U053 Word

Vyučující

Tereza Hortová (e-mail: hort08@vse.cz)

Zaměření

Předmět je zaměřen na práci s aktuální verzí programu Microsoft Word. Cílem předmětu je naučit studenty psát a zpracovávat text v textovém editoru.

Výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti umět napsat a upravit text a použít přitom například odrážky, číslování nebo znaky, které nejsou k dispozici na klávesnici. Rovněž budou schopni vkládat text z jiných zdrojů, tabulky, obrázky, obsah dokumentu či měnit vzhled stránky a kontrolovat gramatickou správnost textu.

Osnova

 1. Psaní textu (dělení textu do řádků a odstavců, psaní speciálních znaků, zobrazení znaků formátování).
 2. Ukládání a otevírání dokumentů (na disk počítače, do cloudového úložiště), sdílení dokumentů.
 3. Kopírování textu, tabulek a obrázků (v jednom dokumentu, z jiného dokumentu, z internetových stránek, z Excelu).
 4. Formátování textu (velikost, barva a typ písma, podtržení, odsazení a zarovnání odstavce, řádkování).
 5. Nadpisy (použití a úprava nadpisů, zobrazení navigace v dokumentu).
 6. Obsah dokumentu (vložení a úprava).
 7. Úprava a formátování stránek (vložení konce stránky, ohraničení stránky, vodoznak).
 8. Vzhled stránky (velikost stránky a okraje, záhlaví a zápatí stránek).
 9. Číslování stránek a další pole v dokumentu (počátek číslování stránek, aktualizace v obsahu).
 10. Vkládání obrázků (vložení obrázku a umístění v textu, obtékání textem, kotva obrázku, úpravy obrázků: velikost, oříznutí).
 11. Vkládání a úpravy tabulek.
 12. Kontrola pravopisu a gramatiky, automatické opravy.
 13. Sledované změny (vytváření sledovaných změn, sloučení změn z několika dokumentů do jednoho, přijímání a zamítání změn).