U054 Excel

Vyučující

  • Ing. Ivana Topolová (katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, e-mail: topolova@vse.cz)

Zaměření

Cílem předmětu je naučit posluchače vytvářet tabulky, provádět v tabulkách výpočty pomocí výrazů i funkcí Excelu, vytvářet grafy a zpracovávat seznamy v Excelu.

Výstup učení

Posluchači se naučí vytvořit tabulky v Excelu a upravit jejich vzhled. Budou umět počítat pomocí funkcí a vzorců. Data budou umět zobrazovat pomocí grafů. Naučí se také zpracovávat seznamy v Excelu.

Osnova

  1. Seznámení s Excelem (buňka, adresa buňky, list, sešit).
  2. Vytváření tabulek (zápis a úpravy hodnot v buňkách, vzhled tabulky).
  3. Vzorce a výpočty (výrazy pro počítání s čísly, počítání s datumy, výrazy pro zpracování textů).
  4. Vkládání funkcí (Suma, Průměr, Když, funkce pro zpracování textu, funkce pro práci s datumy).
  5. Kopírování (relativní a absolutní adresování při kopírování vzorců, kopírování hodnot, kopírování formátu).
  6. Vkládání grafů (vložení grafu, typy grafů, úpravy grafů).
  7. Zpracování seznamů (řazení, filtrování, souhrny).