U049A Němčina 5

Vyučující

PhDr. Helena Vedralová, Ph.D. (mail: helena.vedralova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro pokročilé dorozumívání v různých situacích (cestování, dovolená, pobyt v cizině…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitějších situacích.

Osnova předmětu

 1. Opakování gramatiky L 1-3 (slovesné tvary), konverzace, aktualita.
 2. NpJŠ 3. L 4 Můj příběh – silná slovesa, konverzace, aktualita.
 3. Závislosti, gamblerství – věty přací, konverzace, aktualita.
 4. Spokojený život – věty účinkové, konverzace, aktualita.
 5. Sousedské vztahy – křížovka, konverzace, aktualita.
 6. NpJŠ 3. L 5 Svatba, společný život – opakovací test L 1-4, konverzace, aktualita.
 7. Rozvodovost – silná slovesa, konverzace, aktualita.
 8. Svatební událost – zvratná slovesa v závislém infinitivu, konverzace, aktualita.
 9. Německé svatební zvyky – věty se spojkou indem, konverzace, aktualita.
 10. NpJŠ 3. L 6 Zaměstnání – infinitiv s zu, konverzace, aktualita.
 11. Volba povolání – infinitiv minulý, krácení VV, konverzace, aktualita.
 12. Práce v hotelu – infinitiv minulý s modálními slovesy, konverzace, aktualita.
 13. Žádost o místo – závěrečné opakování, křížovka, konverzace, aktualita.

Literatura

 • Drmlová, Dana et al. Německy s úsměvem: upraveno podle nových pravidel pravopisu. Část 1 a 2. 5. vyd. Praha: Knihcentrum, 2000. 646 s. ISBN 80-86054-81-0.
 • Drmlová, Dana et al. Německy s úsměvem. 1. vyd. Praha: Agentura JIRCO, 1991. 625 s. ISBN 80-900138-9-9.
 • Drmlová, Dana et al. Německy s úsměvem – nově. 3. vydání. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2011. 431 stran. ISBN 978-80-7238-990-2.
 • Höppnerová, Věra. Němčina pro jazykové školy – nově. 3. díl. Plzeň: Fraus, 2011. 240 s. ISBN 978-80-7238-959-9.