U051 Jak vyzrát na počítač 2

Vyučující

Ing. Jiří Sedláček (e-mail: sedlacek@vse.cz)

Zaměření

Kurz je zaměřen především na osvojení pokročilejších dovedností, které jsou potřebné k účelné a efektivní práci na počítači. Tento kurz obsahově navazuje na kurz U050 Jak vyzrát na počítač 1, ale pro účast v tomto kurzu není nutné předchozí absolvování kurzu U050 (předpokládají se však základní znalosti a dovednosti při práci s PC a Internetem, alespoň přibližně na úrovni kurzu U050).

V kurzu si studenti osvojí používání dalších užitečných služeb Internetu pro efektivní komunikaci a získávání informací. Další součástí kurzu je pokročilejší práce s textovým editorem, a navíc pro zábavu základy práce s obrázky a fotografiemi, sdílení souborů přes Internet (webová úložiště) ap. Podrobněji jsou probrány i základní zásady pro bezpečné využívání PC a Internetu a také ochrana soukromí včetně nechtěného vyzrazení informací. Práce v kurzu je založena na individuálním přístupu ke studentům a jejich problémům při práci s počítačem.

Výsledky učení

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti využívat počítač jako pracovní nástroj, ale i jako oblíbenou volnočasovou aktivitu a budou schopni aktivně využívat značné množství služeb Internetu, dále se naučí vytvářet i složitější kvalitní dokumenty a dodržovat základní principy bezpečného chování na Internetu.

Obsah předmětu

 1. Zopakování základů práce s PC: Ovládání PC (notebooku), přihlášení a odhlášení. Práce s klávesnicí (různé typy kláves, základní klávesové zkratky) a myší (různé využití levého a pravého tlačítka, kolečko). Základy práce s okny: minimalizace, maximalizace, obnovení velikosti, přesouvání, přepínání mezi okny (a aplikacemi). Práce s menu a dialogovými boxy. Nastavení vlastností myši (prodloužení intervalu pro rozpoznání dvojkliku, citlivost myši).
 2. Správa souborů (1). Základní zásady organizace souborů na vašem PC. Tvorba složek, systematické pojmenování souborů. Základní operace se soubory.
 3. Správa souborů (2). Komprimace („zipování“) souborů a složek. Stažení fotografií z fotoaparátu nebo mobilu a jejich roztřídění. Hromadné přejmenování a další užitečné funkce.
 4. Zasílání/sdílení větších souborů. Omezení při zasílání souborů e-mailem. Poslání fotografií (jiných větších souborů) přes tzv. webová úložiště. Sdílení fotografií na Internetu (tzv. webová fotoalba).
 5. Další užitečné služby Internetu (1).
 6. Další užitečné služby Internetu (2).
 7. Další užitečné služby Internetu (3).
 8. Další užitečné služby Internetu (4).
 9. Bezpečnost a ochrana soukromí na Internetu podrobněji. Základní druhy hrozeb (viry a jiné škodlivé programy, podvodné e-maily/nabídky, snaha vylákat osobní nebo přihlašovací údaje ad.), dezinformace a jak je rozpoznat. Základní principy obrany (aktualizace systému a programů, antivirový program, obezřetné chování, ověřování ad.).
 10. Ochrana soukromí a kyberšikana. Jaké informace, fotografie atd. sdílím, kde, jak a s kým. Nechtěné vyzrazení informací (např. fotografie mohou obsahovat spoustu údajů včetně přesného času pořízení a GPS souřadnic). Jak rozpoznat podezřelé nabídky a podvody: praktické ukázky. Volba bezpečného, a přitom zapamatovatelného hesla podrobněji.
 11. Ochrana soukromí a kyberšikana. Jaké informace, fotografie atd. sdílím, kde, jak a s kým. Nechtěné vyzrazení informací (např. fotografie mohou obsahovat spoustu údajů včetně přesného času pořízení a GPS souřadnic). Jak rozpoznat podezřelé nabídky a podvody: praktické ukázky. Volba bezpečného, a přitom zapamatovatelného hesla podrobněji.
  Pokročilejší tvorba dokumentů (1). Důležité (typografické) zásady úpravy dokumentů a jejich praktické využití. Zopakování základního použití stylů. Základní úpravy dokumentů efektivně.
 12. Pokročilejší tvorba dokumentů (2). Automatické vytvoření obsahu a úprava jeho vzhledu. Složitější úpravy stylů (včetně stylů, které jsou standardně skryty, např. právě styly pro obsah).
 13. Pokročilejší tvorba dokumentů (3). Tabulky a obrázky podrobněji (vč. automatického číslování). Důležité „drobné“ funkce pro ovlivnění formátování textu. Vybrané pokročilejší funkce textového editoru Word (např. záhlaví a zápatí, poznámky pod čarou, oddíly: jak a proč využít ad.).