U051 Jak vyzrát na počítač 2

Vyučující

Ing. Jiří Sedláček (e-mail: sedlacek@vse.cz)

Zaměření

Kurz je zaměřen především na osvojení pokročilejších dovedností, které jsou potřebné k účelné a efektivní práci na počítači. Tento kurz obsahově navazuje na kurz U050 Jak vyzrát na počítač 1, ale pro účast v tomto kurzu není nutné předchozí absolvování kurzu U050 (předpokládají se však základní znalosti a dovednosti při práci s PC a Internetem, alespoň přibližně na úrovni kurzu U050).

V kurzu si studenti osvojí používání pokročilejších služeb Internetu pro efektivní komunikaci a získávání informací. Další součástí kurzu je práce s textovým editorem a navíc pro zábavu základy práce s obrázky a fotografiemi, příp. hudbou ap. Součástí kurzu jsou i základní zásady pro bezpečné využívání PC a Internetu. Práce v kurzu je založena na individuálním přístupu ke studentům a jejich problémům při práci s počítačem.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti využívat počítač jako pracovní nástroj, ale i jako oblíbenou volnočasovou aktivitu a budou schopni aktivně využívat značné množství služeb Internetu, dále budou tvořit kvalitní textové dokumenty a dodržovat základní principy bezpečného chování na Internetu.

Obsah předmětu

 1. Zopakování základů práce s PC.
  1. Ovládání PC (notebooku), přihlášení a odhlášení.
  2. Práce s klávesnicí (různé typy kláves, základní klávesové zkratky) a myší (různé využití levého a pravého tlačítka, kolečko).
  3. Základy práce s okny: minimalizace, maximalizace, obnovení velikosti, přesouvání, přepínání mezi okny (a aplikacemi).
  4. Práce s menu a dialogovými boxy.
  5. Nastavení vlastností myši (prodloužení intervalu pro rozpoznání dvojkliku, citlivost myši).
 2. Správa souborů.
  1. Základní zásady organizace souborů na vašem PC.
  2. Tvorba složek, systematické pojmenování souborů.
  3. Komprimace („zipování“) souborů a složek.
  4. Stažení fotografií z fotoaparátu nebo mobilu a jejich roztřídění.
 3. Zasílání/sdílení větších souborů.
  1. Omezení při zasílání souborů e-mailem.
  2. Poslání fotografií (jiných větších souborů) přes tzv. webová úložiště.
  3. Sdílení fotografií na Internetu (webová alba ap.).
 4. Další užitečné služby Internetu.
 5. Bezpečnost a ochrana soukromí na Internetu.
  1. Základní druhy hrozeb (viry a jiné škodlivé programy, podvodné e-maily/nabídky, snaha vylákat osobní nebo přihlašovací údaje ad.)
  2. Základní principy obrany (aktualizace systému a programů, antivirový program, obezřetné chování ad.)
  3. Ochrana soukromí a kyberšikana. Jaké informace, fotografie atd. sdílím, kde, jak a s kým.
  4. Jak rozpoznat podezřelé nabídky a podvody: praktické ukázky.
  5. Volba bezpečného a přitom zapamatovatelného hesla.
 6. Tvorba dokumentů.
  1. Důležité (typografické) zásady úpravy dokumentů.
  2. Zopakování základního použití stylů.
  3. Automatické vytvoření obsahu.
  4. Složitější úpravy stylů (včetně stylů, které jsou standardně skryty, např. styly pro obsah).
  5. Důležité „drobné“ funkce pro ovlivnění formátování textu.
  6. Vybrané pokročilejší funkce textového editoru Word (např. záhlaví a zápatí, poznámky pod čarou, oddíly: jak a proč využít ad.).
   .