U049B Němčina 6

Vyučující

PhDr. Helena Vedralová, Ph.D. (mail: helena.vedralova@vse.cz)

Zaměření předmětu

Na každotýdenních seminářích jsou účastníci vedeni k rozvíjení všech základních řečových dovedností v oblasti poslechu, čtení, komunikace a psaní na velmi pokročilé úrovni . Procvičují se slovní zásoba, frazeologie a překlady potřebné pro pokročilé dorozumívání v různých situacích (volný čas, plánování dovolené, pobyt v cizině…).

Výstupy z učení

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni dorozumět se v nejrůznějších i složitých situacích.

Osnova předmětu a hodinové dotace

 1. NpJŠ3 L 12: Život zvířat a jejich ochrana.
 2. Chov zvířat, chovatelské stanice.
 3. Zvíře jako společník, pes v rodině.
 4. Studium, práce, záliby, koníčky.
 5. Hudba a její vliv na člověka.
 6. NpJŠ3 L 13: Politické dění ve světě a u nás.
 7. Zprávy v médiích.
 8. Volby a preference voličů.
 9. Státy a jejich obyvatelé.
 10. Rozvoj spolkových zemí v Německu.
 11. NpJŠ3 L 14: Globalizace, charakteristika, pro a proti.
 12. Řetězce rychlého stravování jako projev globalizace.
 13. Denglisch – vliv angličtiny na němčinu.

Literatura

 • Höppnerová, Věra. Němčina pro jazykové školy – nově. 3. díl. Plzeň: Fraus, 2011. 240 s. ISBN 978-80-7238-959-9.