U053 Word

Vyučující

Tereza Hortová (e-mail: hort08@vse.cz)

Zaměření

Předmět je zaměřen na práci s aktuální verzí programu Microsoft Word, kde se studenti naučí psát a zpracovávat text v textovém editoru. Předmět je vhodný pro mírně pokročilé až pokročilé uživatele MS Word, kteří by si chtěli upevnit a prohloubit znalosti, případně odstranit některé běžně prováděné chyby.

Výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti umět napsat a upravit jakýkoliv složitý text, zpracovat celé projekt a provádět grafické úpravy ve svých dokumentech.

Osnova

 1. Úvod do textového editoru MS Word.
  1. Prostředí MS Word (karty, skupiny, funkce, tlačítka).
  2. Online Word a jeho sdílení.
  3. Uložení dokumentu (na PC, OneDrive aj.).
  4. Typy dokumentů
  5. Klávesové zkratky.
 2. Karta domů: Psaní a úprava textu.
  1. Profesionální formátování textu.
  2. Znaky formátování.
  3. Víceúrovňové a vlastní odrážky a číslování.
 3. Karta Domů: Schránka.
  1. Kopírování (v jednom dokumentu, z jiného dokumentu, z internetu, z Excelu).
  2. Způsoby vložení.
  3. Kopírování formátu.
 4. Karta Domů: Práce se styly.
  1. Výhody, použití, úpravy.
  2. Tvorba vlastních stylů.
 5. Karta Vložení: Práce s objekty.
  1. Obrázky, obrazce, ikony.
  2. Tabulky, grafy (propojení s MS Excel).
  3. Symboly, Rovnice.
  4. Titulní stránka.
 6. Karta Vložení: Záhlaví a zápatí.
  1. Odlišné záhlaví a zápatí pro oddíly, liché a sudé stránky.
  2. Automatické pole.
 7. Karta Návrh a Rozložení.
  1. Formátování dokumentu, vzhled stránky.
  2. Motiv.
 8. Karta Reference.
  1. Automatický obsah.
  2. Poznámky pod čarou.
  3. Titulky, křížové odkazy, seznam obrázků.
  4. Citace a bibliografie (využití doplňku Zotero).
 9. Karta Revize.
  1. Sledování změn (účel, použití, nastavení, aktualizace).
  2. Komentáře.
 10. Karta Zobrazení.
  1. Zobrazení dokumentu.
  2. Lupa, okno.
  3. Makra (základy).
 11. Karta Korespondence.
  1. Obálky, štítky.
  2. Hromadná korespondence.
 12. Karta Soubor.
  1. Úprava dokumentu pro tisk.
  2. Informace o dokumentu.
 13. Tipy a triky pro práci s MS Word.