U049B Němčina 6

Vyučující

Mgr. Zuzana Gelnarová (e-mail: gelnar@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní na velmi pokročilé úrovni . Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a překlady potřebné pro pokročilé dorozumívání v různých situacích (volný čas, plánování dovolené, pobyt v cizině…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitých situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Moje volnočasové aktivity, vzpomínka na prázdniny, dovolenou. Vlastní zážitky z domova i z ciziny. Prezentace.
  2. Moje povolání – sen nebo nutnost? Role pracujících důchodců v dnešním světě.
  3. Nové trendy v životním stylu, otázka bydlení význam vlastního bytu. Nájmy, poplatky, jednání na úřadech.
  4. Dnešní konzumní společnost a její problémy, rostoucí počet obyvatel, ekologické havárie, úbytek vody, vymírání živočišných i rostlinných druhů.
  5. Chovám se ekologicky? Jak mohu sám přispět k udržitelnému životu na zemi.
  6. Systém školního vzdělávání u nás a v Německu. Shody a rozdíly, maturita, učební obory, odborné školy a řemesla, university.