint. Naučí se své prezentace správně obohatit a publikovat ať už předvedením na obrazovce počítače,  nebo prostřednictvím počítačové sítě.

Osnova

 1. MICROSOFT EXCEL: seznámení s aplikací, základní pojmy, ovládání, adresování (relativní, absolutní, smíšené).
 2. Karta domů: formátování tabulky, formáty, práce se styly, úpravy (řazení, filtrování), podmíněné formátování.
 3. Karta vzorce: základní funkce, výpočty v tabulce.
 4. Kontingenční tabulka.
 5. Karta vložení: grafy (tvorba a úpravy grafů), obrázky, kliparty, symboly.
 6. Karta rozložení stránky: vzhled stránky, příprava dokumentu k tisku.
 7. Karta revize: kontrola pravopisu, komentáře, poznámky, zamčení listu/sešitu; Karta data: načíst data, datové nástroje, přehled.
 8. MICROSOFT POWERPOINT: Seznámení s aplikací, snímky v různých rozložení, duplikát, snímky z osnovy; Karta zobrazení: předloha snímků.
 9. Karta návrh: motivy, velikost snímku, pozadí, návrhy designu.
 10. Karta domů: možnosti vložení, snímky, oddíl, písmo, odstavec.
 11. Karta vložení: graf, tabulka, smart art, obrázek, obrazce, záhlaví a zápatí, WordArt; Karta přechody; Karta animace.
 12. Karta prezentace: spuštění prezentace, nastavení prezentace; Karta Soubor: uložení v jiných formátech, vytvoření podkladů, příkazy karty Soubor (otevřít, zavřít, naposledy otevřené, ukázkové šablony ), informace, tisk.
 13. Správné a úspěšné prezentování.