U049B Němčina 6

Vyučující

Mgr. Zuzana Gelnarová (e-mail: gelnar@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní na velmi pokročilé úrovni . Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a překlady potřebné pro pokročilé dorozumívání v různých situacích (volný čas, plánování dovolené, pobyt v cizině…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitých situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Popis hotelu, kategorie, zařízení, vybavení, poplatky.
  2. Hotely a hvězdičky, hotelová kuchyně.
  3. Počasí o dovolené, zábava, kulturní vyžití v rezortech, animátoři.
  4. Zavazadla a úschovny, onemocnění na dovolené.
  5. Zdravý životní styl, výživa, škodlivé vlivy, kouření a stres, alternativní životní styl.
  6. Obvyklé choroby ve vyšším věku a jak jim předcházet, sport a zdravý pohyb, pes v rodině.
  7. Boj s depresemi, pohyb, začlenění do společnosti, kulturní vyžití – dovadla, výstavy, výlety, styk s přáteli, koníčky.
  8. Rostoucí věk odchodu do důchodu – nutnost nebo chuť být déle aktivní, boj s pasivitou a nezájmem – prezentace.