U049A Němčina 5

Vyučující

Mgr. Zuzana Gelnarová (e-mail gelnar@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní. Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a výslovnost potřebné pro pokročilé dorozumívání v různých situacích (cestování, dovolená, pobyt v cizině…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitějších situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

  1. Nové trendy v životním stylu, syndrom vyhoření, práce jako nutnost, práce jako hobby.
  2. Konzumní společnost 21. století, postoje generací k tomuto problému, situace v Evropě.
  3. Škola- základ života? Srovnání českého a německého školství, role vysokých škol a uplatnění absolventů, moje studium, srovnání s dneškem.
  4. VŠE Praha – fakulty, systém studia, role U3V, studované a nabízené předměty.
  5. Plánování dovolené – změny v dnešní době, ubytování v campu, penzionu nebo hotelu?
  6. Důchodový věk jako impuls pro nové koníčky, cestování a poznávání doma i v zahraničí, role pohybu, stravy , psychické kondice a studia pro dlouhý život.