U053 Word

Vyučovaná verze

Microsoft Word 2013 CZ

Vyučující

Ing. Ivana Topolová (katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací, e-mail: topolova@vse.cz)

Zaměření

Cílem předmětu je naučit posluchače psát a zpracovávat text v textovém editoru Word.

Výstupy učení

Posluchači budou umět nejen napsat text včetně znaků, které nejsou na klávesnici, ale také zkopírovat text z internetových stránek. Naučí se upravit vzhled textu, přidat do něj tabulky či obrázky, zkontrolovat pravopis.

Osnova

  1. Psaní textu (dělení textu do odstavců, psaní speciálních znaků, zobrazení znaků formátování, dělení textu na stránky).
  2. Kopírování textu (v jednom dokumentu, z jiného dokumentu, z internetových stránek).
  3. Formátování textu (velikost, barva a typ písma, podtržení, odsazení a zarovnání odstavce, styly odstavce).
  4. Vkládání obrázků (vložení obrázku a umístění v textu, obtékání textem, kotva obrázku, úpravy obrázků: velikost, oříznutí).
  5. Vkládání a úpravy tabulek.
  6. Vzhled stránky (velikost stránky a okraje, záhlaví a zápatí stránek, číslování stránek).
  7. Kontrola pravopisu a gramatiky, automatické opravy.
  8. Sledované změny (vytváření sledovaných změn, sloučení změn z několika dokumentů do jednoho, přijímání a zamítání změn).